Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Organització d'Empreses > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Organització d'Empreses
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Organització d'Empreses
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Severino Abad Pequeño 93 8967757 severino.abadupc.edu
Jesus Abad Puente 934054477 jesus.abadupc.edu
Silvia Aguirre Cauhe silvia.aguirre.cauheupc.edu
Rocio Alfaro Pozo 93 4010769 rocio.alfaroupc.edu
Ana Belen Almecija Casanova 934016298 ana.belen.almecijaupc.edu
Santiago Alsina Casanova 93 4015822 santiago.alsinaupc.edu
Maria Begoña Andres Baroja 93 4016268 begona.andresupc.edu
Agustin Andujar Larios 93 4012570 agustin.andujarupc.edu
Sandra Anglada Gelada 93 4016277 sandra.angladaupc.edu
Ignacio Arcusa Postils 937398696 ignacio.arcusaupc.edu
Amadeo Arderiu Calvo 934016298 amadeo.arderiuupc.edu
Ivan Argiles Paris 93 4015822 ivan.argilesupc.edu
Blanca Ballester Casanella 934017956 blanca.ballesterupc.edu
Laia Barbara Mir 93 4016277 laia.barbaraupc.edu
Pau Barbara Mir 93 4011613 pau.barbaraupc.edu
Pedro Baringo Sabater 93 4016268 pedro.baringoupc.edu
Fernando Barrabes Naval 93 4012570 fernando.barrabesupc.edu
Jose Manuel Barrios Vicente 93 4015822 jose.manuel.barriosupc.edu
Joaquin Bautista Valhondo 93-4011703 joaquin.bautistaupc.edu
Francesc Xavier Belles Ros 93 4016813 xavier.bellesupc.edu
Ernest Benedito Benet 93 4054010 ernest.beneditoupc.edu
Marc Bernadich Marquez 93 8777281 marc.bernadichupc.edu
Ines Boj Indurain 93 4015941 ines.bojupc.edu
Maria Jose Borreguero Figols 93 4015941 maria.jose.borregueroupc.edu
Marc Borrell Matas 93-7398692 marc.borrellupc.edu
Eduard Busca Hernandez 93 4015941 eduard.buscaupc.edu
Jose M. Cabre Garcia 93-4017028 jose.cabreupc.edu
Alberto Cabrera Guardiola 934016279 alberto.cabreraupc.edu
Gema Calleja Sanz 93 4016583 gema.callejaupc.edu
Antonio Cañabate Carmona 93-4017042 antonio.canabateupc.edu
Ramon Casabona Fina 937398253 ramon.casabonaupc.edu
Eduard Charles Ormo 93 4015941 eduard.charles.ormoupc.edu
Josep Coll Bertran 93 4137384 josep.collupc.edu
Josep Maria Colomer Mur 93 8967785 josep.maria.colomerupc.edu
Yvonne Colomer Xena 93 4012570 yvonne.colomerupc.edu
Alfons Conesa Pages 934016298 alfons.conesaupc.edu
Carolina Maria Consolacion Segura 93 4016082 carolina.consolacionupc.edu
Enrique Corella Calleja 93 4015941 enric.corellaupc.edu
Albert Corominas Subias 93 4011615 albert.corominasupc.edu
David Costeja Lazaro 93 4015941 david.costejaupc.edu
Aitor Cruz Moreno 93 4015822 aitor.cruzupc.edu
Oriol Cuatrecasas Castellsagues 93 8967785 oriol.cuatrecasasupc.edu
Joaquim Deulofeu Aymar 93 4012570 joaquim.deulofeuupc.edu
Marta Diaz Boladeras 93 8967271 marta.diazupc.edu
Bruno Domenech Lega 93 4017076 bruno.domenechupc.edu
Rosa Maria Druguet Tantiña 937398691 rosa.maria.druguetupc.edu
Marcos Eguiguren Huerta 93 4016794 marc.eguigurenupc.edu
Carmen Espot Piñol 93 7398253 carmen.espotupc.edu
Jorge Enrique Esteban Perez 93 4016794 jorge.enrique.estebanupc.edu
Vicenç Fernandez Alarcon 93 4017400 vicenc.fernandezupc.edu
Joaquin Fernandez Martinez joaquin.fernandez.martinezupc.edu
Carles Ferrer Ferrer 93 7398692 carles.ferrer.ferrerupc.edu
Jaume Ferrer-Dalmau Bosch 93 4015941 jaume.ferrer-dalmauupc.edu
Jordi Fortuny Santos 93 8777290 jordi.fortunyupc.edu
Jordi Franch Parella 93 8777290 jordifepsem.upc.edu
Asun Galera Rodrigo 93-4016645 asun.galeraupc.edu
Eva Gallardo Gallardo 93 4011731 e.gallardoupc.edu
Cesar Gallofre Porrera 93 4016277 cesar.gallofreupc.edu
David Garcia Garcia 93 4016298 david.garcia.garciaupc.edu
Merxe Garcia Parra 93-7398171 merxe.garciaupc.edu
Juan Carlos Garcia Pascual 93 7398692 juan.carlos.garcia-pascualupc.edu
Alberto Garcia Villoria 93 4010724 alberto.garcia-villoriaupc.edu
Ernesto Garrido Godes 93 4015941 ernesto.garridoupc.edu
Xavier Garriga Bosch 93 4015941 xavier.garrigaupc.edu
Federico Garriga Garzon 93 7398168 federico.garrigaupc.edu
Xavier Gavalda Aran 93 4015941 xavier.gavaldaupc.edu
Joan Carles Gil Martin 93 4017325 joan.carles.gilupc.edu
Oscar Gil Sola 93 4015941 oscar.gil-solaupc.edu
Ricard Giro Sobrevias 934016268 ricard.giroupc.edu
Juan de Dios Giron Cañete 93 4015941 juan.de.dios.gironupc.edu
Michele Girotto 93 4017936 michele.girottoupc.edu
Iñaki Gras Basañez 93 4015941 inaki.grasupc.edu
Xavier Grebol Nogueras 93 4137344 xavier.grebolupc.edu
Jaume Guixa Mora 93-4016278 jaime.guixaupc.edu
Anna Inetskaya 93 4015822 anna.inetskayaupc.edu
Joan Jane Marcet 93 4015941 joan.janeupc.edu
Veronica Jimenez Rodriguez 934016277 veronica.jimenez-rodriguezupc.edu
Jesus Jorcano Molins 93 4137344 jesus.jorcanoupc.edu
Marc Juanpera Gallel 93 4011701 marc.juanperaupc.edu
Luciano Kingeski 93 4015941 luciano.kingeskiupc.edu
Alejandro Lafont Rogel 934016298 alejandro.lafontupc.edu
Esteban Lafuente Gonzalez 93 4054476 esteban.lafuenteupc.edu
Yolanda Larrubia Garcia 934016298 yolanda.larrubiaupc.edu
Francesc Leon Vintro 93 7398692 francisco.de.asis.leonupc.edu
Fco. Javier Llinas Audet 93 4017025 xavier.llinasupc.edu
Josep Llinas Audet 93 4016298 josep.llinasupc.edu
Joan Llobet Dalmases 93 4015822 joan.llobet.dalmasesupc.edu
Amadeo Llopart Egea 93 4016277 amadeo.llopartupc.edu
Ariadna Llorens Garcia 93 8967864 ariadna.llorensupc.edu
Miguel Llovera Ciriza 934054478 miguel.lloveraupc.edu
Oriol Lordan Gonzalez 93 7398696 oriol.lordanupc.edu
Itziar Lujan Blanco 93 8777281 itziar.lujanupc.edu
Amaia Lusa Garcia 93 4011705 amaia.lusaupc.edu
Ignacio Magallon Hernandez 93 4015822 ignacio.magallonupc.edu
Fernando Marfil Sanchez 93 4016813 fernando.marfilupc.edu
M. Elena Marti Badia 93 7398690 m.elena.martiupc.edu
Ruben Martin Tort 93 4137344 ruben.martin-tortupc.edu
Carme Martinez Costa 93 4015811 mcarme.martinezupc.edu
Joan Martinez Sanchez 93 4137396 joan.martinez-sanchezupc.edu
Carles Martinez-Mari Agell 93 4015822 carles.martinez-mariupc.edu
Oscar Martos Cabrera 93 4011758 oscar.martosupc.edu
Meritxell Maso Carbo 93 4137344 meritxell.masoupc.edu
Antoni Matas Tarruella 93 4015822 antoni.matasupc.edu
Manel Mateo Doll 93 4011702 manel.mateoupc.edu
Anna Mir Serra 93 8967785 anna.mir.serraupc.edu
Joan Igmasi Moline Boixareu 93 4015941 joan.ignasi.molineupc.edu
Pedro Monagas Asensio 93 7398692 pedro.monagasupc.edu
David Muñoz Sorolla 93 7398692 david.munoz.sorollaupc.edu
Vasileios Myrthianos 93 4017936 vasileios.myrthianosupc.edu
Montserrat Nebrera Gonzalez montserrat.nebreraupc.edu
Estrella Maria Nieto Checa 93 4054469 estrella.nietoupc.edu
Maribel Novella Izquierdo 93 4016645 maribel.novellaupc.edu
Maria Olive Figa 93 4015822 maria.oliveupc.edu
Jorge Olivella Nadal 93 4016703 jorge.olivellaupc.edu
Carmen Otero Sierra 93 4016278 carmen.oteroupc.edu
David Palanques Bonavia 93 4015941 david.palanquesupc.edu
David Pamies Millan 93 4015822 david.pamies.millanupc.edu
Rafael Pastor Moreno 93 4011701 rafael.pastorupc.edu
Raquel Perales Muñoz 93 4015941 raquel.peralesupc.edu
Xavier Perramon Tornil 93 7398689 xavier.perramon.tornilupc.edu
Josep Picanyol Lopez 93 7398692 josep.picanyolupc.edu
Josep Pique Hernandez 93 4016274 josep.piqueupc.edu
Juan Carlos Pique Hernandez 93 4054479 juan.carlos.piqueupc.edu
Olga Pons Peregort 93 4016962 olga.ponsupc.edu
Jordi Prats Moreno 93 7398692 jordi.prats.morenoupc.edu
Manuel Rajadell Carreras 93 7398168 manuel.rajadellupc.edu
Ruben Rami Rivas 93 4015941 ruben.ramiupc.edu
Marta Recasens Alsina 93 4057956 marta.recasensupc.edu
Raquel Recasens Alsina 93 4054475 raquel.recasensupc.edu
Linda Marie Reichard 93 4015941 linda.marie.reichardupc.edu
Javier Resa Navarro 93 7398692 xavier.resaupc.edu
Imma Ribas Vila 93 4016587 imma.ribasupc.edu
Silvia Rodriguez Donaire 93 7398253 silvia.rodriguez-donaireupc.edu
Pedro Manuel Rodriguez Mondelo 93 4016643 pedro.mondeloupc.edu
Jaume Roig Hernando 934054475 jaume.roig.hernandoupc.edu
Victor Romera Cruz 93 4015822 victor.romeraupc.edu
Gemma Ros Escoda 93 4137344 gemma.rosupc.edu
Emilio Rosico Muñoz 93 4015822 emilio.rosicoupc.edu
Joana Rubio Lopez 93 4134135 joana.rubioupc.edu
Ferran Sabate Garriga 93-4015631 ferran.sabateupc.edu
Miguel Angel Saez Lozano 93 4016278 miguel.angel.saezupc.edu
Patricio Esteban Saez Morales 93 4137344 patricio.esteban.saezupc.edu
Carles Salas Olle 93-4010709 carles.salasupc.edu
Jose Maria Sallan Leyes 93 7398933 jose.maria.sallanupc.edu
Ramon Salvador Valles 93-4016061 ramon.salvadorupc.edu
Paula Sanchez Ferradal 93 4016274 paula.sanchez.ferradalupc.edu
Jose Luis Sanchez Garcia 93 7398692 jose.luis.sanchez-garciaupc.edu
Joan Sarda Ferrer 93 4015635 joan.sardaupc.edu
Maria Jose Saura Agel 93-7398688 maria.jose.sauraupc.edu
Nathalie Segura Castro 93 8967785 nathalie.seguraupc.edu
Francesc Selva Grau 93-7398169 francesc.selvaupc.edu
Carlos Sicilia Espin 93-7398690 carlos.siciliaupc.edu
Juan Francisco Sierra Sanz 93 4015941 juan.fco.sierraupc.edu
Pep Simo Guzman 93 7398689 pep.simoupc.edu
Ana Solans Filella 93-7398691 anna.solansupc.edu
Francesc Sole Parellada 93 4137623 francesc.soleupc.edu
Juan Manuel Soriano Llobera 93 4016269 juan.manuel.sorianoupc.edu
Jaume Subiras Pugibet 93 4015941 jaume.subirasupc.edu
Joan Subirats Soler 93 4016813 joan.subiratsupc.edu
Yolanda Suescun Perez 93 4015941 yolanda.suescunupc.edu
Silvia Suñer Lazaro 93 4015822 silvia.sunyerupc.edu
Albert Sunyer Torrents 937398169 albert.sunyer.torrentsupc.edu
Esther Margarita Susin Carrasco 93 4016200 esther.margarita.susinupc.edu
Nuria Talavera Pedrol 934016298 nuria.talaveraupc.edu
Victor Hugo Tamayo Tello 93 4015941 victor.tamayoupc.edu
Carles Tarres Llovera 93 4137344 carles.tarresupc.edu
Fernando Terres de Ercilla 93-4010708 fernando.terresupc.edu
Josep Terrones Marin josep.terronesupc.edu
Xavier Tornos Carreras 93 7398692 xavier.tornosupc.edu
Francesca Torrell Martinez 93 4134138 francesca.torrellupc.edu
Juan Antonio Torrents Arevalo 93 4054475 juan.antonio.torrentsupc.edu
Josep Lluis Torres Soto 93 7398692 jose.luis.torresupc.edu
Juan Jose Torres Tomas 93 4015941 juan.jose.torres-tomasupc.edu
Irene Trullas Casasayas 93 7398692 irene.trullasupc.edu
Marta Tura Solvas 93 4011613 marta.turaupc.edu
Maria Luisa Utrillo Tomas 93 4137344 maria.luisa.utrilloupc.edu
Fernando Carlos de Valdivia Gonzalez 93 4054475 fernando.carlos.de.valdiviaupc.edu
Lucas Philippe Van Wunnik 93 4016598 lucas.van.wunnikupc.edu
Rosa Maria Vidal Tusal 93-8035300 rosa.vidalupc.edu
Jose Antonio Vidal Vela 93 4016277 jose.antonio.vidal.velaupc.edu
Mariona Vila Bonilla 93 4137344 mariona.vila.bonillaupc.edu
Ferran Vila Picas 93 4015822 ferran.vilaupc.edu
Antoni Viladomat Vers 93 8777281 viladomatepsem.upc.edu
Jordi Vilajosana Crusells 934054481 jordi.vilajosanaupc.edu
Jesus Viscarri Colomer 93 4054480 jesus.viscarriupc.edu
Xialei You Chen 93 4010709 xialei.youupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Organització d'Empreses
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech