Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Eng.Agroalimentria i Biotecnologia > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Eng.Agroalimentria i Biotecnologia
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Eng.Agroalimentria i Biotecnologia
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
ISABEL ACHAERANDIO PUENTE 935521059 MARIA.ISABEL.ACHAERANDIOUPC.EDU
ELISABET AGEA CARRERA elisabet.ageaupc.edu
OSCAR ALFRANCA BURRIEL 935521227 OSCAR.ALFRANCAUPC.EDU
LORENZO LVAREZ DEL CASTILLO lorenzo.alvarezupc.edu
ENRIC ARMENGOL ESPLUGAS enric.armengol.esplugasupc.edu
TERESA BALANYA MARTI 935521070 TERESA.BALANYAUPC.EDU
MARTA BALSELLS FERNNDEZ-PEDRERA marta.balsellsupc.edu
GIOVANNA BARTOLESCHI giovanna.bartoleschiupc.edu
ALBERT BESTARD ESCUDE albert.bestardupc.edu
JORDI BISCAMPS DALMAU jordi.biscampsupc.edu
JOSEP SALVADOR BLANCH ROURE josep.salvador.blanchupc.edu
PABLO BOU MIRA pablo.bouupc.edu
PABLO BOU MIRA pablo.bouupc.edu
SONIA CAMPO SANCHEZ sonia.campoupc.edu
NURIA CARAZO GOMEZ 935521086 NURIA.CARAZOUPC.EDU
LIDIA CARRILLO PARRA lidia.carrilloupc.edu
JOAN CASALS MISSIO 935521088 JOAN.CASALS-MISSIOUPC.EDU
MARIA DEL MAR CENDRA GASCON mar.cendraupc.edu
MIRIAM CERRILLO MORENO miriam.cerrilloupc.edu
JOSE CLARAMUNT BLANES 935521076 JOSEP.CLARAMUNTUPC.EDU
IDOIA CODINA TORRELLA idoia.codinaupc.edu
MARIA TERESA COLL AUSIO 935521215 M.TERESA.COLLUPC.EDU
FERNANDO CONTRERAS ARGELLES 935521067 ferran.contreras-arguellesupc.edu
FLIX DE LA FUENTE GONZLEZ felix.de.la.fuenteupc.edu
EDUARDO DE NEIRA ARIAS eduardo.de.neiraupc.edu
ELANSURYA ELANGOVAN VENNILA elansurya.elangovanupc.edu
ROGER ESCRIU JUSTO roger.escriuupc.edu
ALEJANDRO EXPOSITO CREO alejandro.expositoupc.edu
FRANCESC XAVIER FABREGAS BARGALLO 935521095 XAVIER.FABREGASUPC.EDU
RAUL JOAQUIN FANLO GRASA 935521216 RAUL.FANLOUPC.EDU
OLGA MARIA FELIP ARIAS olga.maria.felipupc.edu
VICTOR FERNANDEZ ALTABLE victor.fernandez-altableupc.edu
DAVID FERNANDEZ GUERRERO 93 5521217 david.fernandez.guerreroupc.edu
IRENE FERNANDEZ JACA irene.fernandez.jacaupc.edu
PAULA FONOLLA ARAUJO paula.fonollaupc.edu
ADA MAGDALENA FULLANA PONS aida.magdalena.fullanaupc.edu
MARGARITA GARCIA BOSCH margarita.garciaupc.edu
FRANCISCO JOSE GARCIA RUIZ fco.jose.garciaupc.edu
FRANCISCO JOSE GARCIA RUIZ 935521114 fco.jose.garciaupc.edu
EMILIO GIL MOYA 935521099 EMILIO.GILUPC.EDU
JOSE MARIA GIL ROIG 935521210 CHEMA.GILUPC.EDU
ARIADNA GIN BLASCO 935521219 ariadna.gineupc.edu
EMMA CECILIA GIRON ROJAS emma.cecilia.gironupc.edu
DANIEL GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ daniel.gomez.de.zamoraupc.edu
GIL GORCHS ALTARRIBA 935521225 GIL.GORCHSUPC.EDU
KENZA GOUMEIDA kenza.goumeidaupc.edu
ANNA MARIA GRAS MOREU 935521224 ANNA.GRASUPC.EDU
EMILIO JOSE GUALDA MANZANO emilio.jose.gualdaupc.edu
EDUARDO HERNANDEZ YAEZ 935521077 EDUARD.HERNANDEZUPC.EDU
OSCAR HUERTA PUJOL 935521067 oscar.huertaupc.edu
FRANCISCO JOSE IRANZO IRANZO 935521075 FRANCISCO.JOSE.IRANZOUPC.EDU
JORDI IZQUIERDO FIGAROLA 93-5521084 JORDI.IZQUIERDOUPC.EDU
PATRICIA JIMENEZ DE RIDDER 935521071 PATRICIA.JIMENEZ-DE.RIDDERUPC.EDU
ZEIN KALLAS CALOT 93-5521213 ZEIN.KALLASUPC.EDU
REINE KHALIL reine.khalilupc.edu
JORDI LLOP CASAMADA JORDI.LLOP-CASAMADAUPC.EDU
NURIA LLOP CASAMADA nuria.llopupc.edu
MARGARITA LOPEZ MARTINEZ 934021223 marga.lopezupc.edu
POL LOPEZ TORRUBIANO pol.lopez.torrubianoupc.edu
LIDIA LOZANO LUIS lidia.lozano.luisupc.edu
LUIS MALDONADO RIUS 935521114 LUIS.MALDONADOUPC.EDU
MAITE MAS SERRA 935521231 MAITE.MASUPC.EDU
INGRID MASALO LLORA 93-5521057 INGRID.MASALOUPC.EDU
STEFANIA MATTANA stefania.mattanaupc.edu
WAFA MEHABA wafa.mehabaupc.edu
JANA STRID MIRO SAMSOT jana.miroupc.edu
EDUARD MUIXACH ROIG eduard.muixachupc.edu
NATALIA NICOLAU VILLELLAS natalia.nicolauupc.edu
SELENE IVETTE ORNELAS HERRERA selene.ivette.ornelasupc.edu
PAULA ORTEGA RIOJA paula.ortegaupc.edu
ROSARIO PASTOR ZEGARRA rosario.pastorupc.edu
YOLANDA PELLICER DE LA TORRE yolanda.pellicerupc.edu
FRANCESCO PITITTO francesco.pitittoupc.edu
MIRIAM POCURULL DOMENECH miriam.pocurullupc.edu
MONTSERRAT PUJOLA CUNILL 935521114 MONTSERRAT.PUJOLAUPC.EDU
DJAMEL RAHMANI MEDDOUR djamel.rahmaniupc.edu
MARIA SARAY RAMIREZ RODRIGUEZ maria.saray.ramirezupc.edu
LOURDES REIG PUIG 935521222 LOURDES.REIGUPC.EDU
POL RIBA PI pol.riba.piupc.edu
ANA RIVERA PINZANO ana.riveraupc.edu
IRMA ROIG VILLANOVA 935521229 irma.roigupc.edu
JOSEP RUIZ SANCHEZ josep.ruiz.sanchezupc.edu
BERNAT SALAS I BARENYS bernat.salasupc.edu
RAMON SALCEDO CIDONCHA ramon.salcedoupc.edu
ELENA SANCHEZ SANCHEZ elena.sanchez.sanchezupc.edu
ELENA SANCHEZ SANCHEZ 935521114 elena.sanchez.sanchezupc.edu
AMELIA SARROCA FERNANDEZ amelia.sarrocaupc.edu
LUIS ALBERTO SEGUI AMORTEGUI 935521114 luis.seguiupc.edu
FRANCISCO LUIS SEPULCRE SANCHEZ 935521090 FRANCESC.SEPULCREUPC.EDU
LIDIA SERRANO PORTA 935521132 LYDIA.SERRANOUPC.EDU
JOAN SIMO CRUANYES 935521207 JOAN.SIMOUPC.EDU
MARCEL SORRIBAS OLIVERA marcel.sorribasupc.edu
XAVIER SORRIBAS ROYO 935521073 FRANCESC.XAVIER.SORRIBASUPC.EDU
IBTISSEM TAGHOUTI ibtissem.taghoutiupc.edu
MANEL TI SAULEDA manel.tioupc.edu
FREDERIK VEGER frederik.vegerupc.edu
AMC VERDU GONZALEZ 935521232 AMC.VERDUUPC.EDU
amunt
Cercador
Cercar a: Eng.Agroalimentria i Biotecnologia
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 17 mar 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech