Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Estadística i Investigació Operativa > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Estadística i Investigació Operativa
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Estadística i Investigació Operativa
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Nihan Acar Denizli 93 4016575 nihan.acar.denizliupc.edu
Lesly Maria Acosta Argueta 93 4017030 lesly.acostaupc.edu
Mari Albareda Sambola 93 7398024 maria.albaredaupc.edu
Ines Algaba Joaquin 937398709 ines.m.algabaupc.edu
Tomas Aluja Banet 93 4017036 tomas.alujaupc.edu
Xavier Angerri Torredeflot 93 4016048 xavier.angerriupc.edu
Daniel Baena Mirabete 934017000 daniel.baenaupc.edu
Jaime Barcelo Bugeda 934017033 jaume.barceloupc.edu
David Blanco de Tena Davila david.blanco.tenaupc.edu
Oriol Camps Lorente 93 4017793 oriol.camps-lorenteupc.edu
Salvador Casadesus Pursals 93 7398760 salvador.casadesusupc.edu
Josep Casanovas Garcia 93 4016941 josep.casanovasupc.edu
Marta Janira Castellano Palomino marta.janira.castellanoupc.edu
Jordi Castro Perez 93 4015854 jordi.castroupc.edu
Erik Cobo Valeri 93 4015868 erik.coboupc.edu
Esteve Codina Sancho 93 4015883 esteve.codinaupc.edu
Jesus Corral Lopez 93 4016569 jesus.corralupc.edu
Jordi Cortes Martinez 93 4016947 jordi.cortes-martinezupc.edu
Jordi Cortes Martinez 93 4016947 jordi.cortes-martinezupc.edu
Maria del Mar Costa Vaghi 93 4016569 mar.costaupc.edu
Marlyn Dayana Cuadrado Guevara 93 4016947 marlyn.cuadradoupc.edu
Pedro Delicado Useros 93-4015698 pedro.delicadoupc.edu
Jordi Escayola Mansilla 93 4054093 jordi.escayolaupc.edu
Pau Fonseca Casas 93 4017035 paufib.upc.edu
Marti Font Valverde 93 4016569 marti.fontupc.edu
Sara Fontdecaba Rigat 93 4016569 sara.fontdecabaupc.edu
Joan Garcia Subirana 93 4054093 joan.garcia-subiranaupc.edu
Karina Gibert Oliveras 93 4017323 karina.gibertupc.edu
Josep Ginebra Molins 93 4011728 josep.ginebraupc.edu
Guadalupe Gomez Melis 93 4017037 lupe.gomezupc.edu
Jose Antonio Gonzalez Alastrue 93-4015867 jose.a.gonzalezupc.edu
Jan Graffelman 93-4011739 jan.graffelmanupc.edu
Eulalia Griful Ponsati 93 7398134 eulalia.grifulupc.edu
Pere Grima Cintas 93 4011724 pere.grimaupc.edu
F. Javier Heredia Cervera 93 4017335 f.javier.herediaupc.edu
Alejandro Jurado Leyda 93 4016569 alex.juradoupc.edu
Belchin Adriyanov Kostov 93 4054093 belchin.adriyanov.kostovupc.edu
Klaus Gerhard Langohr 93 4017034 klaus.langohrupc.edu
Maria Paz Linares Herreros 93 4011019 mari.paz.linaresupc.edu
Mireia Lopez Beltran 93 4054093 mireia.lopez.beltranupc.edu
Lluís Marco Almagro 93-4017949 lluis.marcoupc.edu
Jose Miguel Martinez Martinez 934016615 jose.miguel.martinez-martinezupc.edu
Daniel Martinez Pardo 93 4016569 daniel.martinez-pardoupc.edu
Jordi Montero Garcia 93 4017001 jordi.monteroupc.edu
Lidia Montero Mercade 93-4011038 lidia.monteroupc.edu
Rosa Morera Raventos 93 7398757 maria.rosa.moreraupc.edu
Miriam Mota Foix 934017000 miriam.motaupc.edu
Manuel Muñoz Aguirre 93 4015854 manuel.munoz.aguirreupc.edu
Valentí Navarro Pérez 934016615 valentin.navarroupc.edu
Ramon Nonell Torrent 93 4017722 nonelleio.upc.edu
Alma Cristina Nuñez del Toro 93 4054093 cristina.nunezupc.edu
Arturo Palomino Gayete 93 4016048 artur.palominoupc.edu
Bhumika Ashvinbhai Patel 93 4054095 bhumika.patelupc.edu
Nuria Perez Alvarez 93 4054093 nuria.perezupc.edu
Susana Perez Alvarez susana.perez-alvarezupc.edu
Marta Perez Casany 93 4011726 marta.perezupc.edu
Ignacio Puig de Dou 934016615 ignasi.puigupc.edu
Xavier Puig Oriol 93 4016737 xavier.puigupc.edu
Sergi Ramirez Mitjans 93 4016048 sergi.ramirezupc.edu
Daniel Jacobo Ramon Lumbierres daniel.ramon.lumbierresupc.edu
Roser Rius Carrasco 93 4015866 roser.riusupc.edu
Oriol Rivera Fusalba 93 7398757 oriol.r.fusalbaupc.edu
Lourdes Rodero de Lamo 93 4017153 lourdes.roderoupc.edu
David Rodriguez Segado 93 4016048 david.rodriguez.segadoupc.edu
Francisca Rosell Camps 93 401694 francisca.rosellupc.edu
Miguel Sanchez Ayala 934016615 miguel.sanchez.ayalaupc.edu
Jose Antonio Sanchez Espigares 934016737 josep.a.sanchezupc.edu
Cecilia Superchi cecilia.superchiupc.edu
Xavier Tort-Martorell Llabres 93 4016628 xavier.tortupc.edu
Jordi Valero Baya 93 4011727 jordi.valeroupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Estadística i Investigació Operativa
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 13 setembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech