Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Centre Innov.Tecno.convertidors Est.Acc. > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre Innov.Tecno.convertidors Est.Acc.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Centre Innov.Tecno.convertidors Est.Acc.
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
DAVID AGUSTIN RIPOLL 934016726 david.agustin.ripollupc.edu
VINCIUS ALBERNAZ LACERDA FREITAS vinicius.lacerdaupc.edu
ONUR ALICAN onur.alicanupc.edu
VERONICA ANADON MARTINEZ 93 4025326 veronica.anadonupc.edu
DIEGO ARIEL AQUINO BRITEZ diego.ariel.aquinoupc.edu
SARA BARJA MARTINEZ sara.barjaupc.edu
GERARD BORREGO ORPINELL gerard.borregoupc.edu
ANDREA BRAGANTINI 93 4137311 andrea.bragantiniupc.edu
ISMAEL BRAVO JIMENEZ 934016726 ismael.bravoupc.edu
SCAR CABRERA REDONDO oscar.cabrera.redondoupc.edu
MACIA CAPO LLITERAS 93 4010937 macia.capoupc.edu
ADRIANO CAPRARA adriano.capraraupc.edu
SERGI COSTA DILM sergi.costa.dilmeupc.edu
ANNA DE CASAS CORRALES 934016727 anna.de.casasupc.edu
DOMINGO DE LA MATA GARCIA domingo.jesus.de.la.mataupc.edu
MART DOMNGUEZ HERNNDEZ marti.dominguezupc.edu
DANIELE FALCHI 934016727 daniele.falchiupc.edu
RAFAELA FILIPA FERREIRA RIBEIRO 934137311 rafaela.ribeiroupc.edu
PAU FISCO COMPTE pau.fiscoupc.edu
VINICIUS GADELHA TEIXEIRA FILHO 934016727 vinicius.gadelhaupc.edu
ESTEBAN DANIEL GONZALEZ IAKL 93 4016727 esteban.gonzalezupc.edu
PAULA GONZLEZ FONT DE RUBINAT 93 4137311 paula.gonzalez.font.de.rubinatupc.edu
DANIEL HEREDERO PERIS daniel.herederoupc.edu
ALEJANDRO HERNANDEZ MATHEUS 934016727 alejandro.hernandez.matheusupc.edu
TOMS LLED PONSATI 934016727 tomas.lledoupc.edu
MARIA MARIN MACAYA 934015890 maria.marinupc.edu
ELIA MATEU BARRIENDOS elia.mateuupc.edu
MARC MICOLAU PUERTO marc.micolauupc.edu
CARLOS MIGUEL ESPINAR carlos.miguelupc.edu
JORDI MONTMANY CARD jordi.montmanyupc.edu
vahid MOSHARI MAMAGHANI 934016727 vahid.moshariupc.edu
PAULA MUOZ PEA paula.munoz.penaupc.edu
JUAN CARLOS OLIVES CAMPS juan.carlos.olivesupc.edu
MARC PAGES GIMENEZ marc.pagesupc.edu
MATTEO RANABOLDO matteo.ranaboldoupc.edu
LAURA REX GARCIA laura.rexupc.edu
FRANCESCA ROSSI francesca.rossiupc.edu
LEX TUDORAS MIRAVET alex.tudorasupc.edu
DANIEL WESTERMAN SPIER 934054439 daniel.westermanupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Centre Innov.Tecno.convertidors Est.Acc.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 17 mar 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech