Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Centre Innov.Tecno.convertidors Est.Acc. > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre Innov.Tecno.convertidors Est.Acc.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Centre Innov.Tecno.convertidors Est.Acc.
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Josep Arevalo Soler 93 4016727 josep.arevaloupc.edu
Sara Barja Martinez 93 4016727 sara.barjaupc.edu
Ismael Bravo Jimenez 93 4016726 ismael.bravoupc.edu
Eduard Bullich Massague 93 4011965 eduard.bullichupc.edu
Macia Capo Lliteras 93 4010937 macia.capoupc.edu
Marc Cheah Mañe 93 4025375 marc.cheahupc.edu
Cristian Chillon Anton 93 4010937 cristian.chilloncitcea.upc.edu
Saman Dadjo Tavakoli 93 4054439 saman.dadjoupc.edu
Alberto Danese 93 4025326 alberto.daneseupc.edu
Anna de Casas Corrales 93 4016727 anna.de.casasupc.edu
Ricard Ferrer San Jose 93 4054439 ricard.ferrer.san.josecitcea.upc.edu
Francesc Girbau Llistuella 93 4054245 francesc.girbauupc.edu
Gabriel Gross 93 4016727 gabriel.grosscitcea.upc.edu
Daniel Heredero Peris 93 4016727 daniel.herederocitcea.upc.edu
Marc Jené Vinuesa 93 4137311 marc.jeneupc.edu
Tomàs Lledó Ponsati 93 401672 tomas.lledoupc.edu
Marc Llonch Masachs 93 4137308 marc.llonchcitcea.upc.edu
Pau Lloret Gallego 93 4016726 lloretcitcea.upc.edu
Maria Marin Macaya 93 4016727 marincitcea.upc.edu
Carlos Miguel Espinar 93 4016727 carlos.miguelupc.edu
José Montero Cassinello 93 4016727 jose.montero.cassinelloupc.edu
Luis Orellana Montaño 93 4054439 luis.orellanaupc.edu
Francesca Rossi 93 4054439 francesca.rossiupc.edu
Enric Sánchez Sánchez 93 4054245 enric.sanchez.sanchezupc.edu
Aleix Santos Alcazar 93 4016727 aleix.santosupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech