Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei de Biblioteques, Public. i Arxius > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei de Biblioteques, Public. i Arxius
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei de Biblioteques, Public. i Arxius
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Luz Alberola Perez 93 4054104 luz.alberolaupc.edu
Jesus Luis Alferez Bueno 93 8967712 jesus.alferezupc.edu
Roser Alonso Bargallo 93 4137251 roser.alonsoupc.edu
Laia Alonso Cortina 93 4016636 laia.alonsoupc.edu
Héctor Álvarez Álvarez hector.alvarez.alvarezupc.edu
Tania Álvarez Bravo tania.alvarez.bravoupc.edu
Maria Alvarez Suau 93 8967809 maria.alvarezupc.edu
Lluïsa Amat Bozzo 93 4017844 lluisa.amatupc.edu
Margarita Anglada Cantarell 93 4015818 margarita.angladaupc.edu
Berta Anglada Tort 93 5523544 berta.angladaupc.edu
Montse Aragües Sanchez 93 4017490 montse.araguesupc.edu
Carolina Ayala Diaz 93 4137252 carolina.ayalaupc.edu
Yasmina Baba El Mokhtari yasmina.babaupc.edu
Ester Badia Cativiela 93 4016851 ester.badiaupc.edu
Taïs Bages Visa 93 8967712 tais.bagesupc.edu
Meritxell Barea Molina meritxell.bareaupc.edu
Antoni Bejar Farre 93 4137382 toni.bejarupc.edu
Beatriz Benitez Juan 93 5523557 beatriz.benitezupc.edu
Maria Cruz Benito Alfaro 93 4016265 maria.cruz.benitoupc.edu
Angel Beumala Raventos 93 4017844 angel.beumalaupc.edu
M. Pilar Bombin Ballano 93 4011665 pilar.bombinupc.edu
Monica Bonich Puch 93 4016334 monica.bonichupc.edu
Cristina Caba Tejon 93 4054494 cristina.cabaupc.edu
Yolanda Cacho Figueras 93 4016528 yolanda.cachoupc.edu
Jordi Calm Medina 93 4017067 jordi.calmupc.edu
Jazmina Carmona Ruiz 93 4016327 jazmina.carmonaupc.edu
Francesc Carnerero Gamiz 93 4012556 francesc.carnereroupc.edu
Marina Casadevall Luque 93 4137490 marina.casadevallupc.edu
Myriam Castillo Cantos 93 4017844 myriam.castilloupc.edu
Nuria Castillo Mas 93 7398679 nuria.castillo-masupc.edu
Mercè Codina Costa 93 4011812 merce.codinaupc.edu
Miquel Codina Vila 93 4015667 miquel.codinaupc.edu
Sylvia Colas Onieva 93 8967712 silvia.colasupc.edu
Maria Carmen Comas Chaler 93 4016637 carme.comasupc.edu
Jordi Cortils Munné jordi.pau.cortilsupc.edu
Marta Cortina Gispert 93 4016189 marta.cortinaupc.edu
Jordi Cuesta Fabrego 93 4016635 jordi.cuestaupc.edu
Estefania Diaz Carpi 93 4010889 fani.diazupc.edu
Cristina Diez Fernandez 93 4011966 cristina.diezupc.edu
Jose Maria Duque Corchete 93 4016265 jose.m.duqueupc.edu
Marta Elias Grifoll 93 4016637 marta.elias.grifollupc.edu
Susanna Fernandez Cañizar 93 7398063 susanna.fernandez.canizarupc.edu
Maria Isabel Fernandez Gonzalez 93 4011937 maribel.fernandezupc.edu
Carlos Fernandez Serrano 93 4016327 carlos.fernandezupc.edu
Gemma Flaquer Fabregat 93 4012539 gemma.flaquerupc.edu
Albert Font Santamaria albert.font.santamariaupc.edu
Olga Galindo Jimenez 93 4015828 olga.galindoupc.edu
Consol Garcia Gomez 93 5523563 consol.garciaupc.edu
Gemma Garcia Lopez 93 5523564 gemma.garciaupc.edu
Remei Garcia Martinez 93 4016266 remei.garciaupc.edu
Marta Garcia Sanchez 93 4017490 marta.garcia-sanchezupc.edu
David Gener Camins 93 4017839 david.generupc.edu
Susana Giralt Torres 93 7398064 susana.giraltupc.edu
Roser Gomez Enrich 93 8777315 roser.gomezupc.edu
Silvia Gomez Gonzalez 93 4016848 silvia.gomezupc.edu
Marta Hernandez Bastida 93 5523558 marta.hernandez-bastidaupc.edu
Montse Hidalgo Carrasco 93 4010942 montse.hidalgoupc.edu
Ruth Iñigo Robles 93 4015602 ruth.inigoupc.edu
Jordi Lazaro Romero 93 4016848 jordi.lazaroupc.edu
Mariona Lluch Galera 93 4010889 mariona.lluchupc.edu
Joan Pere Lopez Aguilera 93 4054206 joan.pere.lopezupc.edu
Marta Lopez Vivancos 93 4016079 marta.lopez-vivancosupc.edu
Raquel Lorca Lopez 93 4015668 raquel.lorcaupc.edu
Laia Lorenzo Serra 93 4017489 laia.lorenzoupc.edu
M. Rosa Majo Roca 93 4015703 rosa.majoupc.edu
Clara Mansilla Peral 93 8967712 clara.mansillaupc.edu
Araceli Martinez Cano 93 7398064 araceli.martinezupc.edu
Josep Antoni Martinez Lopez 93 4015621 jose.martinezupc.edu
Didac Martinez Trujillo 93 4015827 didac.martinezupc.edu
Marta Matamala Teixidor marta.matamalaupc.edu
Sara Matheu Martinez del Campo 93 4015621 sara.matheuupc.edu
Montserrat Mendez Planell 93 8777313 montserrat.mendezupc.edu
Manel Mendoza Garcia 93 4017935 manel.mendozaupc.edu
Oscar Mercader Giralt oscar.mercaderupc.edu
M. Merce Mestre Vidal 93 4010750 merce.mestreupc.edu
Eduard Minobis Lopez 93 4016334 eduard.minobisupc.edu
Monica Mir Rincon monica.mirupc.edu
Carme Molina Vila 93 4137250 carme.molinaupc.edu
Isabel Molinos Cervera 93 7398682 isabel.molinosupc.edu
Conxa Moncunill Vidal 93 8777314 conxa.moncunillupc.edu
Montserrat Moragas Marsal 93 4011031 montse.moragasupc.edu
Alicia Moreno Baró 93 4016635 alicia.morenoupc.edu
Arantzazu-Victoria Morte Garcia arantzazu.victoria.morteupc.edu
Gemma Mujal Ribalta 93 8777221 gemma.mujalupc.edu
Jose Antonio Muñoz Pineda 93 4017020 jose.antonio.munozupc.edu
Xavier Murtra Masot 93 4137250 xavier.murtraupc.edu
Pilar Nieto Garcia 93 5523560 pilar.nietoupc.edu
Rosalia Ordoñez Navas 93 4017019 rosalia.ordonezupc.edu
Montserrat Pallas Marti 93 4016632 montserrat.pallasupc.edu
Albert Parra Miguel 93 4017490 albert.parra.miguelupc.edu
Andres Perez Galvez 93 4015604 andres.perezupc.edu
Lluïsa Perona Gutierrez 93 7398680 lluisa.peronaupc.edu
Mercè Piñol Domenech 93 5523544 merce.pinolupc.edu
Ruben Pocull Prous 93 4017490 ruben.pocullupc.edu
Clara Poveda Cabanillas 93 4017490 clara.povedaupc.edu
Jordi Prats Prat 93 4015923 jordi.pratsupc.edu
Miquel Puertas Molina 93 7398302 miquel.puertasupc.edu
Rosa Maria Puga Arellano 93 401 68 rosa.maria.pugaupc.edu
Montserrat Ramon Valls 93 4017778 montserrat.ramonupc.edu
Alfonso Ramos Mansino 93 8967712 alfonso.ramosupc.edu
Sergio Rios Arrabal sergio.riosupc.edu
Marta Roca Lefler 93 7398019 marta.rocaupc.edu
Juan A. Roman Muñoz 93 4017844 juan.a.romanupc.edu
Mar Romani Herrera 93 5523562 mar.romaniupc.edu
Judit Rovira Farré 93 7398062 judit.roviraupc.edu
Anna Rovira Fernandez 93 4015829 anna.roviraupc.edu
Beatriz Ruiz Rosario 93 4016138 bea.ruizupc.edu
Monica Sabria Miracle 93 7398063 monica.sabriaupc.edu
Montserrat Salazar Espot 93 4015668 montse.salazarupc.edu
Laura Sanchez Cuadra 93 4015763 laura.sanchez-cuadraupc.edu
Soledad Sanchez Cuevas soledad.sanchezupc.edu
Montse Serra Ferrer 93 8777221 montserrat.serra-ferrerupc.edu
Rafael Serra Perez rafael.serra.perezupc.edu
Carlota Serrano García 93 4016266 carlota.serranoupc.edu
Jordi Serrano Muñoz 93 4016764 j.serranoupc.edu
Marta Serrat Brustenga 93 4010890 marta.serratupc.edu
Eulalia Serveto Azorin 93 5523544 laia.servetoupc.edu
Maria de la Merce Sole Pellisa 93 4054653 merce.soleupc.edu
Anna Soler Serres 93 4010941 anna.soler-serresupc.edu
Maria Immaculada Suy Martinez 93 4016323 imma.suyupc.edu
Montserrat Tornes Mitjans 93 4016635 montserrat.tornesupc.edu
Carme Urgell Rull 93 4137270 carme.urgellupc.edu
Montse Vallory Subira 93 5523544 montse.valloryupc.edu
Nuria Varela Alvarez 93 4016331 nuria.varelaupc.edu
Gerard Vidal Santos gerard.vidal.santosupc.edu
Neus Vilaplana Moreno 93 4016330 neus.vilaplanaupc.edu
Irene Vilaró Soler irene.vilaroupc.edu
Anna Viñas Cullell 93 4017934 anna.vinasupc.edu
Alejandro Yoldi Ballarin 93 4011966 alex.yoldiupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Servei de Biblioteques, Public. i Arxius
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 10 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech