Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Expressió Gràfica a l'Enginyeria > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Expressió Gràfica a l'Enginyeria
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Expressió Gràfica a l'Enginyeria
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Juan Jose Aliau Pons 93 8967726 juan.jose.aliauupc.edu
Francesc Alpiste Penalba 93 4137476 alpisteege.upc.edu
Emma Alsina Palés emma.alsinaupc.edu
Cesar Arenas Perez cesar.arenasupc.edu
Joana Ballo Massa 93 4016831 joana.balloupc.edu
Roso Balta Salvador 93 7398179 roso.baltaupc.edu
Xavier Bastardas Bonachi xavier.bastardasupc.edu
Francisco Bermudez Rodriguez 93 7398259 bermudezege.upc.edu
Miguel Brigos Hermida 93 4137373 miguel.brigosupc.edu
Sergi Bueno Arroyo 938967706 sergi.bueno.arroyoupc.edu
Salvador Campderros Marcos 93 7398275 salvador.campderrosupc.edu
Montserrat Carbonell Mañe 93 7398275 montserrat.carbonellupc.edu
Oriol Caro Perez oriol.caro.perezupc.edu
Jose Antonio Castan Ponz 93 7398179 jose.antonio.castanupc.edu
Enric Codina Riera 93 4137370 enric.codinaupc.edu
Oriol Cusola Aumedes 93 7398172 oriol.cusolaupc.edu
Ruben de Castro de Losada 93 8967706 ruben.de.castroupc.edu
Arnau Diaz Medel 937398275 arnau.diazupc.edu
Daniel Espin Agüera 93 7398179 daniel.espinupc.edu
Oscar Farrerons Vidal 93 4137377 farreronsege.upc.edu
Bernat Faura Lopez de Haro 93 7398179 bernat.faura.lopez.de.haroupc.edu
Joaquin Fernandez Sanchez 93 4016560 jfernandezege.upc.edu
Julia Fernandez Santos julia.fernandez.santosupc.edu
Joel Frax Cervera 93 4137371 joel.fraxupc.edu
Pedro Victor Gabriel Cerna 93 4137484 pedro.victor.gabrielupc.edu
Silvia Galea Martinez 93 7398248 silvia.galeaupc.edu
Ignasi Garcia Almirall 93 4015926 ignasi.garciaupc.edu
Antoni Garcia Maristany 937398179 antoni.garcia.maristanyupc.edu
Alberto Miguel Gaseni de la Torre 93 4137371 alberto.gaseniupc.edu
Sergio Gomez Gonzalez 93 4137378 sergi.gomez-gonzalezupc.edu
Francisco Hernandez Abad 93 7398179 fhernandezege.upc.edu
Vicente Hernandez Abad 93 7398179 vhdezege.upc.edu
David Hernandez Diaz 93 7398275 david.hernandez-diazupc.edu
Oscar Hernando Ruperez 93 4137375 oscar.hernandoupc.edu
Jose Maria Ibañez Garcia 93 8967760 jm.ibanezupc.edu
Guido Ibars Fonollosa 93 4016831 guido.ibarsupc.edu
Jordi Ivern Cacho 93 4137370 jordi.ivern.cachoupc.edu
Jose Luis Lapaz Castillo 93 7398925 lapazege.upc.edu
Arnau Llobet Garcia arnau.llobetupc.edu
Francisco Lopez Berbel 934134122 fblopezege.upc.edu
Joan Antoni Lopez Martinez 4 4278 joan.antoni.lopezupc.edu
Dolores Lopez Membrilla 93 8967761 dlopezege.upc.edu
Manuel Lopez Membrilla 93 8967761 ml.membrillaupc.edu
Bruno Lopez Perez 93 4016831 bruno.lopez.perezupc.edu
Albert Lopez Puigbo 937398275 albert.lopez.puigboupc.edu
Jose Antonio Mariño Mourelo 93 7398179 jose.antonio.marinoupc.edu
J. Joaquin Marques Calvo 93 7398259 jmarquesege.upc.edu
Jorge Martin Gimenez 93 7398259 jorge.martinege.upc.edu
Nora Isabel Martinez Antunez 93 8967230 nora.martinezupc.edu
Jose Carlos Martinez Malo 93 7398179 jose.carlos.martinezupc.edu
Carlos Martinez Tomas 93 4137399 carlos.martinez.tomasupc.edu
Adrianna Mas Cucurell adriana.masupc.edu
Josep Maria Monguet Fierro 93 4015911 jm.monguetupc.edu
Jose Montero Lopez 937398275 jose.monteroupc.edu
Moises Moron Soler 93 7398179 moises.moronupc.edu
Noelia Olmedo Torre 93 4137376 n.olmedoupc.edu
Jordi Ortiz Domenech 93 8967765 ortizege.upc.edu
Josefina Pamies Palmada 93 7398259 pamiesege.upc.edu
Jose Oriol Pardo Corominas 93 7398179 jose.oriol.pardoupc.edu
Ernest Perera Duran 938967701 ernest.pereraupc.edu
Oscar Perez Gonzalez 937398275 oscar.perez.gonzalezupc.edu
Joan Jaume Prat Cornet 93 7398179 jpratepsem.upc.edu
Mireia Puig Poch 937398275 mireia.puig.pochupc.edu
Roger Puig Tomas 93 7398275 roger.puigupc.edu
Anna Pujol Ferran 93 7398179 anna.pujol.ferranupc.edu
Maria Quiles Zaguirre 93 7398275 maria.quilesupc.edu
Josep Oriol Quin Voltas 937398275 josep.oriol.quinupc.edu
Alba Ramos Cabal 93 4016128 alba.ramosupc.edu
Jose Luis Rodriguez Espantoso 93 4137381 jose.luis.rodriguez.espantosoupc.edu
Xavier Rodriguez Galdeano 93 4137375 javier.rodriguez.galdeanoupc.edu
Xavier Romero Mendiola 93 7398179 xavier.romero.mendiolaupc.edu
Jose Antonio Romero Rodriguez 93 8777279 jose.antonio.romeroupc.edu
Blanca Roncero Vivero 93 7398210 blanca.ronceroupc.edu
Rafael Ruiz Coral 93 7398179 rafael.ruiz.coralupc.edu
Gerard Sanz Collado 93 7398179 gerard.sanz.colladoupc.edu
Nunzia Alessandra Semeraro 93 4016831 nunzia.alessandra.semeraroupc.edu
Elisabeth Serra Santasusagna 93 7398275 elisabet.serraupc.edu
Anna Maria Solans Pujol 93 4016831 anna.maria.solansupc.edu
Salvador Soler Casacuberta 93 7398275 salvador.soler.casacubertaupc.edu
Barbara Sureda Carbonell 93 4137399 barbara.suredaupc.edu
Francesc Tensa Castellà 93 4137381 francesc.tensaupc.edu
Jordi Torner Ribe 93 4137398 jordi.tornerupc.edu
Maria Alba Torras Sendra 93 7398179 m.alba.torrasupc.edu
Alejandro Trejo Omeñaca 93 7398179 alejandro.trejoupc.edu
David Valencia Pellisa 93 8967760 david.valenciaupc.edu
Cristina Valls Vidal 93 7398176 cristina.vallsupc.edu
Sergio Vazquez Francos 93 7398275 sergio.vazquez.francosupc.edu
Bartomeu Ventayol Femenias bartomeu.ventayolupc.edu
Jordi Ventura Miret 93 7398179 jordi.ventura.miretupc.edu
Teresa Vidal Llucia 93 7398180 teresa.vidalupc.edu
Frederic Vila Marti 93 8967765 frederic.vilaupc.edu
Arantza Villa Sicilia 93 4016831 arantza.villaupc.edu
Albert Villar Ribera 93 7398179 albert.villarupc.edu
Ricardo Villar Ribera 93 8777279 villarege.upc.edu
Jordi Voltas Aguilar 93 7398944 voltasege.upc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Expressió Gràfica a l'Enginyeria
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 18 octubre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech