Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Institut de Tècniques Energètiques > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Institut de Tècniques Energètiques
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Institut de Tècniques Energètiques
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Antonia Camacho Garcia 93 4011993 antonia.camachoupc.edu
Anna Camp Brunes 93 4010845 anna.campupc.edu
Daniel Costa Vargas 93 4010899 daniel.costa.vargasupc.edu
Agnieszka Cwik 93 4010901 agnieszka.cwikupc.edu
M. Amor Duch Guillen 93 4011969 maria.amor.duchupc.edu
David Fernandez Bosman 93 4011709 david.fernandez.bosmanupc.edu
Victor Garcia Balcaza 93 4010845 victor.garcia.balcazaupc.edu
Xènia García de Andrés xenia.garcia.de.andresupc.edu
Merce Ginjaume Egido 93 4054457 merce.ginjaumeupc.edu
Pablo Gomez - Cambronero Martin 93 4031042 pablo.gomez-cambroneroupc.edu
Nuria Jimenez Divins 93 4010701 nuria.jimenez.divinsupc.edu
Ilaria Lucentini 93 4011857 ilaria.lucentiniupc.edu
Idoia Madariaga Solano 93 4010819 idoia.madariagaupc.edu
David Mani Diaz 93 4016072 david.maniupc.edu
Júlia Prat Bosch 93 4011872 julia.pratupc.edu
Maria Dolores Rodriguez Gonzalez 93 4010899 maria.dolores.rodriguezupc.edu
Maria Roig Costa 93 4011872 maria.roig-costaupc.edu
Ariel Esteban Tarifeño Saldivia 93 4016775 ariel.esteban.tarifenoupc.edu
Anna Torras Gonzalez 93 4010845 anna.torrasupc.edu
Ignacio Valero López 93 4017350 ignacio.valeroupc.edu
Arturo Vargas Drechsler 93 4010899 arturo.vargasupc.edu
Ariel Von Barnekow 93 4011969 ariel.von.barnekowupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 15 novembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech