Directori UPC Universitat Polit�cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Institut Invest.Txtil i Coop.Industrial > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Institut Invest.Txtil i Coop.Industrial
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Institut Invest.Txtil i Coop.Industrial
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
FRANCISCO BELZAGUI ELDER francisco.belzaguiupc.edu
VALENTINA BUSCIO OLIVERA 937398260 VALENTINA.BUSCIO-OLIVERAUPC.EDU
MONTSE GUERRERO ASUAR 937398240 MONTSE.GUERREROUPC.EDU
MARIA CARMEN GUTIERREZ BOUZAN 937398008 M.CARMEN.GUTIERREZUPC.EDU
MARTA RIBA MOLINER 937398278 marta.ribaupc.edu
JOSE ANTONIO TORNERO GARCIA 937398266 JOSE.ANTONIO.TORNEROUPC.EDU
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 08 gener 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech