Directori UPC Universitat PolitŔcnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Institut Rob˛tica i InformÓtica Ind. > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Institut Rob˛tica i InformÓtica Ind.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avanšada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Institut Rob˛tica i InformÓtica Ind.
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Jose Agustin Aguilar Plazaola jaguilariri.upc.edu
Eugenio Alcala Baselga ealcalairi.upc.edu
Guillem AlenyÓ Ribas 93 4011901 galenyairi.upc.edu
Wayan Wicak Ananduta 93 4015752 wanandutairi.upc.edu
Juan Andrade Cetto 93 4017336 cettoiri.upc.edu
Andreu Cecilia Pi˝ol 93 4015751 aceciliairi.upc.edu
M.Gabriela Elena Cembrano Gennari 93 4015752 gcembranoiri.upc.edu
Franco Coltraro Ianniello 93 4016053 fcoltraroiri.upc.edu
Tom Creemers 93 4011844 tom.creemersupc.edu
Marc Dalmasso Blanch 93 4010863 mdalmassoiri.upc.edu
Jenny Lorena Diaz Casta˝eda 93 4015780 jdiaziri.upc.edu
Jose Enrique Dominguez Vidal 93 4015751 jose.enrique.dominguezupc.edu
Joan Ferrandis Vilarˇ 93 4017336 joan.ferrandisupc.edu
Sergi Foix Salmeron 93 4011901 sfoixiri.upc.edu
Anais Garrell Zulueta 93 4015806 anais.garrellupc.edu
Edmundo Guerra Paradas 93 4011683 eguerrairi.upc.edu
Sergi Hernandez Juan 93 4010857 shernandiri.upc.edu
Fernando Herrero Cotarelo 93 4010857 fherreroiri.upc.edu
Attila Husar 93 4015786 ahusariri.upc.edu
Fatemeh Karimi Pour 93 4015805 fkarimiiri.upc.edu
Javier Laplaza Galindo 93 4015751 jlaplazairi.upc.edu
Ali Molavi 93 4015751 ali.molaviupc.edu
Ana Isabel Morales Campoy 93 4015783 ana.isabel.moralesupc.edu
Francesc d'Assis Moreno Noguer 93 4010775 fmorenoiri.upc.edu
Ana Puig-Pey Claveria 93 4015785 apuigpeyiri.upc.edu
Albert Pumarola Peris 93 4015782 albert.pumarolaupc.edu
David Reixach Perez 93 4010775 dreixachiri.upc.edu
Ely Repiso Polo 93 4015782 erepisoiri.upc.edu
Jordi Sanchez Riera 93 4015783 jordi.sanchez-rieraupc.edu
Alberto San Miguel Tello 93 4015780 asanmigueliri.upc.edu
Soheil Sarabandi 93 4010863 ssarabandiiri.upc.edu
Alejandro Suarez Hernandez 93 4054490 asuareziri.upc.edu
Congcong Sun 93 4015786 csuniri.upc.edu
Carme Torras Genis 93 4015790 torrasiri.upc.edu
Nicolas Ugrinovic Kehdy 93 4015806 nugrinoviciri.upc.edu
Victor Gabriel Vilchez Garcia 93 4015783 vvilcheziri.upc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Institut Rob˛tica i InformÓtica Ind.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avanšada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat PolitŔcnica de Catalunya nomÚs poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pr˛pies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No estÓ permŔs utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaciˇ (adreša, telŔfon i correu electr˛nic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanšant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreša de correu electr˛nic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

˙ltima revisió: 06 desembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech