Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Estadística i Investigació Operativa > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Estadística i Investigació Operativa
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Estadística i Investigació Operativa
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
NIHAN ACAR DENIZLI 934054093 nihan.acar.denizliupc.edu
LESLY MARIA ACOSTA ARGUETA 934011730 LESLY.ACOSTAUPC.EDU
MARI ALBAREDA SAMBOLA 937398024 MARIA.ALBAREDAUPC.EDU
INES ALGABA JOAQUIN 937398709 INES.M.ALGABAUPC.EDU
XAVIER ANGERRI TORREDEFLOT xavier.angerriupc.edu
DANIEL BAENA MIRABETE 934017000 daniel.baenaupc.edu
SALVADOR CASADESUS PURSALS 937398760 SALVADOR.CASADESUSUPC.EDU
JORDI CASTRO PEREZ 934015854 JORDI.CASTROUPC.EDU
ERIK COBO VALERI 934015868 ERIK.COBOUPC.EDU
ESTEVE CODINA SANCHO 934015883 ESTEVE.CODINAUPC.EDU
DANTE CONTI dante.contiupc.edu
JESUS CORRAL LOPEZ 934054092 JESUS.CORRALUPC.EDU
JORDI CORTES MARTINEZ JORDI.CORTES-MARTINEZUPC.EDU
MARIA DEL MAR COSTA VAGHI 934016569 MAR.COSTAUPC.EDU
PEDRO DELICADO USEROS 93-4015698 PEDRO.DELICADOUPC.EDU
ARIEL DUARTE LÓPEZ 934012222 ariel.duarte.lopezupc.edu
JORDI ESCAYOLA MANSILLA 934054093 jordi.escayolaupc.edu
MARC ESQUERRÀ COROMINAS marc.esquerraupc.edu
DANIEL FERNANDEZ MARTINEZ 937398585 daniel.fernandez.martinezupc.edu
PAU FONSECA CASAS 934017035 PAUFIB.UPC.EDU
MARTI FONT VALVERDE 934016569 MARTI.FONTUPC.EDU
SARA FONTDECABA RIGAT 934054092 SARA.FONTDECABAUPC.EDU
JOSEP FRANQUET FABREGAS josep.franquetupc.edu
VÍCTOR GARCIA DOMINGUEZ victor.garcia.dominguezupc.edu
JOAN GARCIA SUBIRANA 934054093 JOAN.GARCIA-SUBIRANAUPC.EDU
KARINA GIBERT OLIVERAS 934017323 KARINA.GIBERTUPC.EDU
JOSEP GINEBRA MOLINS 934011728 JOSEP.GINEBRAUPC.EDU
GUADALUPE GOMEZ MELIS 934017037 LUPE.GOMEZUPC.EDU
JOSE ANTONIO GONZALEZ ALASTRUE 93-4015867 JOSE.A.GONZALEZUPC.EDU
JAN GRAFFELMAN 93-4011739 JAN.GRAFFELMANUPC.EDU
EULALIA GRIFUL PONSATI 937398134 EULALIA.GRIFULUPC.EDU
PERE GRIMA CINTAS 934011724 PERE.GRIMAUPC.EDU
F. JAVIER HEREDIA CERVERA 934017335 F.JAVIER.HEREDIAUPC.EDU
ALEX JURADO LEYDA 654704560 alex.juradoupc.edu
KLAUS GERHARD LANGOHR 934017034 KLAUS.LANGOHRUPC.EDU
MARIA PAZ LINARES HERREROS MARI.PAZ.LINARESUPC.EDU
MIREIA LOPEZ BELTRAN 934054093 MIREIA.LOPEZ.BELTRANUPC.EDU
LLUÍS MARCO ALMAGRO 934017949 LLUIS.MARCOUPC.EDU
DANIEL MARTINEZ PARDO 934054092 DANIEL.MARTINEZ-PARDOUPC.EDU
EDUARD MOLINS LLEONART eduard.molinsupc.edu
JORDI MONTERO GARCIA 934017001 jordi.monteroupc.edu
LIDIA MONTERO MERCADE 93-4011038 LIDIA.MONTEROUPC.EDU
ROSA MORERA RAVENTOS 937398757 MARIA.ROSA.MORERAUPC.EDU
VALENTÍ NAVARRO PÉREZ 934016569 valentin.navarroupc.edu
CRISTIAN PACHON GARCIA cristian.pachonupc.edu
ESTER PARRA PASTOR ester.parra.pastorupc.edu
BHUMIKA ASHVINBHAI PATEL 934054095 bhumika.patelupc.edu
VICTOR PEÑA PIZARRO 934011727 victor.pena.pizarroupc.edu
MARTA PEREZ CASANY 934011726 MARTA.PEREZUPC.EDU
PAU PIJUAN CASANOVA 934054092 pau.pijuanupc.edu
XAVIER PIULACHS LOZADA BENAVENTE 937398661 xavier.piulachsupc.edu
BERNAT PLANDOLIT LÓPEZ bernat.plandolitupc.edu
IGNACIO PUIG DE DOU 934054092 ignasi.puigupc.edu
XAVIER PUIG ORIOL 934016737 XAVIER.PUIGUPC.EDU
SERGI RAMIREZ MITJANS 934054093 sergi.ramirezupc.edu
ROSER RIUS CARRASCO 934015866 ROSER.RIUSUPC.EDU
ORIOL RIVERA FUSALBA 937398757 oriol.r.fusalbaupc.edu
LOURDES RODERO DE LAMO 934017153 LOURDES.RODEROUPC.EDU
DAVID RODRIGUEZ SEGADO 934016048 david.rodriguez.segadoupc.edu
FRANCISCA ROSELL CAMPS francisca.rosellupc.edu
MIGUEL SANCHEZ AYALA 934016569 miguel.sanchez.ayalaupc.edu
JOSE ANTONIO SANCHEZ ESPIGARES 934016737 JOSEP.A.SANCHEZUPC.EDU
GEMMA THOMAS CRUSELLS 935521170 gemma.thomas.crusellsupc.edu
ANDREA TOLOBA LÓPEZ-EGEA 934017037 andrea.tolobaupc.edu
XAVIER TORT-MARTORELL LLABRES 934016628 XAVIER.TORTUPC.EDU
DANIEL VILLALOBOS TORREJON daniel.villalobosupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Estadística i Investigació Operativa
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 desembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech