Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Eng.Agroalimentria i Biotecnologia > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Eng.Agroalimentria i Biotecnologia
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Eng.Agroalimentria i Biotecnologia
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
ISABEL ACHAERANDIO PUENTE 935521059 MARIA.ISABEL.ACHAERANDIOUPC.EDU
CARLOS ACIN ROALES carlos.acinupc.edu
OSCAR ALFRANCA BURRIEL 935521227 OSCAR.ALFRANCAUPC.EDU
LORENZO LVAREZ DEL CASTILLO lorenzo.alvarezupc.edu
XAVIER ARGIMON DE VILARDAGA xavier.argimonupc.edu
ENRIC ARMENGOL ESPLUGAS enric.armengol.esplugasupc.edu
CARLOS ASTURIANO MONTAANA carlos.asturianoupc.edu
YASMINA BABA EL MOKHTARI yasmina.babaupc.edu
TERESA BALANYA MARTI 935521070 TERESA.BALANYAUPC.EDU
MARTA BALSELLS FERNNDEZ-PEDRERA marta.balsellsupc.edu
DAVID BARRETO EXPOSITO david.barretoupc.edu
GIOVANNA BARTOLESCHI giovanna.bartoleschiupc.edu
ALBERT BESTARD ESCUDE albert.bestardupc.edu
JORDI BISCAMPS DALMAU jordi.biscampsupc.edu
SONIA CAMPO SANCHEZ sonia.campoupc.edu
NURIA CARAZO GOMEZ 935521086 NURIA.CARAZOUPC.EDU
RAQUEL CARNERO VICENTE raquel.carneroupc.edu
JOAN CASALS MISSIO 935521088 JOAN.CASALS-MISSIOUPC.EDU
MARIA DEL MAR CENDRA GASCON mar.cendraupc.edu
MIRIAM CERRILLO MORENO miriam.cerrilloupc.edu
JOSE CLARAMUNT BLANES 935521076 JOSEP.CLARAMUNTUPC.EDU
IDOIA CODINA TORRELLA idoia.codinaupc.edu
MARIA TERESA COLL AUSIO 935521215 M.TERESA.COLLUPC.EDU
MANUEL COLOMINAS GOLOBARDES 935521114 MANUEL.COLOMINASUPC.EDU
FERRAN CONTRERAS ARGELLES 935521067 ferran.contreras-arguellesupc.edu
FLIX DE LA FUENTE GONZLEZ felix.de.la.fuenteupc.edu
ELANSURYA ELANGOVAN VENNILA elansurya.elangovanupc.edu
ALEJANDRO EXPOSITO CREO alejandro.expositoupc.edu
FRANCESC XAVIER FABREGAS BARGALLO 935521095 XAVIER.FABREGASUPC.EDU
RAUL JOAQUIN FANLO GRASA 935521216 RAUL.FANLOUPC.EDU
VICTOR FERNANDEZ ALTABLE victor.fernandez-altableupc.edu
DAVID FERNANDEZ GUERRERO 93 5521217 david.fernandez.guerreroupc.edu
ADA MAGDALENA FULLANA PONS aida.magdalena.fullanaupc.edu
JUAN PABLO GARCIA HUIDOBRO paulo.huidobroupc.edu
FRANCISCO JOSE GARCIA RUIZ 935521114 fco.jose.garciaupc.edu
FRANCISCO JOSE GARCIA RUIZ fco.jose.garciaupc.edu
EMILIO GIL MOYA 935521099 EMILIO.GILUPC.EDU
JOSE MARIA GIL ROIG 935521210 CHEMA.GILUPC.EDU
ARIADNA GIN BLASCO 935521219 ariadna.gineupc.edu
EMMA CECILIA GIRON ROJAS emma.cecilia.gironupc.edu
DANIEL GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ daniel.gomez.de.zamoraupc.edu
GIL GORCHS ALTARRIBA 935521225 GIL.GORCHSUPC.EDU
KENZA GOUMEIDA kenza.goumeidaupc.edu
ALVARO GRACIA JULIA alvar.graciaupc.edu
ANNA MARIA GRAS MOREU 935521224 ANNA.GRASUPC.EDU
EMILIO JOSE GUALDA MANZANO emilio.jose.gualdaupc.edu
EDUARDO HERNANDEZ YAEZ 935521077 EDUARD.HERNANDEZUPC.EDU
OSCAR HUERTA PUJOL 935521067 oscar.huertaupc.edu
INGMAR HARALD HUISMAN ingmar.harald.huismanupc.edu
FRANCISCO JOSE IRANZO IRANZO 935521075 FRANCISCO.JOSE.IRANZOUPC.EDU
JORDI IZQUIERDO FIGAROLA 93-5521084 JORDI.IZQUIERDOUPC.EDU
PATRICIA JIMENEZ DE RIDDER 935521071 PATRICIA.JIMENEZ-DE.RIDDERUPC.EDU
FABIOLA JUAREZ MURIEL fabiola.juarezupc.edu
ZEIN KALLAS CALOT 93-5521213 ZEIN.KALLASUPC.EDU
REINE KHALIL reine.khalilupc.edu
JORDI LLOP CASAMADA JORDI.LLOP-CASAMADAUPC.EDU
MARGARITA LOPEZ MARTINEZ marga.lopezupc.edu
LAURA LPEZ MAS laura.lopez.masupc.edu
LIDIA LOZANO LUIS lidia.lozano.luisupc.edu
LUIS MALDONADO RIUS 935521114 LUIS.MALDONADOUPC.EDU
EDUARDO MAS MARTINEZ eduardo.masupc.edu
MAITE MAS SERRA 935521231 MAITE.MASUPC.EDU
INGRID MASALO LLORA 93-5521057 INGRID.MASALOUPC.EDU
WAFA MEHABA wafa.mehabaupc.edu
LAIA MILLACH CARROBE laia.millachupc.edu
ERICA YVONNE MONTEMAYOR erica.montemayorupc.edu
SANDRA NUEZ MALAVE sandra.nunezupc.edu
PAULA ORTEGA RIOJA paula.ortegaupc.edu
YOLANDA PELLICER DE LA TORRE yolanda.pellicerupc.edu
BRUNA CAROLINE PINTO CAMPOS bruna.camposupc.edu
MONTSERRAT PUJOLA CUNILL 935521114 MONTSERRAT.PUJOLAUPC.EDU
DJAMEL RAHMANI MEDDOUR djamel.rahmaniupc.edu
MARIA SARAY RAMIREZ RODRIGUEZ maria.saray.ramirezupc.edu
LOURDES REIG PUIG 935521222 LOURDES.REIGUPC.EDU
POL RIBA PI pol.riba.piupc.edu
AYARI ROIG HERNANDEZ ayari.roigupc.edu
IRMA ROIG VILLANOVA 935521229 irma.roigupc.edu
JOSEP RUIZ SANCHEZ josep.ruiz.sanchezupc.edu
BERNAT SALAS I BARENYS bernat.salasupc.edu
RAMON SALCEDO CIDONCHA ramon.salcedoupc.edu
ELENA SANCHEZ SANCHEZ 935521114 elena.sanchez.sanchezupc.edu
ELENA SANCHEZ SANCHEZ elena.sanchez.sanchezupc.edu
LUIS ALBERTO SEGUI AMORTEGUI 935521114 luis.seguiupc.edu
FRANCISCO LUIS SEPULCRE SANCHEZ 935521090 FRANCESC.SEPULCREUPC.EDU
LIDIA SERRANO PORTA 935521132 LYDIA.SERRANOUPC.EDU
JOAN SIMO CRUANYES 935521207 JOAN.SIMOUPC.EDU
MARCEL SORRIBAS OLIVERA marcel.sorribasupc.edu
XAVIER SORRIBAS ROYO 935521073 FRANCESC.XAVIER.SORRIBASUPC.EDU
AMC VERDU GONZALEZ 935521232 AMC.VERDUUPC.EDU
amunt
Cercador
Cercar a: Eng.Agroalimentria i Biotecnologia
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 25 novembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech