Directori UPC Universitat Polit�cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Institut Robtica i Informtica Ind. > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Institut Robtica i Informtica Ind.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Institut Robtica i Informtica Ind.
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
JOSE AGUSTIN AGUILAR PLAZAOLA jaguilariri.upc.edu
GUILLEM ALENY RIBAS 934011901 GALENYAIRI.UPC.EDU
JUAN ANDRADE CETTO 934017336 CETTOIRI.UPC.EDU
JLIA BORRS SOL 934015902 julia.borrasupc.edu
ANDREU CECILIA PIOL 934015751 aceciliairi.upc.edu
M.GABRIELA ELENA CEMBRANO GENNARI 934015752 GCEMBRANOIRI.UPC.EDU
FRANCO COLTRARO IANNIELLO 934016053 fcoltraroiri.upc.edu
JOAN FERRANDIS VILAR 934017336 joan.ferrandisupc.edu
SERGI FOIX SALMERON 934011901 sfoixiri.upc.edu
ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ 934015790 antonio.gonzalez.fernandezupc.edu
EDMUNDO GUERRA PARADAS edmundo.guerraupc.edu
SERGI HERNANDEZ JUAN 934010857 SHERNANDIRI.UPC.EDU
FERNANDO HERRERO COTARELO fernando.herreroupc.edu
JAVIER LAPLAZA GALINDO 934015751 jlaplazairi.upc.edu
IGNASI LLEONS CARRILLO 934015789 ignasi.lleonsiupc.edu
MIQUEL MARTI FLORENCES 934017290 miquel.marti.florencesupc.edu
ALI MOLAVI 934015751 ali.molaviupc.edu
ANA ISABEL MORALES CAMPOY 934015783 ana.isabel.moralesupc.edu
FRANCESC D'ASSIS MORENO NOGUER 934010775 FMORENOIRI.UPC.EDU
ALBERTO OLIVARES ALARCOS 934010934 alberto.olivaresupc.edu
ANA PUIG-PEY CLAVERIA 934015785 ana.puig-peyupc.edu
DAVID REIXACH PEREZ 934010775 dreixachiri.upc.edu
ELY REPISO POLO erepisoiri.upc.edu
ALBERTO SAN MIGUEL TELLO 934015780 asanmigueliri.upc.edu
ALEJANDRO SUAREZ HERNANDEZ 934054490 asuareziri.upc.edu
YI TIAN 934054490 yi.tianupc.edu
CARME TORRAS GENIS 934015790 torrasiri.upc.edu
GEORGIOS TZELEPIS 934015939 georgios.tzelepisupc.edu
NICOLAS UGRINOVIC KEHDY 934015806 nugrinoviciri.upc.edu
VICTOR GABRIEL VILCHEZ GARCIA 934015783 victor.vilchezupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 11 juny 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech