Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Centre Desenv.Sensors.instrument.i Sist. > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre Desenv.Sensors.instrument.i Sist.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Centre Desenv.Sensors.instrument.i Sist.
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
MIKEL ALDABA AREVALO mikel.aldabaupc.edu
MAIALEN ALDAPE BEITIA maialen.aldapeupc.edu
MIGUEL ARES RODRIGUEZ MIGUEL.ARESOO.UPC.EDU
ROGER ARTIGAS PURSALS 937398649 roger.artigas-pursalsupc.edu
EDUARD BERNAL PEREZ 937398244 eduardo.bernalupc.edu
PATRICIA BLANCO NIETO PATRICIAOO.UPC.EDU
FRANCISCO JAVIER BURGOS FERNANDEZ francisco.javier.burgosupc.edu
ELOI CANALS PASCUAL eloi.canalsupc.edu
ALFREDO CHAVEZ PLASCENCIA alfredo.chavezupc.edu
FERNANDO DIAZ DOUTON 937397306 fernando.diaz-doutonupc.edu
LAURA ESCOLANO SITJES 937398093 laura.escolanoupc.edu
DANIEL GAMEZ SOBERBIO 937398909 daniel.gamez.soberbioupc.edu
CARLOS ENRIQUE GARCIA GUERRA 937398375 carlos.enrique.garciaupc.edu
JOAN GOSET MALDONADO joan.gosetupc.edu
SARA PEA GUTIERREZ sara.pena.gutierrezupc.edu
CARLOS PIZARRO BONDIA 937398382 carles.pizarro.bondiaupc.edu
ISIDRO RIVERO PREZ isidre.riveroupc.edu
NOEL RODRIGO ARCAY 937398244 noel.rodrigoupc.edu
ANA RODRGUEZ ARAMENDIA ana.rodriguez.aramendiaupc.edu
JULIA M. SEBASTIAN GARCIA 937397305 JULIA.M.SEBASTIANUPC.EDU
DANIEL SEGURA GARCIA daniel.segura.garciaupc.edu
JORDI SEGURA PLA 937398902 JORDI.SEGURA-PLAUPC.EDU
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 03 desembre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech