Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei de Prevenci de Riscos Laborals > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei de Prevenci de Riscos Laborals
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei de Prevenci de Riscos Laborals
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
JOSEP BARCO HERRERO 934017450 JOSEP.BARCOUPC.EDU
LAURA CASAS JIMENEZ 93 4017450 LAURA.CASAS.JIMENEZUPC.EDU
TERESA GANCHARRO LEON 934054669 TERESA.GANCHARROUPC.EDU
MARTA GARCIA MOLINER 934015744 MARTA.GARCIA.MOLINERUPC.EDU
ARANTZA IGARTUA SOMOLINOS 934010944 ARANTZA.IGARTUAUPC.EDU
AITOR PINTADO CIRAUQUI 934010766 AITOR.PINTADOUPC.EDU
EMILIO SORIANO PEREZ 934054671 EMILIO.SORIANOUPC.EDU
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 08 desembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech