Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Enginyeria Minera, Industrial i Tic > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Enginyeria Minera, Industrial i Tic
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Enginyeria Minera, Industrial i Tic
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Francisco del Aguila Lopez 938777310 fd.aguilaupc.edu
Jordi Albiol Rodriguez 938777228 jordi.albiolupc.edu
Pura Alfonso Abella 938777292 puraemrn.upc.edu
Hernan Francisco Anticoi Sudzuki 93 8777244 hernan.anticoiupc.edu
Maria Rosa Argelaguet Isanta 938777254 rosaepsem.upc.edu
Fausto Arturo Arias Araluce fausto.arturo.ariasupc.edu
Arnau Arumi Casanovas 93 8777285 arnau.arumiupc.edu
Arnau Arumi Casanovas arnau.arumiupc.edu
Albert Babí Oller 938777228 albert.babiupc.edu
Victor Barcons Xixons 93 8777255 victor.barconsupc.edu
Marc Bascompta Massanes 938777228 marc.bascomptaupc.edu
Eva Benzal Montes 93 8777326 eva.benzalupc.edu
Jordi Bonet Dalmau 93-8777309 jordi.bonetupc.edu
Ana Bonsfills Pedros 93 8777231 anna.bonsfillsupc.edu
Pere Busquets Rubio 93 8777235 pere.busquetsupc.edu
Daniel Calvo Torralba 93 8777228 daniel.calvo.torralbaupc.edu
Eduardo Camara Zapata 93 8777228 eduardo.camaraupc.edu
Daniel Casellas Padro 93 8777228 daniel.casellasupc.edu
Yolanda Ciriano Nogales 93 8777277 yolanda.cirianoupc.edu
Raul Cobo Molina 93 7398108 raul.coboupc.edu
Laura Conangla Triviño 93 8777276 lauraepsem.upc.edu
Francisco Manuel Delis Ramos 93 8777261 francescdipse.upc.edu
Ilker Seyfettin Demirkol 93 4011055 ilker.demirkolupc.edu
Toni Dorado Castaño 93 8777353 toni.doradoupc.edu
Antoni Escobet Canal 93 8777260 toniepsem.upc.edu
Teresa Escobet Canal 93-8777260 teresa.escobetupc.edu
Jose Juan de Felipe Blanch 93 8777268 jose.juan.de.felipeupc.edu
David Fernandez Burriel david.fernandez.burrielupc.edu
Josep Font Teixido 93 8777259 josep.font.teixidoupc.edu
Xavier Gamisans Noguera 93 8777234 xavier.gamisansupc.edu
Maria Rosa Giralt Mas 93 8777311 rosa.giraltupc.edu
Roser Gorchs Altarriba 93 8777321 roser.gorchsupc.edu
M. Dolors Grau Vilalta 93 8777233 dolors.grauupc.edu
Eduard Guasch Cascallo 93 8777244 eduard.guaschupc.edu
F. Xavier de las Heras Cisa 93-8777236 fxavier.de.las.herasupc.edu
Carlos Hoffmann Sampaio 938777228 carlos.hoffmannupc.edu
Querubin Juan Fraile 93 8777228 querubin.juanupc.edu
Concepcion Lao Luque 93 8777235 conxita.laoupc.edu
Jordi Llado Valero 938777228 jordi.lladoupc.edu
Aleix Llusa Serra 93 8777228 aleixdipse.upc.edu
Cristina López Martínez 938777200 cristina.lopez.martinezupc.edu
Prepedigno Martin Villanueva 938777228 prepedigno.martinupc.edu
Juan Martinez Domene 93 8777252 juan.martinez.domeneupc.edu
Inmaculada Martinez Teixidor 93-8777254 inmaculada.martinezupc.edu
Noé Mas Vilarnau noe.masupc.edu
Jordi Masip Riera 938777228 jordi.masip.rieraupc.edu
Francesc Xavier Moncunill Geniz 93 8777324 xavier.moncunillupc.edu
Lorena Mulero Jiménez 93 8777326 lorena.muleroupc.edu
Maria Niubo Eslava 938777228 maria.niuboupc.edu
Josep Oliva Moncunill 93 8777288 josepemrn.upc.edu
Jordi Oliveras Mejias 93 8777242 jordi.oliveras-mejiasupc.edu
Pere Pala Schonwalder 93 8777308 pere.palaupc.edu
David Parcerisa Duocastella 938777291 david.parcerisaupc.edu
Giselle Ramirez Sandoval 93 4011624 giselle.ramirez.s1upc.edu
Maria Dolores Riera Colom 93 8777296 md.rieraupc.edu
Alberto Sanchez Comellas 938777228 alberto.sanchez.comellasupc.edu
Lluis Sanmiquel Pera 93 8777238 lluis.sanmiquelupc.edu
M. Montserrat Sole Sardans 93 8777323 montse.soleupc.edu
Marc Antoni Soler Conde 93 8777269 marc.antoni.solerupc.edu
David Soler Jimenez david.soler.jimenezupc.edu
Marta Isabel Tarres Puertas 938777282 marta.isabel.tarresupc.edu
Imma Torra Bitlloch 93 8777232 imma.torraupc.edu
Jordi Josep Torrelles Rico 93 8777272 j.torrellesupc.edu
Marc Vallbe Mumbru 938777228 marc.vallbeupc.edu
Jesus Vicente Rodrigo 93 8777255 jesus.vicenteupc.edu
Sebastia Vila Marta 938777282 sebastia.vilaupc.edu
David Vilanova Arnau 93 8777228 david.vilanovaupc.edu
Jordi Vives Costa 93 8777268 jordi.vivesupc.edu
Jordi Vives Pons 93 8777254 jordi.vives-ponsupc.edu
Maria Teresa Yubero de Mateo 93 8777228 maria.teresa.yuberoupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Enginyeria Minera, Industrial i Tic
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 12 juliol 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech