Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Laboratori d'Enginyeria Maritima > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Laboratori d'Enginyeria Maritima
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Laboratori d'Enginyeria Maritima
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Jose Maria Alsina Torrent 93 4010936 jose.alsinaupc.edu
Ivan Caceres Rabionet 93 4010936 i.caceresupc.edu
Jordi Cateura Sabri 93 4017787 jordi.cateuraupc.edu
Genoveva Comas Ruano 93 4016468 genoveva.comasupc.edu
Marta Fernández-Pedrera Balsells 934017392 marta.fernandez-pedreraupc.edu
Manuel Garcia Leon manuel.garcia-leonupc.edu
Jesus Gomez Aguar 93 4017823 jesus.gomezupc.edu
Jue Lin Ye jue.linupc.edu
Maria Liste Muñoz maria.listeupc.edu
Uxia Lopez-Doriga Sandoval 934017392 uxia.lopez-dorigaupc.edu
Marc Mestres Ridge 93 4017392 marc.mestresupc.edu
Roger Porcar Anento 934017105 roger.porcarupc.edu
Herminia Valdemoro Garcia 93 4017776 herminia.valdemoroupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 10 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech