Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Eng.Mecànica > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Eng.Mecànica
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Eng.Mecànica
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Joaquim Agullo Batlle 93 4016717 agullo.batlleupc.edu
Gabriel Alarcon Rovira 93 7398053 gabriel.alarconupc.edu
Iñaki Alcelay Larrion 93 8777266 alcelayepsem.upc.edu
Anas al Omar Mesnaoui 93-8777265 anas.al.omarupc.edu
Javier Alonso Carrasco 934137400 javier.alonso-carrascoupc.edu
Javier Alvarez del Castillo 93 7398762 xalvarezcatunesco.upc.edu
Lluis Andreu Garbayo 93 4054016 lluis.andreuupc.edu
David Arcos Gutierrez 93 4137348 david.arcos-gutierrezupc.edu
Ruben Arroyo Gonzalez 93 4054024 ruben.arroyo.gonzalezupc.edu
Andreu Balastegui Manso 93 7398258 andreu.balasteguiupc.edu
Ana Barjau Condomines 93 4016716 ana.barjauupc.edu
Ferran Bayerri Marguí 93 4017147 ferran.bayerriupc.edu
Elena Blanco Romero 934010827 blancocdei.upc.edu
Ernest Bosch Soldevila 93 4011987 ernest.bosch.soldevilaupc.edu
Irene Buj Corral 93 4016556 irene.bujupc.edu
David Caballero Flores david.caballero.floresupc.edu
Marc Cabre Gimeno 93 4016718 marc.cabre.gimenoupc.edu
Eduard Calduch Pros 93 4137336 eduard.calduchupc.edu
Sergio Calles Vico 93 4137255 sergio.callesupc.edu
Joan Cardona Gonyalons joan.cardonaupc.edu
Laura Carrion Lopez 93 7398730 laura.carrionupc.edu
Ramon Casado Lopez 93 4016720 ramon.casadoupc.edu
Jasmina Casals Terre 93 7398023 jasmina.casalsupc.edu
Albert Catalan Artigas 93 7398713 albert.catalanupc.edu
Maria Ciscar Adalid mariona.ciscarupc.edu
Mireia Claramunt Molet 934016615 mireia.claramuntupc.edu
Daniel Clos Costa 93 4054211 daniel.closupc.edu
Gerard Colomer Castello 93 4017147 gerard.colomerupc.edu
Esteve Comas Cespedes 93 7398719 esteve.comasupc.edu
Ermengol Comas Plans 93 4010828 ermengol.comasupc.edu
Luis Costa Herrero 93 4016720 lluis.costaupc.edu
Albert de la Fuente Morato 93 4016515 de.la.fuentecdei.upc.edu
Albert de la Fuente Morato 93 4010828 de.la.fuentecdei.upc.edu
Carlos Gustavo Diaz Gonzalez 937398762 gustavo.diazupc.edu
Carles Domenech Mestres 93 4010828 domenechcdei.upc.edu
Alejandro Dominguez Fernandez 93 4016720 alejandro.dominguez-fernandezupc.edu
Marc Escola Fernandez 93 8967730 marc.escolaupc.edu
Albert Estella Aguerri 93 4011987 albert.estellaupc.edu
Xavier Fabregas Massana 93 4016577 xavier.fabregas-massanaupc.edu
Javad Fakhraei 93 7398061 javad.fakhraeiupc.edu
Josep Farre Llados josep.farre.lladosupc.edu
Míriam Febrer Nafria 93 4017461 miriam.febrerupc.edu
Míriam Febrer Nafria 93 401746 miriam.febrerupc.edu
Felip Fenollosa Artes 93 4017171 felip.fenollosaupc.edu
Adria Ferrer Abad 934016615 adria.ferrer.abadupc.edu
Raquel Ferrer Arizon raquel.ferrerupc.edu
Laia Ferrer Marti 934016579 laia.ferrerupc.edu
Josep Maria Font Llagunes 93 4054113 josep.m.fontupc.edu
Francisco Javier Freire Venegas 93 7398143 javier.freireupc.edu
Dhananjay Ghangale 93 7398717 dhananjay.ghangaleupc.edu
Juan Ramon Goma Ayats 93 4054013 joan.gomaupc.edu
Hernan Alberto Gonzalez Rojas 93 8967795 hernan.gonzalezupc.edu
Ismael Guzman Perez 93 4016718 ismael.guzmanupc.edu
David Huguet Ballester 93 7398135 david.huguetupc.edu
Santiago Jimenez Diaz 93 7398146 santiago.jimenezupc.edu
Lluïsa Jordi Nebot 93 4054109 lluisa.jordiupc.edu
Marc Juanpera Gallel 93 4016579 marc.juanperaupc.edu
Ignacio Lafuente Buil ignacio.lafuenteupc.edu
Hassan Liravi 93 7398717 hassan.liraviupc.edu
Julia Llanas Batista 93 8967730 julia.llanasupc.edu
Nathalie Llorca Quintin 93 4016579 nathalie.llorcaupc.edu
Eduard Lores Garcia 93 4016718 eduard.loresupc.edu
Octavi Lujan Puigdellivol 93 4017147 octavi.lujanupc.edu
Benito Javier Luzon Narro 93 4054024 javier.luzonupc.edu
Marc Madurell Piñol 93 4010828 marc.madurellupc.edu
Ingrid Magnusson Morer 93 8967730 ingrid.magnussonupc.edu
Ana Marañon Martinez ana.maranonupc.edu
Jose Marin Sierra 93 7398582 jose.marinupc.edu
Ferran Martinez Cano 93 8777266 ferran.martinez-canoupc.edu
Xavier Martinez Fito 93 8777266 xavier.martinez-fitoupc.edu
Eva Martinez Gonzalez 93 4137347 eva.martinez-gonzalezupc.edu
Jordi Ramon Martinez Miralles 934016578 jmartinez.mirallesupc.edu
Joaquim Minguella Canela 934054285 joaquim.minguellaupc.edu
Francesc Montala Guitart 93 7398263 francesc.montalaupc.edu
Sergio Morales Planas 93 4137348 sergio.morales.planasupc.edu
Roger Morera Roca 93 4016718 roger.morera.rocaupc.edu
Amelia Napoles Alberro 93 8967229 amelia.napolesupc.edu
Behshad Noori 93 7398717 behshad.nooriupc.edu
Behshad Noori 93 4098718 behshad.nooriupc.edu
Jordi Orta Roca 937398719 jordi.ortaupc.edu
Jose Antonio Ortiz Marzo 93 7398584 jose.antonio.ortizupc.edu
Pedro Ortiz Moron 93 4137162 pedro.ortizupc.edu
Jose Ortuño Martin 93 8777265 jortunyepsem.upc.edu
Jordi Palmiola Creus 937398145 jordi.palmiolaupc.edu
Teresa Pamies Gomez 937398717 teresa.pamiesupc.edu
Rosa Pamies Vila 93 4016577 rosa.pamiesupc.edu
Esteban Peña Pitarch 93 8777280 esteban.penaupc.edu
Alba Perez Gracia alba.perez.graciaupc.edu
Jesus Maria Petreñas Ranedo 93 4054652 jesus.m.petrenasupc.edu
Joan Xavier Pons Ruiz joan.xavier.ponsupc.edu
Joan Puig Ortiz 93 4054112 joan.puigupc.edu
Beatriz Puras Gomez 937398143 beatriz.purasupc.edu
Carles Riba Romeva 93 4010834 carles.ribaupc.edu
Carlos Rio Cano 93 7398710 carlos.rio-canoupc.edu
Ruben Ripoll Garcia ruben.ripollupc.edu
Antonio Rodriguez Fernandez 93 4054113 antonio.rodriguez.fernandezupc.edu
Juan Vicente Rodriguez Redondo 93 4137331 juan.vicente.rodriguezupc.edu
Rosa Maria Rodriguez Sendra rrodriguezfundaciocim.org
Daniel Romanillos Delgado 93 4137255 daniel.romanillosupc.edu
David Romanos Roca 93 4016456 david.romanosupc.edu
Jordi Romeu Garbi 93 7398061 jordi.romeuupc.edu
Xavier Salueña Berna 93 7398713 xavier.saluenaupc.edu
Antonio Jose Sanchez Egea 93 4054024 antonio.egeaupc.edu
Jorge Sans Garcia 93 7398263 jorge.sansupc.edu
Domingo Santos Espada 93 4037331 domingo.santosupc.edu
M. Antonia de los Santos Lopez 93 4017713 tania.santosupc.edu
Maria Sanz Vicente 93 4017147 maria.sanz.vicenteupc.edu
Gil Serrancoli Masferrer 93 4137339 gil.serrancoliupc.edu
Rafael Sitjar Cañellas 93 7398769 rafael.sitjarupc.edu
Maurici Sivatte Adroer 93 8967730 maurici.sivatteupc.edu
Shahin Sohrabi shahin.sohrabiupc.edu
Xavier Sol Torres 93 4017147 xavier.solupc.edu
Joan Sole Rovira 93 8967730 juan.soleupc.edu
Viviana Alejandra Sossa Arancibia 93 4137336 viviana.alejandra.sossaupc.edu
Jose Luis Tejedo Sobrino 93 4016718 jose.tejedoupc.edu
Manel Tirado Galbany 93 4017147 manel.tiradoupc.edu
Oriol Traver Ramos 93 4054270 oriol.traverupc.edu
Jose Antonio Travieso Rodriguez 93 4137338 antonio.traviesoupc.edu
Roger Uceda Molera 93 4016577 roger.ucedaupc.edu
Joan Vallejo Serrano 93 8773266 joan.vallejoupc.edu
Daniel Valls Margarit 93 8777265 danielepsem.upc.edu
Joaquim Maria Veciana Fontanet 93 4016577 joaquim.maria.vecianaupc.edu
Arnau Velasco Ayguasanosa 93 4137331 arnau.velascoupc.edu
Enrique Ernesto Zayas Figueras 93 4016718 enrique.zayasupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Eng.Mecànica
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 11 octubre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech