Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Ciències de la Computació > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Ciències de la Computació
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Ciències de la Computació
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Maria Teresa Abad Soriano 93 4137794 mabadcs.upc.edu
Alicia Maria Ageno Pulido 93 4137869 agenocs.upc.edu
Jesus Alonso Alonso 93 4137839 jalonsocs.upc.edu
Marcus Aloysius Bezem marcus.bezemupc.edu
René Alquezar Mancho 93-4137784 alquezarcs.upc.edu
Maria del Carme Alvarez Faura 934137855 alvarezcs.upc.edu
Sergio Alvarez Napagao sergio.alvarez-napagaoupc.edu
Carlos Andujar Gran 93 4137964 andujarcs.upc.edu
Marta Arias Vicente 93 4137858 mariascs.upc.edu
Argimiro Arratia Quesada 93 4137782 argimirocs.upc.edu
Albert Atserias Peri 934137799 atseriascs.upc.edu
Gustavo Eduardo Avalos Villaseñor gustavo.avalosupc.edu
Maria Dolors Ayala Vallespi 93-4011919 dolorsacs.upc.edu
Jaume Baixeries Juvilla 93-4137870 jbaixercs.upc.edu
Jose Luis Balcazar Navarro 93 4137847 jose.luis.balcazarupc.edu
Cristian Barrue Subirana 93 4134011 cbarruecs.upc.edu
Javier Bejar Alonso 93 4137879 bejarcs.upc.edu
Luis Antonio Belanche Muñoz 93 4137881 belanchecs.upc.edu
Maria Josep Blesa Aguilera 93 4137868 mjblesacs.upc.edu
Ilario Bonacina ilario.bonacinaupc.edu
M. Luisa Bonet Carbonell 93-4137785 bonetcs.upc.edu
Albert Calvo Ibañez 93 4137862 albert.calvo.ibanezupc.edu
Martha Ivon Cardenas Dominguez martha.ivon.cardenasupc.edu
Jose Carmona Vargas 93 4137853 jcarmonacs.upc.edu
Bernardino Casas Fernandez 93 8967751 bcasascs.upc.edu
Nuria Castell Ariño 93 4137856 castellcs.upc.edu
Jorge Castro Rabal 93 4137897 castrocs.upc.edu
Neus Catala Roig 93 4137782 ncatalacs.upc.edu
Antonio Chica Calaf 93 4137882 achicacs.upc.edu
Bernat Coma Puig 934137862 bcomacs.upc.edu
Marc Comino Trinidad 934015718 marc.cominoupc.edu
Jordi Cortadella Fortuny 93 4137854 jordi.cortadellaupc.edu
Ulises Cortes Garcia 93 4137842 iacs.upc.edu
Jordi Delgado Pin 93 4134018 jdelgadocs.upc.edu
Josep Diaz Cort 93 4137852 diazcs.upc.edu
Ivan Javier Dotu Rodriguez ivan.javier.dotuupc.edu
Ariel Duarte Lopez 93 4016572 ariel.duarte.lopezupc.edu
Amalia Duch Brown 93 4137902 duchcs.upc.edu
Gerard Escudero Bakx 93 4137127 gerard.escuderoupc.edu
Juan Luis Esteban Angeles 93 4037814 estebancs.upc.edu
Jordi Esteve Cusine 93 8967751 jestevecs.upc.edu
Marta Fairen Gonzalez 93 4137963 mfairencs.upc.edu
Javier Farreres de la Morena 93 4137360 farrerescs.upc.edu
Pau Fernandez Duran 93 7398091 pau.fernandezupc.edu
Ramon Ferrer Cancho 93 4134028 rferrericanchocs.upc.edu
Joaquin Gabarro Valles 93 4137845 gabarrocs.upc.edu
Fernando Galindo Pascual 93 4137820 fernando.galindoupc.edu
Michal Garlik 93 4137864 michal.garlikupc.edu
Marta Gatius Vila 93 4137797 gatiuscs.upc.edu
Ricard Gavalda Mestre 93 4137877 gavaldacs.upc.edu
Ignasi Gomez Sebastia 93 4137839 ignasi.gomezupc.edu
Tuomas Antero Hakoniemi 93 4137861 tuomas.hakoniemiupc.edu
Alvar Hernandez Carnerero alvar.hernandezupc.edu
Maria de los Angeles Hernandez Gomez 93-8967822 angelshcs.upc.edu
Rosa Maria Jimenez Gomez 93 4137873 jimenezcs.upc.edu
Robert Joan Arinyo 93 4016669 robertcs.upc.edu
Ferran Juan Baruel 93 4137359 ferran.juanupc.edu
Samir Kanaan Izquierdo 93 4137389 samir.kanaanupc.edu
Francisco Javier Larrosa Bondia 93 4137872 larrosacs.upc.edu
Josefina Lopez Herrera 93 4137839 jlopezcs.upc.edu
Maria Jose Lopez Lopez 937398984 mjlopezcs.upc.edu
Antoni Lozano Bojados 934137793 antonics.upc.edu
Jordi Luque Serrano jordi.luque.serranoupc.edu
Jordi Marco Gomez 93 4137880 jmarcocs.upc.edu
Mario Martin Muñoz 93 4137883 mmartincs.upc.edu
Angela Martin Prat 93 7398091 amartincs.upc.edu
Conrado Martinez Parra 93 4137849 conradocs.upc.edu
Josep Maria Merenciano Saladrigues 93 4137864 merencs.upc.edu
Arnau Messegue Buisan 93 4137861 amesseguecs.upc.edu
Xavier Messeguer Peypoch 93 4137863 peypochcs.upc.edu
Glyn Morrill 93 4137843 morrillcs.upc.edu
Jordi Moyes Ardiaca 93 4015700 jmoyescs.upc.edu
Francisco José Mugica Alvarez 93 4137795 fmugicacs.upc.edu
Moritz Martin Muller 93 4137905 moritz.muellerupc.edu
Nicolas Mylonakis Pascual 93 4137846 nicoscs.upc.edu
Isabel Navazo Alvaro 93-4137961 isabelcs.upc.edu
Maria Angela Nebot Castells 93-4137783 angelacs.upc.edu
Robert Lukas Mario Nieuwenhuis 934137865 robertocs.upc.edu
Pilar Nivela Alos 93 4137898 nivelacs.upc.edu
Albert Oliveras Llunell 93 4137792 oliverascs.upc.edu
Fernando Orejas Valdes 93 4137851 orejascs.upc.edu
Daniel Ortiz Martinez 93 4137839 daniel.ortiz.martinezupc.edu
Lluis Padro Cirera 934134015 padrocs.upc.edu
Edelmira Pasarella Sanchez 934137867 edelmiracs.upc.edu
Sergio Pavon Salamanca sergio.pavonupc.edu
Nuria Pelechano Gomez 934137858 npelechanocs.upc.edu
Antoni Perez Poch 93 4137361 antoni.perez-pochupc.edu
Lluis Perez Vidal 93 4016670 lpvcs.upc.edu
Jordi Petit Silvestre 93 4137875 jpetitcs.upc.edu
Elvira Pino Blanco 93 4137789 pinocs.upc.edu
Nuria Pla Garcia 93 4016055 nuriacs.upc.edu
Vahid Rahmani vahid.rahmaniupc.edu
Marti Renedo Mirambell 93 4134012 marti.renedoupc.edu
Alejandro Rios Jerez 93 4137839 alejandro.rios-jerezupc.edu
Xavier Rivas Guijarro xavier.rivasupc.edu
Jose Miguel Rivero Almeida 93 4137814 riverocs.upc.edu
Enric Rodriguez Carbonell 93 4137815 erodrics.upc.edu
Horacio Rodriguez Hontoria 93-4137857 horaciocs.upc.edu
Otger Roglà Pujalt otger.roglaupc.edu
Emma Rollon Rico 93 4137867 erolloncs.upc.edu
Jose Antonio Roman Jimenez +34 938967 jose.antonio.romanupc.edu
Enrique Romero Merino 93 4137796 eromerocs.upc.edu
Salvador Roura Ferret 93 4137874 rouracs.upc.edu
Josep Sànchez Ferreres josep.sanchez.ferreresupc.edu
Miquel Sanchez Marre 93 4137841 miquelcs.upc.edu
Ramon Sangüesa Sole 93 4137934 ramon.sanguesa.iupc.edu
Maria Jose Serna Iglesias 934137850 mjsernacs.upc.edu
Maria Josefina Sierra Santibañez 93 4134016 maria.josefina.sierraupc.edu
Lluis Solano Albajes 93 4016667 lluis.solanoupc.edu
Gonzalo Solera Pardo 93 4137859 gonzalo.soleraupc.edu
Antoni Soto Riera 93 4011633 toniscs.upc.edu
Luis Jose Talavera Mendez 93 4016077 talaveracs.upc.edu
Dani Tost Pardell 93 4016076 danics.upc.edu
Jordi Turmo Borras 93-4134027 turmocs.upc.edu
Jordi Urmeneta Coletas 93 4137839 jordi.urmenetaupc.edu
Gabriel Valiente Feruglio 93 4134017 valientecs.upc.edu
Borja Valles Fuente 93-4137884 vallescs.upc.edu
Pere Pau Vazquez Alcocer 93 4137790 ppaucs.upc.edu
Javier Vazquez Salceda 93 4137903 jvazquezcs.upc.edu
Alfredo Vellido Alcacena 93 4137787 avellidocs.upc.edu
Marc Vigo Anglada 93 4016739 marccs.upc.edu
Lluis Vila Grabulosa 93 4137894 vilacs.upc.edu
Josep Vilaplana Pastó 93 4016046 josepcs.upc.edu
Alvaro Vinacua Pla 934137962 alvarcs.upc.edu
Fatos Xhafa Xhafa 93 4137880 fatoscs.upc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Ciències de la Computació
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 12 juliol 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech