Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Institut de Tcniques Energtiques > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Institut de Tcniques Energtiques
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Institut de Tcniques Energtiques
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
ANNA CAMP BRUNES 934054457 anna.campupc.edu
ROGER CURCOLL MASANES 93 4016740 roger.curcollupc.edu
M. AMOR DUCH GUILLEN 934011969 MARIA.AMOR.DUCHUPC.EDU
VICTOR GARCIA BALCAZA 934010845 victor.garcia.balcazaupc.edu
MERCE GINJAUME EGIDO 934054457 MERCE.GINJAUMEUPC.EDU
VICTORIA MORENO BALT victoria.moreno.baltaupc.edu
LUISA MOTA PEREZ 934010819 maria.luisa.motaupc.edu
MAX PALLS I SOLS max.pallasupc.edu
JLIA PRAT BOSCH 934011872 JULIA.PRATUPC.EDU
MARIA ROIG COSTA 934011969 maria.roig-costaupc.edu
ARTURO VARGAS DRECHSLER 934010899 ARTURO.VARGASUPC.EDU
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 desembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech