Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Teoria Senyal i Comunicacions > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Teoria Senyal i Comunicacions
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Teoria Senyal i Comunicacions
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Fernando Agraz Bujan 93 4017179 agraztsc.upc.edu
Alberto Aguasca Sole 93 4017220 aguascatsc.upc.edu
Ramon Agusti Comes 93 4016781 ramon.agustiupc.edu
Adrian Agustin de Dios 93 4017245 adrian.agustinupc.edu
Lluis Alonso Zarate 93-4137112 luisgtsc.upc.edu
Ferran Alvaro Saperas ferran.alvarotsc.upc.edu
Susana Amorós Garcia de Valdecasas susana.amorosupc.edu
David Artigas Garcia 93 4015625 davidtsc.upc.edu
Christian Ballesteros Sanchez 93 4054114 christian.ballesterosupc.edu
Antoni Barlabe Dalmau 93 4011069 barlabetsc.upc.edu
Christine Raouf Saad Basta 93 4010965 christine.raouf.saad.bastaupc.edu
Aniceto Belmonte Molina 93 4137057 belmontetsc.upc.edu
Jordi Berenguer Sau 93 4137212 berenguertsc.upc.edu
Eduard Bertran Alberti 93 4137115 bertrantsc.upc.edu
Chenna Reddy Bheesayagari 93 4016140 chenna.bheesayagariupc.edu
Magdalena Biesialska 93 4016440 magdalena.biesialskaupc.edu
Sebastián Blanch Boris 93 4016811 blanchtsc.upc.edu
Andreu Blasco Coll 93 4015896 andreu.blascoupc.edu
Jordi Borras Pino 93 4010995 jordi.borras.pinoupc.edu
Antoni Broquetas Ibars 93 4017221 broquetastsc.upc.edu
Marga Cabrera Bean 93-4016445 marga.cabreraupc.edu
Adriano Jose Camps Carmona 93 4054153 campstsc.upc.edu
Xavier Carreño Megias xavier.carrenoupc.edu
Antoni Carrion Isbert 93 4016459 carriontsc.upc.edu
Ferran Casadevall Palacio 93 4016524 ferranctsc.upc.edu
Adria Casamitjana Diaz adria.casamitjanaupc.edu
Josep Ramon Casas Pla 93 4054002 josep.ramon.casasupc.edu
Mario Castelan mario.castelan1upc.edu
David Chaparro Danon 93 4017426 david.chaparrotsc.upc.edu
J.Carlos Collado Gomez 93-4137210 colladotsc.upc.edu
Jaume Comellas Colome 93-4016441 comellastsc.upc.edu
Adolfo Comeron Tejero 93 4016812 comerontsc.upc.edu
Ignasi Corbella Sanahuja 93 4017228 corbellatsc.upc.edu
Ferran de Cabrera Estanyol ferran.de.cabreraupc.edu
Victor Federico Dios Otin 93 4017217 fedetsc.upc.edu
Nuria Duffo Ubeda 93 4017261 duffotsc.upc.edu
Antoni Elias Fuste 93 4016784 eliastsc.upc.edu
Carlos Escolano Peinado carlos.escolanoupc.edu
Ignasi Esquerra Llucià 93 7398981 ignasi.esquerraupc.edu
Francisco Javier Fabregas Canovas 93 4017226 fabregastsc.upc.edu
Lara Pilar Fernandez Capon lara-pilar.fernandezupc.edu
Juan-Antonio Fernandez Rubio 93 4016431 juan.a.fernandezupc.edu
Ramon Ferrus Ferre 93-4017196 ferrustsc.upc.edu
Mario Garcia Lozano 93 4137213 mariogarciatsc.upc.edu
Jorge Garcia Mateos 93 4011619 jorgetsc.upc.edu
David Garcia Pastor 93 4137210 david.garcia.pastorupc.edu
David Garcia Vizcaino 934137023 dgarciatsc.upc.edu
Antoni Gasull Llampallas 93 4016432 antoni.gasullupc.edu
Antoni Gelonch Bosch 93-4137113 antonitsc.upc.edu
Joan M. Gene Bernaus 934011621 joan.geneupc.edu
Saeed Ghasemi saeed.ghasemiupc.edu
Albert Gil Moreno 93 4016452 albert.gilupc.edu
Pere Lluis Gilabert Pinal 93 4137211 plgilaberttsc.upc.edu
Xavier Giro Nieto 93 4015769 xavier.giroupc.edu
Jose Maria Gonzalez Arbesu 93 4137082 jmgonzaleztsc.upc.edu
Giselle Gonzalez Lopez 93 4017361 giselle.gonzalezupc.edu
Marta Gonzalez Rodriguez 93 413712 marta.gonzalez.rodriguezupc.edu
Rolando Guerra Gomez rolando.guerraupc.edu
Alexander Heldring 93-4017361 heldringtsc.upc.edu
Christoph Josef Herbert 93 4017426 christoph.josef.herbertupc.edu
Jordi Hernandez Marco 93-4137125 jordi.hernandezupc.edu
Francisco Javier Hernando Pericas 93-4016433 javier.hernandoupc.edu
Lluis Jofre Roca 93 4016819 jofretsc.upc.edu
Gabriel Junyent Giralt 93 4016434 junyenttsc.upc.edu
Umair Khan umair.khanupc.edu
Aynie Khoe Suarez 93 4054114 khoetsc.upc.edu
M. A. Lagunas Hernandez 93 6452921 miguel.angel.lagunasupc.edu
Meritxell Lamarca Orozco 93 4016436 meritxell.lamarcaupc.edu
Jose Antonio Lazaro Villa 93 4017348 jose.lazarotsc.upc.edu
Sergi Liesegang Maria 93 4010994 sergi.liesegangupc.edu
David Llaveria Godoy 93 4054114 david.llaveriaupc.edu
Hector Lopez Menchon 93 4017359 hector.lopez.menchonupc.edu
Jordi Joan Mallorqui Franquet 93 4017229 mallorquitsc.upc.edu
Ferran Marques Acosta 93 4016450 ferran.marquesupc.edu
Pablo Arturo Martínez González 93 4011066 pablo.arturo.martinezupc.edu
Albert Marton Gonzalez 93 4010902 albert.martontsc.upc.edu
Orestes Mas Casals 93 4017072 orestestsc.upc.edu
Jordi Mateu Mateu 93 4137210 jmateutsc.upc.edu
Ana Filipa Mestre Trindade ana.filipa.mestreupc.edu
Francesc Molina Oliveras 93 4010994 francesc.molinaupc.edu
Enric Monte Moreno 93 4016435 enric.monteupc.edu
Rafael Montero Herrera 93 4017179 rafael.monteroupc.edu
Gabriel Montoro Lopez 93-4137118 montorotsc.upc.edu
M. Asuncion Moreno Bilbao 93-4016437 asuncion.morenoupc.edu
Ramon Morros Rubio 93 7398979 ramon.morrosupc.edu
Albert Mosella Montoro 93 4011627 albert.mosellaupc.edu
Juan Francesc Muñoz Martin joan.francesc.munoz.martinupc.edu
Olga Muñoz Medina 93-4017245 olga.munozupc.edu
Constantino Muñoz Porcar 93 4137074 constantsc.upc.edu
Climent Nadeu Camprubi 93 4016438 climent.nadeuupc.edu
Montse Najar Marton 93 4017051 montse.najarupc.edu
Jorge Nicolas Alvarez jorge.nicolasupc.edu
Albino Nogueiras Rodriguez 93 4054103 albino.nogueirasupc.edu
Daniel-Juan Nuño Gomez daniel.juan.nunoupc.edu
Joan O'callaghan Castella 93 4016745 joanotsc.upc.edu
Albert Oliveras Verges 93 4016458 alberttsc.upc.edu
Juan Jose Olmos Bonafe 93 4137086 olmostsc.upc.edu
Albert Pages Cruz 93 4017179 albertpagestsc.upc.edu
Alba Pages Zamora 93 4011091 alba.pagesupc.edu
Montse Pardas Feliu 93 4015894 montse.pardasupc.edu
Santiago Pascual de la Puente 93 4010964 santi.pascualupc.edu
Antonio Pascual Iserte 93 4016749 antonio.pascualupc.edu
Rafael Perea Robles rafael.perea.roblesupc.edu
David Perez Diaz de Cerio 93 4137209 dpereztsc.upc.edu
Ana Isabel Perez Neira 93-4016459 ana.isabel.perezupc.edu
Adrian Perez Portero adrian.perez.porteroupc.edu
Rosanna Perez Pueyo 93-4016442 rpereztsc.upc.edu
Jordi Perez Romero 93-4017195 jorpereztsc.upc.edu
Juan Perez Torres 93 4017216 jpereztsc.upc.edu
Thi Quynh Anh Pham 93 4137109 thi.quynh.anh.phamupc.edu
Gerard Portal Gonzalez gerard.portalupc.edu
Alejandro Pozas Kerstjens 93 4015625 alejandro.pozasupc.edu
Lluis Pradell Cara 93 4016834 pradelltsc.upc.edu
Josep Prat Goma 93 4016455 jprattsc.upc.edu
Carles Puente Baliarda 93 4054271 carles.puenteupc.edu
Alba Pujol Miro alba.pujolupc.edu
German Augusto Ramirez Arroyave german.augusto.ramirez.aupc.edu
Francesc Rey Micolau 934015766 francesc.reyupc.edu
Jaume Riba Sagarra 93-4017404 jaume.ribaupc.edu
Juan-Manuel Rius Casals 93 4017219 riustsc.upc.edu
Francisco Rocadenbosch Burillo 93-4016085 rocatsc.upc.edu
Javier Rodriguez Fonollosa 93 4015896 javier.fonollosaupc.edu
Jose Adrian Rodriguez Fonollosa 93 4016439 jose.fonollosaupc.edu
Alejandro Rodriguez Gomez 93 4137237 alejandro.rodriguez.gomezupc.edu
Jordi Romeu Robert 93 4016826 romeutsc.upc.edu
Roselena Rubino roselena.rubinoupc.edu
Silvia Ruiz Boque 93 4137121 silviatsc.upc.edu
Marta Ruiz Costa-Jussa 93 4010965 marta.ruizupc.edu
Javier Ruiz Hidalgo 93 7398980 j.ruizupc.edu
Sergio Ruiz Moreno 93 4016443 sruiztsc.upc.edu
Josep Sala Alvarez 93 7398982 josep.salaupc.edu
Josep Salavedra Moli 93 4017404 josep.salavedraupc.edu
Philippe Salembier Clairon 93 4054030 philippe.salembierupc.edu
Vicente Sales Zaragoza 93 4137072 vicenttsc.upc.edu
Jose Oriol Sallent Roig 93-4017197 orioltsc.upc.edu
Dalila Sánchez Escobedo 93 4010964 dalila.sanchezupc.edu
Juan Sanchez Gonzalez 93 4016818 juansancheztsc.upc.edu
María Santos Blanco 93 4017199 santostsc.upc.edu
Samael Sarmiento Hernandez samael.sarmientotsc.upc.edu
Elisa Sayrol Clols 93 4015768 elisa.sayrolupc.edu
Michaël Sicard 934011065 msicardtsc.upc.edu
M. Jose Soneira Ferrando 93 4016448 soneiratsc.upc.edu
Salvatore Spadaro 93 4010966 spadarotsc.upc.edu
Yeison Alejandro Tabares Giraldo 93 4017179 jtabarestsc.upc.edu
Fatemehsadat Tabatabaeimehr fatemehsadat.tabatabaeimehrupc.edu
Francisco Tarres Ruiz 93-4137124 francesc.tarresupc.edu
Lluis Torner Sabata 93 5534082 lluis.tornericfo.es
Francesc Torres Torres 93 4017218 xtorrestsc.upc.edu
Eduard Ubeda Farre 93 4017227 ubedatsc.upc.edu
Anna Umbert Juliana 93-4017195 annautsc.upc.edu
Jose Luis Valenzuela Gonzalez 93-4137110 valenstsc.upc.edu
Rafael Valle Alarcon 93 4016847 valletsc.upc.edu
Mercè Vall-Llossera Ferran 93 4017261 mercetsc.upc.edu
Sisco Vallverdu Bayes 93 4016453 sisco.vallverduupc.edu
Gregori Vazquez Grau 93 4016451 gregori.vazquezupc.edu
Didac Vega Bru 93 4017428 didac.vegaupc.edu
Josep Vidal Manzano 93-4016457 josep.vidalupc.edu
Irene Vila Muñoz 679925747 irene.vila.munozupc.edu
Veronica Vilaplana Besler 93 4017052 veronica.vilaplanaupc.edu
Nemesio Javier Villares Piera 93-4016460 javier.villaresupc.edu
Faezeh Zarrinkhat faezeh.zarrinkhatupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Teoria Senyal i Comunicacions
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 13 setembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech