Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Eng.Telemàtica > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Eng.Telemàtica
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Eng.Telemàtica
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Mónica Aguilar Igartua 93-4015997 maguilarentel.upc.edu
Sergio Aguilar Romero sergio.aguilar.romeroupc.edu
Anna Agusti Torra 93-4137062 aagustientel.upc.edu
Jesus Alcober Segura 93-4137052 jesus.alcoberupc.edu
Juanjo Alins Delgado 93 4017807 juanjoentel.upc.edu
Javier Baliosian javier.baliosianupc.edu
Antonio Barba Marti 93 4016022 telabmentel.upc.edu
Francisco Barcelo Arroyo 93 4016010 barceloentel.upc.edu
Anna Calveras Auge 93 4016013 anna.calverasentel.upc.edu
Jordi Casademont Serra 93 4016001 jordi.casademontupc.edu
Lluis Casals Ibañez 93 4137061 lluis.casalsentel.upc.edu
Cristina Cervello Pastor 93 4137582 cristinaentel.upc.edu
Martí Cervià Caballé marti.cerviaupc.edu
Josep Cotrina Navau 93-4017820 jcotrinaentel.upc.edu
Luis Javier de la Cruz Llopis 93 4016014 luis.delacruzupc.edu
Maria del Carmen Domingo Aladren 93-4137051 cdomingoentel.upc.edu
Oscar Esparza Martin 93-4010972 oesparzaentel.upc.edu
Jose Antonio Estrada Jimenez jose.estradaupc.edu
Adriana Fernandez Fernandez 93 4137582 adriana.fernandezentel.upc.edu
Marcel Fernandez Muñoz 93-4016023 marcelentel.upc.edu
Jordi Forga Alberich 93 4015999 jforgaentel.upc.edu
Jordi Forne Muñoz 93 4011871 jforneentel.upc.edu
Akram Galal Mahmoud Ibrahim akram.galalupc.edu
Eduard Garcia Villegas 93 4137120 eduardgentel.upc.edu
Carles Gomez Montenegro 934137206 carlesgoentel.upc.edu
Juan Luis Gorricho Moreno 93 4016830 juanluisentel.upc.edu
Daniel Guasch Murillo 93-8967245 daniel.guaschupc.edu
Juan Bautista Hernandez Serrano 93-4137583 jserranoentel.upc.edu
Xavier Hesselbach Serra 93 4015987 xavier.hesselbachupc.edu
Mikel Irazabal Bengoa mikel.irazabalupc.edu
Akshay Jain akshay.jainupc.edu
Godfrey Mirondo Kibalya godfrey.mirondo.kibalyaupc.edu
Olga Leon Abarca 93-4137149 olgaentel.upc.edu
Irian Leyva Pupo irian.leyva.pupoupc.edu
Maria Elena Lopez Aguilera 93-4137064 elopezentel.upc.edu
Sergio Machado Sanchez 93 4137206 smachadoentel.upc.edu
Daniel Gustavo Maldonado Hurtado daniel.gustavo.maldonadoupc.edu
Israel Martin Escalona 93 4015979 imartinentel.upc.edu
Isabel Martin Faus 93 4010970 isabelmentel.upc.edu
Jorge Mata Diaz 93-4011834 jmataentel.upc.edu
Jose Luis Melus Moreno 93 4016021 jose.luis.melusupc.edu
Rafael Morillas Varon 93 8967772 morillasentel.upc.edu
Jose Luis Muñoz Tapia 93-4010804 jose.luis.munozupc.edu
Leonardo Ochoa Aday leonardo.ochoaentel.upc.edu
Antonio Oller Arcas 93 4137060 aollerentel.upc.edu
Francesc Oller Teijon 93 4015998 francescentel.upc.edu
Esteve Pallares Segarra 934010971 esteveentel.upc.edu
Jose Paradells Aspas 93 4016024 teljpaentel.upc.edu
Josep Pegueroles Valles 93-4016012 josep.peguerolesupc.edu
Jose Ramon Piney Da Silva 93-4137053 jpineyentel.upc.edu
Marcos Postigo Boix 93-4054264 marcos.postigoentel.upc.edu
David Remondo Bueno 93-4137053 remondoentel.upc.es
Francisco Jose Rico Novella 93 4016026 f.ricoentel.upc.edu
David Rincon Rivera 93 4137056 drinconentel.upc.edu
Alfonso Rojas Espinosa 93 4016835 alfonsoentel.upc.edu
Fernando Roman Garcia fernando.romanupc.edu
Rakibul Islam Rony rakibul.islam.ronyupc.edu
Sebastian Sallent Ribes 93 4137058 sallententel.upc.edu
Alejandro Santoyo Gonzalez alejandro.santoyoupc.edu
Juan Serrat Fernandez 93 4016786 serrattsc.upc.edu
Miquel Soriano Ibañez 93 4016011 sorianoentel.upc.edu
Rafael Vidal Ferre 93 4137055 rvidalentel.upc.edu
Hüseyin Birkan Yilmaz birkan.yilmazupc.edu
Jose Manuel Yufera Gomez 93-4137050 jose.manuel.yuferaupc.edu
Enrica Valeria Zola 93 4137069 enricaentel.upc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Eng.Telemàtica
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 maig 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech