Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Arquitectura de Computadors > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Arquitectura de Computadors
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Arquitectura de Computadors
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Sergi Abadal Cavalle 93 4017423 abadalac.upc.edu
Mario Cesar Acosta Cobos 934017001 mario.cesar.acostaupc.edu
Miguel Angel Aguila Lorente 93 4054045 maguilaac.upc.edu
Felician Paul Almasan Puscas felician.paul.almasanupc.edu
Lluc Alvarez Marti lluc.alvarezupc.edu
Carlos Alvarez Martinez 93 4054060 calvarezac.upc.edu
Marti Anglada Sanchez marti.angladaupc.edu
Kadir Tugberk Arkose kadir.tugberk.arkoseupc.edu
Adria Armejach Sanosa adria.armejachupc.edu
Jose Maria Arnau Montañes jarnauac.upc.edu
Adrian Asensio Garcia adrian.asensioupc.edu
Eduard Ayguade Parra 93 4015951 eduardac.upc.edu
Rosa Maria Badia Sala 93 701 700 rosabac.upc.edu
Jose Maria Barcelo Ordinas 93 4054051 josebac.upc.edu
Pere Barlet Ros 934016824 pbarletac.upc.edu
Cristina Barrado Muxi 93 4137208 cristina.barradoupc.edu
Sima Barzegar sima.barzegarupc.edu
Yolanda Becerra Fontal 93 4054048 yolandabac.upc.edu
Pedro Benedicte Illescas pedro.benedicteupc.edu
Pau Bofill Soliguer 93 4016792 pauac.upc.edu
Jaume Bosch Pons 93 4137245 jaume.boschupc.edu
Iulian Valentin Brumar iulian.valentin.brumarupc.edu
Alberto Cabellos Aparicio 93 4054063 acabelloac.upc.edu
Sergi Cabre Longas scabreac.upc.edu
Ramon Canal Corretger 93 4054034 rcanalac.upc.edu
Pablo Canto Rodrigo pcantoac.upc.edu
Davide Careglio 934016985 careglioac.upc.edu
Ismael Castell Uroz ismael.castellupc.edu
Octavio Castillo Reyes 934017000 octavio.castilloupc.edu
Jose M. Cela Espin 93 4017193 josem.celaac.upc.edu
Llorenç Cerdà Alabern 93 4016798 llorencac.upc.edu
Damaris Coll Jimenez damaris.collupc.edu
Julita Corbalan Gonzalez 93-4015956 juliac.upc.edu
Toni Cortes Rossello 93 4016950 toniac.upc.edu
Juan Jose Costa Prats 93 4054065 jcostaac.upc.edu
Adrian Cristal Kestelman 93 4054292 adrian.cristalbsc.es
Juan Carlos Cruellas Ibarz 93 4016790 cruellasac.upc.edu
Josep-Llorenç Cruz Diaz 93-4054049 cruzac.upc.edu
Jose Roberto de Almeida Amazonas 93 4054036 jose.roberto.amazonasupc.edu
Jaime M. Delgado Merce 93 4011644 jaimeac.upc.edu
Emmanouil Dimogerontakis emmanouil.dimogerontakisupc.edu
Jordi Domingo Pascual 93 4016981 jordi.domingoac.upc.edu
Francesc Escale Claveras 93 4054045 fescaleac.upc.edu
Roger Espasa Sans 93 4054066 roger.espasaupc.edu
Montserrat Fernandez Barta 934054043 montsefac.upc.edu
Pablo Fernandez Gonzalez 93 4054203 pablo.fernandez.gonzalezupc.edu
Agustin Fernandez Jimenez 93 4016998 agustinac.upc.edu
Pau Ferrer Cid pau.ferrer.cidupc.edu
Jordi Fornes de Juan 93 4054064 jfornesac.upc.edu
Felix Freitag 93-4016882 felixac.upc.edu
Antonia Gallardo Gomez 934137184 agallardac.upc.edu
Jordi Garcia Almiñana 93 8967293 jordigac.upc.edu
Jorge Garcia Vidal 93 4016978 jorgeac.upc.edu
Marisa Gil Gomez 93-4016814 marisaac.upc.edu
Bernando Gomez Garcia de la Acebal 93 4054045 bernat.gomezupc.edu
Gonzalo Gómez Sánchez gonzalo.gomezupc.edu
Antonio Maria Gonzalez Colas 93 4016988 antonioac.upc.edu
Marc Gonzalez Tallada 93 4054750 marcac.upc.edu
Manel Guerrero Zapata 93 4054059 guerreroac.upc.edu
Joan Guisado Gamez joanac.upc.edu
Jordi Guitart Fernandez 93 4054047 jguitartac.upc.edu
Josep Ramon Herrero Zaragoza 93 4054173 joseprac.upc.edu
Ruben Hidalgo Carrillo ruben.hidalgoupc.edu
Jordi Izquierdo Casares jordi.izquierdo.casaresupc.edu
Marta Jimenez Castells 93 4054066 martaac.upc.edu
Daniel Jimenez Gonzalez 93 4011651 djimenezac.upc.edu
Francisco Jordan Fernandez 93 4016988 jordanac.upc.edu
Diya Joseph diya.josephupc.edu
Antonio Juan Hormigo 93 4054066 antoniojac.upc.edu
Alejandro Jurnet Bolarin alejandro.jurnetupc.edu
Jesus Jose Labarta Mancho 93 4016987 jesus.labartaac.upc.edu
Nikolaos Laoutaris nikolaos.laoutarisupc.edu
Josep Larriba Pey 93-4017496 larriac.upc.edu
Jose M. Llaberia Griño 93 4016980 llaberiaac.upc.edu
Silvia Llorente Viejo 93 4017409 silviallac.upc.edu
Josep Llosa Espuny 93 4017189 josepllac.upc.edu
David Lopez Alvarez 93 4017185 davidac.upc.edu
Albert Lopez Bresco 93 4017182 alopezac.upc.edu
Victor Lopez Herrero 934017001 victor.lopez-herreroupc.edu
Eduardo Tommy Lopez Pastor 934017001 eduardo.tommy.lopezupc.edu
Juan Lopez Rubio 93 4137105 juan.lopez-rubioupc.edu
Sandra Macia Sorrosal 934017001 sandra.maciaupc.edu
Miquel Macias López 93 4134071 miquel.maciasupc.edu
Eva Marin Tordera 93 8967291 evaac.upc.edu
Maria Cristina Marinescu 93.401.77. maria.cristina.marinescuupc.edu
Xavier Martorell Bofill 93 4054042 xavimac.upc.edu
Xavier Masip Bruin 93 8967280 xmasipac.upc.edu
Manel Medina Llinas 93 4016984 medinaac.upc.edu
Roc Meseguer Pallares 93-4137102 meseguerac.upc.edu
Amador Millan Vizuete 93 4054043 amillanac.upc.edu
Teresa Monreal Arnal 93 4017191 teresaac.upc.edu
Enric Morancho Llena 93 4017188 enricmac.upc.edu
Miquel Moreto Planas 93 4017001 mmoretoac.upc.edu
Julian David Morillo Pozo jmorilloac.upc.edu
Leandro Navarro Moldes 93 4016807 leandroac.upc.edu
Beatriz Otero Calviño 93 4054046 boteroac.upc.edu
Jordi Paillisse Vilanova 93 4017182 jordipac.upc.edu
Alex Pajuelo Gonzalez 93 4054040 mpajueloac.upc.edu
Nogol Panahi nogol.panahiupc.edu
Joan Manuel Parcerisa Bundo 93 4011653 jmanelac.upc.edu
Enric Pastor Llorens 93-4137103 enricac.upc.edu
Jordi Perello Muntan 93 4016134 perelloac.upc.edu
Alba Perez Vela 93 4016986 apvelaac.upc.edu
Daniel Pinto Rivero daniel.pinto.riveroupc.edu
Andrés Prieto Gonzalez andres.prieto.gonzalezupc.edu
Roger Pueyo Centelles roger.pueyoupc.edu
Wilson Ramirez Almonte 938967701 wramirezac.upc.edu
Zeineb Rejiba 93 8967294 zeineb.rejibaupc.edu
Angelica Reyes Muñoz 93 4137220 angelica.reyesupc.edu
Marc Riera Villanueva 93 4017187 mrieraac.upc.edu
Eva Rodriguez Luna 93 4017190 evarac.upc.edu
Pablo Royo Chic 93 4137108 pablo.royoupc.edu
Maria Dolores Royo Valles 93-4137104 dolors.royoupc.edu
Marc Ruiz Ramirez 93 4017214 mruizac.upc.edu
Esther Salami San Juan 93 4137236 esther.salamiupc.edu
Isaac Sánchez Barrera 93 4137993 isaac.sanchez.barreraupc.edu
Fermin Sanchez Carracedo 93 4017234 ferminac.upc.edu
Sergio Sanchez Lopez 938967281 sergioac.upc.edu
German Santos Boada 93 4015930 germanac.upc.edu
Albert Segura Salvador 93 4016986 aseguraac.upc.edu
Mennan Selimi 93 4011655 mselimiac.upc.edu
Souvik Sengupta 93 8967294 souvik.senguptaupc.edu
Diogo Gonçalo Sequeira diogo.goncalo.sequeiraupc.edu
Rene Serral Gracia 93 4054061 rserralac.upc.edu
Georgy Skorobogatov georgy.skorobogatovupc.edu
Josep Sole Clotet 934054043 josepsac.upc.edu
Josep Sole Pareta 93 4016982 paretaac.upc.edu
Jose-Rafael Suarez-Varela Macia jsuarezvac.upc.edu
Hamidreza Taghvaee hamidreza.taghvaeeupc.edu
Raul Taranco Serna raul.tarancoupc.edu
Xavier Timoneda I Comas 934017182 xavier.timonedaupc.edu
Angel Toribio Gonzalez angel.toribioupc.edu
Javier Torralbo Gil javier.torralboupc.edu
Jordi Torres Viñals 93-4017223 torresac.upc.edu
Ruben Tous Liesa 93 4054044 rtousac.upc.edu
Jordi Tubella Murgadas 93 4054041 jorditac.upc.edu
Gladys Miriam Utrera Iglesias 93 4016989 gutreraac.upc.edu
Mateo Valero Cortes 93 4016979 mateoac.upc.edu
Miguel Valero Garcia 934137106 miguel.valeroupc.edu
Antoni Xavier Valverde Amador valverdeac.upc.edu
Luis Domingo Velasco Esteban 93 4016999 lvelascoac.upc.edu
Javier Verdu Mula 93 4016995 jverduac.upc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Arquitectura de Computadors
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 11 octubre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech