Directori UPC Universitat Polit�cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist. > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist.
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
MIKEL ALDABA AREVALO 937398353 mikel.aldabaupc.edu
MIGUEL ARES RODRIGUEZ MIGUEL.ARESOO.UPC.EDU
ROGER ARTIGAS PURSALS 93 739864 roger.artigas-pursalsupc.edu
EDUARD BERNAL PEREZ 93 7398244 eduardo.bernalupc.edu
PATRICIA BLANCO NIETO 93 7398909 PATRICIAOO.UPC.EDU
FRANCISCO JAVIER BURGOS FERNANDEZ 93-739876 francisco.javier.burgosupc.edu
FERNANDO DIAZ DOUTON 937397306 fernando.diaz-doutonupc.edu
LAURA ESCOLANO SITJES 93 7398093 laura.escolanoupc.edu
DANIEL GAMEZ SOBERBIO 937398909 daniel.gamez.soberbioupc.edu
CARLOS ENRIQUE GARCIA GUERRA 93 7398375 carlos.enrique.garciaupc.edu
VIOLETA DEL VALLE GARCIA MASABET 937398909 violeta.garcia.masabetupc.edu
CARLES PIZARRO BONDIA 93 7398382 carles.pizarro.bondiaupc.edu
NOEL RODRIGO ARCAY 93 7398244 noel.rodrigoupc.edu
ANA RODRGUEZ ARAMENDIA 93 739 838 ana.rodriguez.aramendiaupc.edu
JULIA M. SEBASTIAN GARCIA 93 7397305 JULIA.M.SEBASTIANUPC.EDU
JORDI SEGURA PLA 93 7398902 JORDI.SEGURA-PLAUPC.EDU
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 03 juliol 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech