Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Institut Invest.Txtil i Coop.Industrial > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Institut Invest.Txtil i Coop.Industrial
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Institut Invest.Txtil i Coop.Industrial
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
NRIA AYZA GIL nuria.ayzaupc.edu
CARLA FITE GALAN carla.fiteupc.edu
VCTOR GARCA CASANOVAS victor.garcia.casanovasupc.edu
MARIO LEIVA ARANDA mario.leivaupc.edu
ANNA SERRA CLUSELLAS 937398241 anna.serra.clusellasupc.edu
JOSE ANTONIO TORNERO GARCIA 937398266 JOSE.ANTONIO.TORNEROUPC.EDU
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 23 febrer 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech