Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Enginyeria Telemtica > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Enginyeria Telemtica
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Enginyeria Telemtica
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
MNICA AGUILAR IGARTUA 93-4015997 monica.aguilarupc.edu
ANNA AGUSTI TORRA 93-4137062 anna.agustiupc.edu
JESUS ALCOBER SEGURA 93-4137052 JESUS.ALCOBERUPC.EDU
JUANJO ALINS DELGADO 934017807 juanjo.alinsupc.edu
ANTONIO BARBA MARTI 934016022 antonio.barbaupc.edu
FRANCISCO BARCELO ARROYO 934016010 francisco.barceloupc.edu
ALBERTO BAZN GUILLN 93 4017027 alberto.bazanupc.edu
GUIDO BETCHER SBROLLA guido.betcherupc.edu
CARLA BRUGULAT RICA carla.brugulatupc.edu
ANNA CALVERAS AUGE 934016013 anna.calverasupc.edu
GERARD CARAVACA IBAEZ gerard.caravaca.ibanezupc.edu
JORDI CASADEMONT SERRA 934016001 JORDI.CASADEMONTUPC.EDU
LLUIS CASALS IBAEZ 934137061 lluis.casalsupc.edu
CRISTINA CERVELLO PASTOR 934137582 cristina.cervelloupc.edu
JOSEP COTRINA NAVAU 93-4017820 josep.cotrinaupc.edu
LUIS JAVIER DE LA CRUZ LLOPIS 934016014 LUIS.DELACRUZUPC.EDU
LARA DAZ MARTNEZ 934137120 lara.diaz.martinezupc.edu
MARIA DEL CARMEN DOMINGO ALADREN 93-4137051 mari.carmen.domingoupc.edu
OSCAR ESPARZA MARTIN 93-4010972 oscar.esparzaupc.edu
MARCEL FERNANDEZ MUOZ 93-4016023 marcel.fernandezupc.edu
MARC FERRE MANCEBO marc.ferre.manceboupc.edu
JORDI FORGA ALBERICH 934015999 jordi.forgaupc.edu
JORDI FORNE MUOZ 934011871 jordi.forneupc.edu
EDUARD GARCIA VILLEGAS 934137120 eduardo.garciaupc.edu
RAFAEL GENS DURN rafael.genesupc.edu
CARLES GOMEZ MONTENEGRO 934137206 carles.gomezupc.edu
JUAN LUIS GORRICHO MORENO 934016830 juan.luis.gorrichoupc.edu
MIQUEL GOTANEGRA ESTAOL miquel.gotanegraupc.edu
DANIEL GUASCH MURILLO 93-8967245 DANIEL.GUASCHUPC.EDU
MARC GUZMAN ALBIOL marc.guzman.albiolupc.edu
FARNAZ HAJI MOHAMMADALI farnaz.hajiupc.edu
JUAN BAUTISTA HERNANDEZ SERRANO 93-4137583 J.HERNANDEZUPC.EDU
XAVIER HESSELBACH SERRA 934015987 XAVIER.HESSELBACHUPC.EDU
MARC JOFRE CRUANYES marc.jofreupc.edu
OLGA LEON ABARCA olga.leonupc.edu
MARIA ELENA LOPEZ AGUILERA 93-4137064 elena.lopezupc.edu
SERGIO MACHADO SANCHEZ 934137206 sergio.machadoupc.edu
ISRAEL MARTIN ESCALONA 934015979 israel.martinupc.edu
ISABEL MARTIN FAUS 934010970 isabel.martin-fausupc.edu
MARIO JOSE MARTINEZ MORFA mario.jose.martinezupc.edu
JORGE MATA DIAZ 93-4011834 jorge.mataupc.edu
JOSE LUIS MELUS MORENO 934016021 jose.luis.melusupc.edu
RAFAEL MORILLAS VARON 938967772 rafael.morillasupc.edu
JOSE LUIS MUOZ TAPIA 93-4010804 jose.luis.munozupc.edu
ANTONIO OLLER ARCAS 934137060 antoni.ollerupc.edu
FRANCESC OLLER TEIJON 934015998 francesc.ollerupc.edu
ESTEVE PALLARES SEGARRA 934010971 esteve.pallaresupc.edu
JOSE PARADELLS ASPAS 934016024 jose.paradellsupc.edu
JAVIER PARRA ARNAU javier.parraupc.edu
JOSEP PEGUEROLES VALLES 93-4016012 JOSEP.PEGUEROLESUPC.EDU
JOSE RAMON PINEY DA SILVA 934137580 jose.ramon.pineyupc.edu
MARCOS POSTIGO BOIX 93-4054264 MARCOS.POSTIGOUPC.EDU
DAVID REMONDO BUENO 93-4137053 david.remondoupc.edu
FRANCISCO JOSE RICO NOVELLA 934016026 francisco.jose.ricoupc.edu
DAVID RINCON RIVERA 934137056 david.rinconupc.edu
ALFONSO ROJAS ESPINOSA 934016835 alfonso.rojasupc.edu
FERNANDO ROMAN GARCIA fernando.romanupc.edu
VICTOR RUBIO JORNET victor.rubio.jornetupc.edu
SEBASTIAN SALLENT RIBES 934137058 sebastian.sallentupc.edu
ROGER SANCHEZ VITAL roger.sanchez.vitalupc.edu
EUDALD SANS PARERA eudald.sansupc.edu
JUAN SERRAT FERNANDEZ 934016786 SERRATTSC.UPC.EDU
MIQUEL SORIANO IBAEZ 934016011 miquel.sorianoupc.edu
JOHN BOSCO SSEMAKULA john.bosco.ssemakulaupc.edu
ADRIAN TOBAR NICOLAU adrian.tobarupc.edu
RAFAEL VIDAL FERRE 934137055 rafael.vidalupc.edu
JOSE MANUEL YUFERA GOMEZ 93-4137050 JOSE.MANUEL.YUFERAUPC.EDU
ENRICA VALERIA ZOLA 934137069 enrica.zolaupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Enginyeria Telemtica
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 01 desembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech