Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Centre Tecnològic Vilanova i la Geltrú > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre Tecnològic Vilanova i la Geltrú
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Centre Tecnològic Vilanova i la Geltrú
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Michel Andre Sanchez 93 8967227 michel.andreupc.edu
Florence Amandine Erbs florence.erbsupc.edu
Rocio Prieto Gonzalez rocio.prieto.gonzalezupc.edu
Marta Sole Carbonell 93 4054180 marta.soleupc.edu
Mike Van Der Schaar 93 8967289 mike.vanderschaarupc.edu
Serge Zaugg serge.alainupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 13 setembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech