Directori UPC Universitat Polit�cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Institut Invest.Txtil i Coop.Industrial > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Institut Invest.Txtil i Coop.Industrial
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Institut Invest.Txtil i Coop.Industrial
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
FRANCISCO BELZAGUI ELDER francisco.belzaguiupc.edu
VALENTINA BUSCIO OLIVERA 93 7398260 VALENTINA.BUSCIO-OLIVERAUPC.EDU
FRANCESC CANO CASAS 93 7398635 FRANCESC.CANOUPC.EDU
MONTSE GUERRERO ASUAR 93 7398240 MONTSE.GUERREROUPC.EDU
MARIA CARMEN GUTIERREZ BOUZAN 93 7398008 M.CARMEN.GUTIERREZUPC.EDU
ALEJANDRO PAREDES CAMACHO 93 739851 alejandro.paredesupc.edu
MARTA RIBA MOLINER 93 739 827 marta.ribaupc.edu
JOSE ANTONIO TORNERO GARCIA 93 7398266 JOSE.ANTONIO.TORNEROUPC.EDU
M. MERCE VILASECA VALLVE 93 7398096 M.MERCE.VILASECAUPC.EDU
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 07 agost 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech