Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei de Llenges i Terminologia > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei de Llenges i Terminologia
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei de Llenges i Terminologia
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
YOLANDA ALCAZAR LOPEZ 934017497 yolanda.alcazarupc.edu
MARTA DE BLAS ABANTE 934016224 MARTA.DE.BLASUPC.EDU
BERTA GAYA ROQUETA 934015737 BERTA.GAYAUPC.EDU
JORDI GINER ROS 934016186 JORDI.GINERUPC.EDU
SILVIA LLOVERA DURAN 934017493 SILVIA.LLOVERAUPC.EDU
MONTSERRAT NORO CASTELLS 934011061 MONTSERRAT.NOROUPC.EDU
JORDI PUJOL NADAL 934017109 JORDI.PUJOL-NADALUPC.EDU
CARME TARIN ALDEGUER 934137451 carme.tarinupc.edu
LUCI VAZQUEZ LITHGOW 934016186 LUCI.VAZQUEZUPC.EDU
CARMINA VILLAR MARTI carmina.villarupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 17 mar 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech