Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Centre Desen.Tec.sist.adquisició Remota > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre Desen.Tec.sist.adquisició Remota
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Centre Desen.Tec.sist.adquisició Remota
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Carola Artero Delgado 93 8967205 carola.arteroupc.edu
Javier Cadena Muñoz 93 8967200 javier.cadenaupc.edu
Matias Carandell Widmer 93 8967208 matias.carandellupc.edu
Ivan Masmitja Rusiñol 93 8967204 ivan.masmitjaupc.edu
Marc Nogueras Cervera 93 8967211 marc.noguerasupc.edu
David Sarria Gandul 93 8967267 david.sarriaupc.edu
Neus Vidal Oliveras 93 8967207 neus.vidalupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 06 desembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech