Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Representació Arquitectònica > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Representació Arquitectònica
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Representació Arquitectònica
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Maite Aguado Roca 93 4016384 maria.teresa.aguadoupc.edu
Genis Avila Casademont 93 4017857 genis.avilacairat.upc.edu
Joana Ayxendri Gairal 934016384 joana.ayxendriupc.edu
Pasqual Bendicho Cabuti 93 4016384 pasqual.bendichoupc.edu
Gerard Bertomeu Farnos 93 4017800 gerard.bertomeuupc.edu
Guillem Bosch Folch guillem.boschupc.edu
Miriam Cabanas Ballbe 93 4016384 miriam.cabanasupc.edu
Juan Manuel Corso Sarmiento 934016384 juan.corsoupc.edu
Isabel Crespo Cabillo 93 4017857 isabel.crespoupc.edu
Jordi de Gispert Hernandez 93 4016384 jordi.de.gispert.hernandezupc.edu
Renata de Mendonça Espinheira Gomes 93 4016376 renata.gomesupc.edu
Maria Teresa Diez Blanco 93 4016384 maria.teresa.diezupc.edu
Jose Ramon Domingo Magaña 934016384 jose.ramon.domingoupc.edu
Carmen Escoda Pastor 93 4016376 carmen.escodaupc.edu
Jesus Esquinas Dessy 93 4016290 jesquinascoac.net
Jordi Falgueras Bosch 93 4016384 jordi.falguerasupc.edu
Carles Ferran Gozalvez 93 4016328 carles.ferranupc.edu
Blanca Figueras Quesada 93 4016291 blanca.figuerasupc.edu
Josep Maria Fort Mir 93 4016415 josep.maria.fortupc.edu
Francisco Javier Garcia Rodriguez 93 4016290 francisco.javier.garcia.rodrigupc.edu
Nuria Garcia Soto nuria.garcia.sotoupc.edu
Luis Gimenez Mateu 93 4016381 lluis.gimenezupc.edu
Gustavo de Gispert Irigoyen 934016292 gustavo.gispertupc.edu
Francisco Javier Gonzalez Perez 93 4016384 fco.javier.gonzalezupc.edu
Didac Gordillo Bel 93 4016228 didac.gordilloupc.edu
Manuela Ianni 934016384 manuela.ianniupc.edu
Joaquim Lloveras Montserrat 93 4016376 joaquim.lloverasupc.edu
Cira Lopez Miro 93 4017865 cira.lopezupc.edu
Pau Majo Codina 934016382 pau.majoupc.edu
Anna Mañosa Tarruella 93 4016384 anna.manosaupc.edu
Adrià Marco Bercero 93 4016384 adria.marco.berceroupc.edu
Albert Marin Navarro 93 4016290 albert.marin-navarroupc.edu
Benet Meca Acosta 93 4016285 benet.mecaupc.edu
Hector Mendoza Ramirez 93 4016384 hector.mendozaupc.edu
Juan Mercade Brulles 93 4016376 juan.mercadeupc.edu
Andres de Mesa Gisbert 93 4016382 andres.de.mesaupc.edu
Antonio Millan Gomez 93 4017865 antonio.millanupc.edu
Sandra Moliner Nuño 93 4017867 sandra.molinerupc.edu
Pedro Mon Taillant 93 4016304 pedro.monupc.edu
Joaquim Narcis Moya Sala 93 4016384 joaquim.narcis.moyaupc.edu
Rafael Mur Soteras 93 4016382 rafael.murupc.edu
Isidro Navarro Delgado 93 4016382 isidro.navarroupc.edu
Andrea Ortega Frutos 93 4016384 andrea.ortegaupc.edu
Janina Puig Costa 93 4016290 janina.puigupc.edu
Ernest Redondo Dominguez 93 4011951 ernesto.redondoupc.edu
Oriol Ribo Ventura oriol.riboupc.edu
Marc Roca Musach 93 4016384 marc.roca.musachupc.edu
Maria Isabel Ruiz Castrillo 934016374 m.isabel.ruizupc.edu
Alberto Sanchez Riera albert.sanchez.rieraupc.edu
Isidre Santacreu Tudo 93 4016384 isidre.santacreuupc.edu
Galdric Santana Roma 93 4016381 galdric.santanaupc.edu
Pedro Sarro Garcia 93 4016291 pedro.sarroupc.edu
Bruno Seve 93 4016384 bruno.seveupc.edu
Erik Soles Brull 93 4016384 erik.solesupc.edu
Enrique Soriano Botella 93 4017800 enrique.sorianoupc.edu
Jordi Subiros Brunet jordi.subirosupc.edu
Judit Taberna Torres 93 4016376 judit.tabernaupc.edu
Juan Ignacio Valgañon Alvarez 934016384 juan.ignacio.valganonupc.edu
Francisco Valls Dalmau 93 4016384 francesc.vallsupc.edu
Jordi Xiques Triquell 93 4016267 jordi.xiquesupc.edu
Hector Zapata Cebrian 93 4016384 hector.zapataupc.edu
Isabel Zaragoza de Pedro isabel.zaragozaupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Representació Arquitectònica
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 13 setembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech