Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Mecànica de Fluids > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Mecànica de Fluids
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Mecànica de Fluids
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Francisco Javier Arias Montenegro 93 4012596 francisco.javier.ariasupc.edu
Boualem Youcef Nassim Benabdeloued 934137258 boualem.youcef.nassim.benabdelupc.edu
Josep Maria Bergadà Granyó 93-7398771 josep.m.bergadaupc.edu
Andreu Beseran Ramon andreu.beseranupc.edu
Blay Buera Muñoz blay.bueraupc.edu
Manuel Alejandro Caicedo Silva 93 4134123 manuel.alejandro.caicedoupc.edu
Alberto Antonio Carbo Bech 93 4137258 a.carboupc.edu
Montserrat Carbonell Ventura 93 8967715 montse.carbonellupc.edu
Angel Carrera Martin 934137400 angel.carreraupc.edu
Jose Alejandro Carrillo Cortes 93 4137258 jose.alejandro.carrilloupc.edu
Roberto Castilla Lopez 93 7398657 robert.castillaupc.edu
Esteban Codina Macia 93-7398664 esteban.codinaupc.edu
Daibel de Armas Oramas 93 4137258 daibel.de.armasupc.edu
Salvador de las Heras Jimenez 93-7398658 salvador.delasherasupc.edu
Luis Miguel Domenech Rubio 93-7398084 luis.miguel.domenechupc.edu
Eduard Egusquiza Estevez 93 4016714 eduard.egusquizaupc.edu
Monica Egusquiza Montagut 93 4012596 monica.egusquizaupc.edu
Xavier Escaler Puigoriol 93-4012599 xavier.escalerupc.edu
Iñaki Eseberri Piedra 93 4137258 jose.ignacio.eseberriupc.edu
Alfred Fontanals Garcia 93 4137264 alfred.fontanalsupc.edu
Pedro Javier Gamez Montero 93 7398085 pedro.javier.gamezupc.edu
Marcel Garcia Corominas 937398290 marcel.garciaupc.edu
Daniel Alfonso Garcia Lozano daniel.alfonso.garciaupc.edu
Raul Garcia Sanjurjo 93 4137258 raul.garcia-sanjurjoupc.edu
Joan Grau Barcelo 93 4137259 joan.grauupc.edu
Alfredo Guardo Zabaleta 93 4015943 alfredo.guardo-zabaletaupc.edu
Esteve Jou Santacreu 934011738 esteve.jouupc.edu
Alejandro Martinez Alegre 934012596 alejandro.martinez-alegreupc.edu
Miquel Martinez Molina 934012596 miquel.martinez.molinaupc.edu
Roger Maynou Gil 93 4137258 roger.maynouupc.edu
Jaume Miquel Masalles 93-8967715 jaume.miquelupc.edu
Hipolit Moreno Llagostera 93-7398085 hipolit.morenoupc.edu
David Moreno Maestro david.moreno-maestroupc.edu
Raul Navarrete Romero 93 4137258 raul.navarreteupc.edu
Ivan Nieto Reina 93-8967715 ivan.nietoupc.edu
Mercedes Peña Aguilar 93 4137258 reyna.mercedes.penaupc.edu
Alexandre Presas Batllo 934012596 alexandre.presasupc.edu
Ricardo Javier Principe Rubio 93 4134182 javier.principeupc.edu
Marc Francesc Quintana Vallmitjana marc.francesc.quintanaupc.edu
David Ramos Martin 934012596 david.ramos.martinupc.edu
Gustavo Raush Alviach 93 7398224 gustavo.raushupc.edu
Pedro Rufes Martinez 93 4137258 pere.rufesupc.edu
Carlos Ruiz Moya 93 4137426 carlos.ruizupc.edu
Jordi Segalas Coral 93 8967855 jordi.segalasupc.edu
Oscar Sitges de la Sotilla 934012596 oscar.sitgesupc.edu
Tania Torm Obradors 93 4137258 tania.tormupc.edu
Miquel Torrent Gelmà 934012596 miquel.torrentupc.edu
Ricardo Torres Camara 93 4137261 ricardo.torresupc.edu
Enric Trillas Gay 93-4016723 enric.trillasupc.edu
David Valentin Ruiz 934012596 david.valentinupc.edu
Mª del Carmen Valero Ferrando 93 4011737 m.del.carmen.valeroupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Mecànica de Fluids
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 23 agost 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech