Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Institut Invest.Tèxtil i Coop.Industrial > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Institut Invest.Tèxtil i Coop.Industrial
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Institut Invest.Tèxtil i Coop.Industrial
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Francisco Belzagui Elder francisco.belzaguiupc.edu
Valentina Buscio Olivera valentina.buscio-oliveraupc.edu
Francesc Cano Casas 93 7398635 francesc.canoupc.edu
Montse Guerrero Asuar 93 7398240 montse.guerreroupc.edu
Maria Carmen Gutierrez Bouzan 93 7398008 m.carmen.gutierrezupc.edu
Bianca Georgiana Pascale 93 7398266 bianca.georgiana.pascaleupc.edu
Marta Riba Moliner 93 739 827 marta.ribaupc.edu
Jose Antonio Tornero Garcia 93 7398266 jose.antonio.torneroupc.edu
M. Merce Vilaseca Vallve 93 7398096 m.merce.vilasecaupc.edu
Xuefei Yang 93 7398096 xuefei.yangupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 12 juliol 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech