Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Eng.Serveis i Sistemes d'Informació > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Eng.Serveis i Sistemes d'Informació
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Eng.Serveis i Sistemes d'Informació
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Alberto Abello Gamazo 93 4137889 aabelloessi.upc.edu
Marc Alier Forment 93-4137885 marc.alierupc.edu
Claudia Patricia Ayala Martinez 93 4137890 cayalaessi.upc.edu
Katarzyna Biesialska katarzyna.biesialskaupc.edu
Besim Bilalli 93 4134014 besim.bilalliupc.edu
Besim Bilalli 93 4137839 besim.bilalliupc.edu
Xavier Burgues Illa 93 4137885 diafebusessi.upc.edu
Maria Jose Casañ Guerrero 93 4037798 mjcasanyessi.upc.edu
Jordi Casanovas Muñoz 93 4016222 jordi.casanovasupc.edu
Juan Manuel Chaguendo Benavides 93 4137896 juan.manuel.chaguendoupc.edu
Dolors Costal Costa 93 4137892 dolorsessi.upc.edu
Montserrat Estañol Lamarca 93 4137174 estanyolessi.upc.edu
Carles Farre Tost 93 4137819 farreessi.upc.edu
Xavier Franch Gutierrez 93-4137891 franchessi.upc.edu
Cristina Gomez Seoane 93 4137887 cristinaessi.upc.edu
Moditha Lakshan Dharmasiri Hewasinghage 93 413783 moditha.hewasinghageupc.edu
Petar Jovanovic 93 4137839 petar.jovanovicupc.edu
Petar Jovanovic 934134014 petaressi.upc.edu
Rediana Koçi 93 4137891 rediana.kociupc.edu
Raimon Lapuente Ferran 93 4017486 raimon.lapuenteupc.edu
Lidia Lopez Cuesta 93 4137839 lidia.lopezupc.edu
Lidia Lopez Cuesta 93 4137839 llopezessi.upc.edu
Marti Manzano Aguilar 93 4137174 marti.manzanoupc.edu
Carme Martin Escofet 93 4137888 martinessi.upc.edu
Silverio Juan Martinez Fernandez silverio.juan.martinezupc.edu
Enric Mayol Sarroca 93 4134085 mayolessi.upc.edu
Sergio Morales Garcia 93 4017486 smoralesessi.upc.edu
Joaquim Motger de la Encarnacion joaquim.motgerupc.edu
Joaquim Motger de la Encarnacion 93 4137174 jmotgeressi.upc.edu
Sergi Nadal Francesch 93 4017486 snadalessi.upc.edu
Sergi Nadal Francesch 93 4017486 sergi.nadal.franceschupc.edu
Shumet Tadesse Nigatu 93 4137889 shumet.tadesse.nigatuupc.edu
Antoni Olive Ramon 93 4137818 antoni.oliveupc.edu
Marc Oriol Hilari 93 4137174 marc.oriolupc.edu
Xavier Oriol Hilari 93 4137174 xavier.oriolupc.edu
Cristina Palomares Bonache 93 4137174 cristina.palomaresupc.edu
Joan Antoni Pastor Collado 93 4137878 pastoressi.upc.edu
Jordi Piguillem Poch 93 4017486 jpiguillemessi.upc.edu
Carme Quer Bosor 93 4137893 cqueressi.upc.edu
Manuel Rello Saltor 93 4017486 manuel.relloupc.edu
Albert Renom Vilaro 93 4137878 albert.renomupc.edu
Oscar Romero Moral 93 4137791 oromeroessi.upc.edu
Maria Ribera Sancho Samso 93-4134035 riberaessi.upc.edu
Ernest Teniente Lopez 93 4137896 tenienteessi.upc.edu
Antoni Urpi Tubella 93 4137895 urpiessi.upc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Eng.Serveis i Sistemes d'Informació
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech