Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist. > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist.
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Mikel Aldaba Arevalo 937398353 mikel.aldabaupc.edu
Miguel Ares Rodriguez miguel.aresoo.upc.edu
Roger Artigas Pursals 93 739864 roger.artigas-pursalsupc.edu
Eduard Bernal Perez 93 7398244 eduardo.bernalupc.edu
Patricia Blanco Nieto patriciaoo.upc.edu
Francisco Javier Burgos Fernandez francisco.javier.burgosupc.edu
Ivan Caminal Colell 93 739 82 ivan.caminalupc.edu
Fernando Diaz Douton 937397306 diazoo.upc.edu
Laura Escolano Sitjes 93 7398093 laura.escolanoupc.edu
Daniel Gamez Soberbio 937398909 daniel.gamez.soberbioupc.edu
Carlos Enrique Garcia Guerra carlos.enrique.garciaupc.edu
Violeta del Valle Garcia Masabet 937398909 violeta.garcia.masabetupc.edu
Carles Pizarro Bondia 93 7398382 carles.pizarro.bondiaupc.edu
Noel Rodrigo Arcay 93 7398244 noel.rodrigoupc.edu
Ana Rodríguez Aramendia 937398384 ana.rodriguez.aramendiaupc.edu
Julia M. Sebastian Garcia 93 7397305 julia.m.sebastianupc.edu
Jordi Segura Pla 93 7398902 jordi.segura-plaupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech