Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats

[ajuda]
Cercador
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs    Unitats
 
Cerca avançada al directori
Unitats
Àrea Acadèmica
Àrea d'Economia
Àrea de Personal i Organització
Àrea de Recerca i Transferència / Ctt
Àrea d'Infraestructures
Àrea Planif.,qualitat i Prg.Transversal
Àrea Serveis Jurídics i Avaluació Riscos
Àrea Tic
Arquitectura de Computadors
Càtedra Abertis
Càtedra Cercle d'Infrastructures - Upc
Càtedra d'Accessibilitat
Càtedra Endesa
Càtedra Iberpotash en Mineria Sostenible
Càtedra Klockner Upc
Càtedra Mecalux
Càtedra Seat Upc
Càtedra Telefónica - Upc
Càtedra Unesco de Direcció Universitària
Càtedra Unesco de Sostenibilitat
Centre de Disseny d'Equips Industrials
Centre de Política del Sòl i Valoracions
Centre de Recerca en Eng.Biomèdica
Centre de Recerca Seg.I Ctrol Alimentari
Centre Desen.Tec.sist.adquisició Remota
Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist.
Centre Diag. Industrial i Fluidodinàmica
Centre E.Rec. i Des.Millora Innov.Emp.
Centre Europeu Paral·lelisme Barcelona
Centre Form.Interdisciplinària Superior
Centre Innov.Tecno.convertidors Est.Acc.
Centre Recerca Apl.Hidrometeorologia
Centre Tecnològic Vilanova i la Geltrú
Centre Tecno.Transferència de Calor
Cer Mètodes Numèrics C.Aplicades i Eng.
Ciència i Enginyeria de Materials
Ciència i Enginyeria Nàutiques
Ciències de la Computació
Consell de l'Estudiantat
Consell Interuniv.Cat./of.org.coor.pau
Coordinació del Campus Nord
C. Rec. Ciència i Eng. Multiescala Bcn
Ee Tel. Aeroespacial Castelldefels
Eng.Agroalimentària i Biotecnologia
Eng. de Projectes i de la Construcció
Eng.Elèctrica
Eng.Electrònica
Enginyeria Civil i Ambiental
Enginyeria Minera, Industrial i Tic
Eng.Mecànica
Eng.Química
Eng.Serveis i Sistemes d'Informació
Eng.Sistemes, Automàtica i Inf.Ind.
Eng.Telemàtica
Eps Edificació de Barcelona
Eps Enginyeria de Manresa
Eps Enginyeria Vilanova i la Geltrú
Escola de Doctorat
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Escola Superior Agricultura Barcelona
Es Eng.Indust.,aeroesp.,i Audio Terrassa
Estadística i Investigació Operativa
Ets Arquitectura de Barcelona
Ets Arquitectura del Vallès
Etse Camins, Canals i Ports Barcelona
Etse Industrial Barcelona
Etse Telecomunicació Barcelona
Expressió Gràfica a l'Enginyeria
Fac. d'Optica i Optometria de Terrassa
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Facultat de Nàutica de Barcelona
Facultat d'Informàtica de Barcelona
Física
Gabinet del Consell Social
Gabinet del Rector
Gabinet de Relacions Internacionals
Gabinet d'Innovació i Comunitat
Gabinet Planificació, Aval. i Qualitat
Gabinet Projectes Tic Especifics
Gerència
Institut de Ciències de l'Educació
Institut de Sostenibilitat
Institut de Tècniques Energètiques
Institut Flumen
Institut Invest.Tèxtil i Coop.Industrial
Institut Org.I Control Sist.Industrials
Institut Robòtica i Informàtica Ind.
Juntes i Comitès de Personal
Laboratori d'Enginyeria Maritima
Laboratori Innov.T.est. i Materials
Màquines i Motors Tèrmics
Matemàtiques
Mecànica de Fluids
Motio Control And Industrial App
Òptica i Optometria
Organització d'Empreses
Projectes Arquitectònics
Rectorat
Representació Arquitectònica
Resistència Materials i Est.A l'Eng.
Servei Contractació Adm i Compres
Servei de Biblioteques, Public. i Arxius
Servei de Comunicació
Servei d'Economia
Servei de Control de Gestió
Servei de Desenvolupament Organitzatiu
Servei de Desenvolupament Professional
Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió de la Innovació
Servei de Llengües i Terminologia
Servei de Personal
Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Servei d'Esports
Servei de Suport a la Gestió
Servei de Suport a l'Ice
Servei d'Infraestructures
Servei Disseny i Desenv. Solucions Tic
Serveis Jurídics i Convenis
Servei Suport a Recerca i la Innovació
Servei Suport Tic i Innovació
Serv.Gest.coneixement,recerca i Innova.
Serv.Gest.econ.recerca i Innovació
Sindicatura de Greuges
Tecnologia de l'Arquitectura
Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic.
Teoria Senyal i Comunicacions
Unitats Externes
Urbanisme i Ordenació del Territori
Utg Àmbit Arquitectura de Barcelona
Utg Àmbit Arquitectura de Sant Cugat
Utg Àmbit de Nàutica
Utg Àmbit d'Òptica i Optometria
Utg Àmbit Edificació de Barcelona
Utg Àmbit Eng. Industrial de Barcelona
Utg Àmbit Matemàtiques
Utg Àmbit Tic Campus Nord
Utg Campus del Baix Llobregat
Utg Campus de Manresa
Utg Campus Diagonal-Besòs
Utg Campus Terrassa
Utg Campus Vilanova i la Geltrú
Utg de l'Àmbit de Camins
amunt
Cercador
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs    Unitats
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech