Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Centre E.Rec. i Des.Millora Innov.Emp. > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre E.Rec. i Des.Millora Innov.Emp.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Centre E.Rec. i Des.Millora Innov.Emp.
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Oscar Martos Cabrera 93 4011758 oscar.martosupc.edu
Natalia Mendez Castejon 93 4011758 natalia.mendezupc.edu
Payam Mohammadi 93 4011758 payam.mohammadiupc.edu
Rosa Maria Soto Mondelo 93 4054470 rosa.maria.sotoupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 29 novembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech