Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Centre Tecno.Transferència de Calor > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre Tecno.Transferència de Calor
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Centre Tecno.Transferència de Calor
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Nicolas Ablanque Mejia 93 7398192 nicolascttc.upc.edu
Ahmad Amani ahmad.amaniupc.edu
Xavier Cabrera Cariñanos 93 7398192 xavier.cabreraupc.edu
Guillem Colomer Rey guillem.colomerupc.edu
Deniz Kizildag denizcttc.upc.edu
Jordi Muela Castro 93 739802 jordi.muelaupc.edu
Octavi Pavon Montoliu 937398066 octavicttc.upc.edu
Jesus Ruano Perez jesus.ruanoupc.edu
Victor Ruiz Tellez 937398066 victorcttc.upc.edu
Eugenio Schillaci 93 739819 eugenio.schillaciupc.edu
Santiago Torras Ortiz 93 7398192 santiago.torrasupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech