Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Eng.Agroalimentària i Biotecnologia > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Eng.Agroalimentària i Biotecnologia
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Eng.Agroalimentària i Biotecnologia
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Isabel Achaerandio Puente 935521059 maria.isabel.achaerandioupc.edu
Carlos Acin Roales 93 5521114 carlos.acinupc.edu
Maria del Carmen Aguilar Palacio 93 5521114 m.del.carmen.aguilarupc.edu
Sabas Alegre Alegre 935521114 sabas.alegreupc.edu
Oscar Alfranca Burriel 93 5521227 oscar.alfrancaupc.edu
Antonio Rafael Almirall Malivern 93 5521062 antoni.almirallupc.edu
Adriana Angel Martín adriana.angelupc.edu
Xavier Argimon de Vilardaga 935521114 xavier.argimonupc.edu
Enric Armengol Esplugas enric.armengol.esplugasupc.edu
Ernest Aymerich Colomer ernest.aymerichupc.edu
Yasmina Baba El Mokhtari 935521114 yasmina.babaupc.edu
Teresa Balanya Marti 93 5521070 teresa.balanyaupc.edu
Javier Campos Tobajas 93 5521065 javier.camposupc.edu
Nuria Cañameras Riba 93 5521087 nuria.canamerasupc.edu
Nuria Carazo Gomez 93 5521086 nuria.carazoupc.edu
Rosa Carbo Moliner 93 5521221 rosa.carboupc.edu
Lidia Carrillo Parra 934015656 lidia.carrilloupc.edu
Joan Casals Missio 935521101 joan.casals-missioupc.edu
Miriam Cerrillo Moreno 935521114 miriam.cerrilloupc.edu
Nour Chams 93 5521210 nour.chamsupc.edu
Jose Claramunt Blanes 93 5521076 josep.claramuntupc.edu
Idoia Codina Torrella 93 5521114 idoia.codinaupc.edu
Maria Teresa Coll Ausio 93 8967734 m.teresa.collupc.edu
Manuel Colominas Golobardes 93 5521114 manuel.colominasupc.edu
Jordi Comas Angelet 93 5521088 jordi.comas-angeletupc.edu
Ferran Contreras Argüelles 93 5521067 ferran.contreras-arguellesupc.edu
Francesc Xavier Fabregas Bargallo 93 5521095 xavier.fabregasupc.edu
Raul Joaquin Fanlo Grasa 93 5521216 raul.fanloupc.edu
Marta Fernández-Pedrera Balsells marta.fernandez-pedreraupc.edu
Miquel Ferro I Costa 93 5521226 miquel.ferroupc.edu
Rosa Flos Bassols rosa.flosupc.edu
Xavier Flotats Ripoll 935521218 xavier.flotatsupc.edu
Aïda Magdalena Fullana Pons aida.magdalena.fullanaupc.edu
Montse Gallart Gonzalez-Palacio 93 5521214 montserrat.gallartupc.edu
Francisco Jose Garcia Ruiz 935521114 fco.jose.garciaupc.edu
Emilio Gil Moya 93 5521099 emilio.gilupc.edu
Jose Maria Gil Roig 93 5521210 chema.gilupc.edu
Daniel Gomez de Zamora Martinez 935521114 daniel.gomez.de.zamoraupc.edu
Gil Gorchs Altarriba 93 5521225 gil.gorchsupc.edu
Elena Gordun Quiles 93 5521083 elena.gordunupc.edu
Anna Maria Gras Moreu 93 5521224 anna.grasupc.edu
Agnès Hereter Quintana 93 5521106 agnes.hereterupc.edu
Eduardo Hernandez Yañez 93 5521077 eduard.hernandezupc.edu
Oscar Huerta Pujol 935521067 oscar.huertaupc.edu
Ingmar Harald Huisman 935521114 ingmar.harald.huismanupc.edu
Francisco Jose Iranzo Iranzo 93 5521075 francisco.jose.iranzoupc.edu
Jordi Izquierdo Figarola 93-5521084 jordi.izquierdoupc.edu
Patricia Jimenez de Ridder 93 5521071 patricia.jimenez-de.ridderupc.edu
Zein Kallas Calot 93-5521213 zein.kallasupc.edu
Jordi Llop Casamada 935521114 jordi.llop-casamadaupc.edu
Jordi Llop Casamada 93 5521034 jordi.llop-casamadaupc.edu
Joan Majo Roca 935521212 joan.majoupc.edu
Luis Maldonado Rius 93 5521114 luis.maldonadoupc.edu
Maite Mas Serra 93 5521231 maite.masupc.edu
Ingrid Masalo Llora 93-5521057 ingrid.masaloupc.edu
Joan Oca Baradad 93 5521223 joan.ocaupc.edu
Paula Ortega Rioja paula.ortegaupc.edu
Francisco Javier Perez Rodriguez 935521114 francisco.javier.perez.rupc.edu
Miriam Pocurull Domenech 935521114 miriam.pocurullupc.edu
Montserrat Pujola Cunill 93 5521114 montserrat.pujolaupc.edu
Djamel Rahmani djamel.rahmaniupc.edu
Mercè Raventos Santamaria 935521096 merce.raventosupc.edu
Lourdes Reig Puig 93 5521222 lourdes.reigupc.edu
Ana Rivera Pinzano 935521114 ana.riveraupc.edu
Irma Roig Villanova irma.roigupc.edu
Roser Romero del Castillo Shelly 93 5521064 roser.romero.del.castilloupc.edu
Aurora Rull Ferre 935521114 aurora.rullupc.edu
Jose Sabate Reboll 935521217 jose.sabateupc.edu
Bernat Salas i Bareny bernat.salasupc.edu
Elena Sanchez Sanchez 93 5521114 elena.sanchez.sanchezupc.edu
Luis Alberto Segui Amortegui 93 5521114 luis.seguiupc.edu
Francisco Luis Sepulcre Sanchez 93 5521090 francesc.sepulcreupc.edu
Lidia Serrano Porta 93 5521132 lydia.serranoupc.edu
Joan Simo Cruanyes 935521207 joan.simoupc.edu
Xavier Sorribas Royo 93 5521073 francesc.xavier.sorribasupc.edu
Guillem Vázquez Bigas guillem.vazquez.bigasupc.edu
Amc Verdu Gonzalez 93 5521232 amc.verduupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Eng.Agroalimentària i Biotecnologia
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 13 setembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech