Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Mecnica de Fluids > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Mecnica de Fluids
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Mecnica de Fluids
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
AHMED MOHAMMED ABDELFATTAH ABDELLATIF ahmed.abdellatifupc.edu
FRANCISCO JAVIER ARIAS MONTENEGRO francisco.javier.ariasupc.edu
CARLOS ALEXANDRE BANDARRINHA MONTEIRO carlos.alexandre.bandarrinha.mupc.edu
GUILLEM BAREA SANCHEZ guillem.bareaupc.edu
JOSEP MARIA BERGAD GRANY 93-7398771 josep.m.bergadaupc.edu
ANDREU BESERAN RAMON andreu.beseranupc.edu
JOAN CALAFELL SANDIUMENGE joan.calafellupc.edu
GEMMA CANT ATIENZA gemma.cantoupc.edu
FRANCESCO CAPUANO 9340137199 francesco.capuanoupc.edu
ALBERTO ANTONIO CARBO BECH 934137258 a.carboupc.edu
JOSE ALEJANDRO CARRILLO CORTES 934137752 jose.alejandro.carrilloupc.edu
ROBERTO CASTILLA LOPEZ 937398657 robert.castillaupc.edu
DAIBEL DE ARMAS ORAMAS 934137258 daibel.de.armasupc.edu
SALVADOR DE LAS HERAS JIMENEZ 93-7398658 salvador.delasherasupc.edu
LUIS MIGUEL DOMENECH RUBIO 93-7398084 LUIS.MIGUEL.DOMENECHUPC.EDU
EDUARD EGUSQUIZA ESTEVEZ 934016714 eduard.egusquizaupc.edu
MNICA EGUSQUIZA MONTAGUT MONICA.EGUSQUIZAUPC.EDU
REDA MOHAMED YOUSYF ABDALLAH ELMANSY reda.mohamed.yousyf.abdallah.eupc.edu
XAVIER ESCALER PUIGORIOL 93-4012599 xavier.escalerupc.edu
IAKI ESEBERRI PIEDRA 934137258 jose.ignacio.eseberriupc.edu
FRANCESC FONT MARTINEZ francesc.fontupc.edu
ALFRED FONTANALS GARCIA 934137264 ALFRED.FONTANALSUPC.EDU
PEDRO JAVIER GAMEZ MONTERO 937398085 pedro.javier.gamezupc.edu
MARCEL GARCIA COROMINAS 937398290 marcel.garciaupc.edu
FERNANDO GARCIA GONZALEZ fernando.garcia-gonzalezupc.edu
MERC GARCIA VILCHEZ merce.garciaupc.edu
JOAN GRAU BARCELO 934137259 JOAN.GRAUUPC.EDU
ALFREDO GUARDO ZABALETA 934015943 alfredo.guardo-zabaletaupc.edu
ZIWEN HU ziwen.huupc.edu
ENRIQUE HURTAN DIAZ enrique.hurtanupc.edu
ATTILA HUSAR 934137265 attila.husarupc.edu
LLUS JOFRE CRUANYES 934137262 lluis.jofreupc.edu
ESTEVE JOU SANTACREU 934011738 esteve.jouupc.edu
NA LIANG na.liangupc.edu
ALEJANDRO MARTINEZ ALEGRE 934012596 alejandro.martinez-alegreupc.edu
MIQUEL MARTINEZ MOLINA 934012596 miquel.martinez.molinaupc.edu
NURIA MASCLANS SERRAT nuria.masclansupc.edu
JAN MATEU ARMENGOL jan.mateuupc.edu
ROGER MAYNOU GIL 934137258 ROGER.MAYNOUUPC.EDU
JAUME MIQUEL MASALLES 93-8967715 JAUME.MIQUELUPC.EDU
HIPOLIT MORENO LLAGOSTERA 93-7398085 hipolit.morenoupc.edu
DAVID MORENO MAESTRO david.moreno-maestroupc.edu
RAUL NAVARRETE ROMERO 934137258 raul.navarreteupc.edu
MARC OLL BERNADES 93 4137259 marc.bernadesupc.edu
ALEXANDRE PRESAS BATLLO 934016715 alexandre.presasupc.edu
RICARDO JAVIER PRINCIPE RUBIO 934134182 JAVIER.PRINCIPEUPC.EDU
MARC FRANCESC QUINTANA VALLMITJANA marc.francesc.quintanaupc.edu
DAVID RAMOS MARTIN 934012596 DAVID.RAMOS.MARTINUPC.EDU
GUSTAVO RAUSH ALVIACH 937398224 GUSTAVO.RAUSHUPC.EDU
NGELES IVN RODRGUEZ VILLARREAL angeles.ivon.rodriguezupc.edu
RAFEL ROIG BAUZ rafel.roigupc.edu
PEDRO RUFES MARTINEZ 934137258 PERE.RUFESUPC.EDU
CARLOS RUIZ MOYA 934137426 CARLOS.RUIZUPC.EDU
XAVIER SANCHEZ BOTELLO 93 4012599 xavier.sanchez.botelloupc.edu
ALBERT SANCHEZ JIMENEZ albert.sanchezupc.edu
JORDI SEGALAS CORAL 938967855 JORDI.SEGALASUPC.EDU
OSCAR SITGES DE LA SOTILLA 934012596 oscar.sitgesupc.edu
TANIA TORM OBRADORS 934137258 TANIA.TORMUPC.EDU
MIGUEL TORRENT GELM 934012596 miquel.torrentupc.edu
RICARDO TORRES CAMARA 934137261 ricardo.torresupc.edu
ENRIC TRILLAS GAY 93-4016723 enric.trillasupc.edu
DAVID VALENTIN RUIZ 934017132 david.valentinupc.edu
MARIO MIGUEL VALERO PEREZ mm.valeroupc.edu
JORDI VIDAL RUBIO jordi.vidal.rubioupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Mecnica de Fluids
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 22 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech