Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Laboratori d'Enginyeria Maritima > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Laboratori d'Enginyeria Maritima
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Laboratori d'Enginyeria Maritima
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
GENOVEVA COMAS RUANO 934016468 GENOVEVA.COMASUPC.EDU
JESUS GOMEZ AGUAR 934017823 JESUS.GOMEZUPC.EDU
DANIEL GONZALEZ MARCO 934017393 daniel.gonzalez-marcoupc.edu
FLORIAN GROSSMANN florian.grossmannupc.edu
IVAN HERNANDEZ ivan.hernandez1upc.edu
MARIA LISTE MUOZ maria.listeupc.edu
ANDREA MARZEDDU andrea.marzedduupc.edu
RUT ROMERO MARTIN rut.romeroupc.edu
MARC SANUY VAZQUEZ marc.sanuyupc.edu
BONAVENTURA TAGLIAFIERRO bonaventura.tagliafierroupc.edu
HERMINIA VALDEMORO GARCIA 934017776 HERMINIA.VALDEMOROUPC.EDU
MANUEL VIES RECASENS manuel.vinesupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 01 mar 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech