Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Òptica i Optometria > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Òptica i Optometria
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Òptica i Optometria
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Gemma Agusti Adalid 937398353 gemma.agustiupc.edu
Mikel Aldaba Arevalo 937398353 mikel.aldabaupc.edu
Lorena Almudi Cortes 937398700 lorena.almudiupc.edu
Jose Luis Alvarez Muñoz 93 7398336 jose.luis.alvarezupc.edu
Jesus Armengol Cebrian 93 7398968 jesus.armengolupc.edu
Mouafk Asaad Ammaar mouafk.asaadupc.edu
Montse Auge Serra 93 7398526 montse.augeupc.edu
Maria Ballesta Garcia 93 7398325 maria.ballesta.garciaupc.edu
M. Rosa Borras Garcia 93 7398385 rosa.borrasupc.edu
Francisco Javier Burgos Fernandez 93 7398907 francisco.javier.burgosupc.edu
Genis Cardona Torradeflot 93-7398774 genis.cardonaupc.edu
Jesus Maria Caum Aregay 93-7398384 jesus.caumupc.edu
Jaume Escofet Soteras 93 7398339 jaume.escofetupc.edu
Marta Fransoy Bel 93 7398381 marta.fransoyupc.edu
Eva Garcia Pares 937398353 eva.garciaupc.edu
Joan Gispets Parcerisas 93-7398338 joan.gispetsupc.edu
Enric Gonzalez Lopez 93 7398744 enric.gonzalez-lopezupc.edu
Laura Guisasola Valencia 93 7398913 laura.guisasolaupc.edu
Ferran Laguarta Bertran 93 7398335 ferran.laguartaupc.edu
Sara Lluch Margarit 93 7398958 sara.lluchupc.edu
Marta Lupon Bas 937398331 marta.luponupc.edu
Nuria Lupon Bas 93-7398929 nuria.luponupc.edu
Marisol Marques Calvo 93 7398567 marisol.marquesupc.edu
Juan Martinez Roda 93 7398347 juan.antonio.martinezupc.edu
Maria Sagrario Millan Garcia Varela 93 7398930 m.millanupc.edu
Jordi Morato Farreras 93-7398389 jordi.moratoupc.edu
Juan Carlos Ondategui Parra 93-7398663 juan.carlos.ondateguiupc.edu
Mireia Pacheco Cutillas 93 7398380 mireia.pachecoupc.edu
Jaime Pauné Fabré 937398353 paune.fabreupc.edu
Sara Peña Gutierrez 93 7398905 sara.pena.gutierrezupc.edu
Elisabet Perez Cabre 93 7398782 elisabet.perezupc.edu
Juan Enrique Perez Corral 937398353 juan.enrique.perezupc.edu
Maria Elvira Peris March 93 7398345 maria.elvira.perisupc.edu
Joel Pique Buisan joel.piqueupc.edu
Josep Pladellorens Mallofre 93 7398797 josep.pladellorensupc.edu
Jaume Pujol Ramo 93-7398337 jaume.pujolupc.edu
Pere Pujol Vives pere.pujol.vivesupc.edu
Lluïsa Quevedo Junyent 93 7398765 luisa.quevedoupc.edu
Santiago Royo Royo 93-7398904 santiago.royoupc.edu
Eulalia Sanchez Herrero 93 7398752 eulalia.sanchezupc.edu
Maria Sarda Solsona 937398353 maria.sardaupc.edu
Maria del Carmen Seres Reves 93 7398342 carmen.seresupc.edu
Montserrat Tapias Anton 93 7398945 montserrat.tapiasupc.edu
Núria Tomas Corominas 93-7398903 nuria.tomasupc.edu
Aurora Torrents Gomez 93-7398336 aurora.torrentsupc.edu
Cesar Urtubia Vicario 93 7398332 cesar.urtubiaupc.edu
Maria Consuelo Varon Puentes 93 7398343 maria.consuelo.varonupc.edu
Fidel Vega Lerin 93 7398333 fidel.vegaupc.edu
Nuria Vila Vidal 937398931 nuria.vilaupc.edu
Meritxell Vilaseca Ricart 93-7398767 meritxell.vilasecaupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Òptica i Optometria
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 16 agost 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech