Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Motio Control And Industrial App > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Motio Control And Industrial App
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Motio Control And Industrial App
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
KHADIJA EL HADDADI khadija.el.haddadiupc.edu
JUAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ 938777271 juan.manuel.hernandezupc.edu
ALEJANDRO PAREDES CAMACHO 93739851 alejandro.paredesupc.edu
MARIA ROSES GUIX maria.rosesupc.edu
DIDAC SIMON GARCIA didac.simonupc.edu
OSCAR SOLAZ RIU oscar.solazupc.edu
DAVID URBANO BRAVO david.urbano.bravoupc.edu
JOAN VALLS PEREZ joan.valls.perezupc.edu
MANEL VILELLA VEGA manel.vilellaupc.edu
DANIEL ZURITA MILLAN daniel.zuritaupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 13 maig 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech