Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Centre de Disseny d'Equips Industrials > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre de Disseny d'Equips Industrials
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Centre de Disseny d'Equips Industrials
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
ELENA BLANCO ROMERO 934010827 BLANCOCDEI.UPC.EDU
DAVID CABALLERO FLORES 934010828 david.caballero.floresupc.edu
ERMENGOL COMAS PLANS 934010828 ermengol.comasupc.edu
BARTOMEU COSTA PRATS 934010828 bartomeu.costaupc.edu
CARLES DOMENECH MESTRES 934010828 carles.domenechupc.edu
HUASCAR PAZ BERNALES 934010829 huascar.pazupc.edu
ANDREU PRESAS RENOM 934017455 andreu.presasupc.edu
LAURA REY MONTES 934010828 laura.rey.montesupc.edu
GENIS RIBA SANMARTI 934010828 genis.ribaupc.edu
ROGER TEIXIDOR CARTRO 934010828 roger.teixidorupc.edu
ALEXANDRA ANTONELLA VEGA ORTIZ 934010828 alexandra.antonella.vegaupc.edu
ENRIC VIALS DOMENECH 934010828 enric.vinalsupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 13 maig 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech