Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Institut de Ciències de l'Educació > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Institut de Ciències de l'Educació
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Institut de Ciències de l'Educació
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Antonia Ariza Pacheco 934016066 antonia.arizaupc.edu
Lidia Barreiro Taboada lidia.barreiroupc.edu
Jordi Bofill Puig 93 4015660 jordi.bofill-puigupc.edu
Roser Cusso Calabuig roser.cussoupc.edu
Manuel Fernandez Lopez 93 4016066 manuel.fernandez-lopezupc.edu
Rosanna Fernandez Ruiz rosanna.fernandezupc.edu
Lidia Ferre Ferre 93 4016066 lidia.ferreupc.edu
Gemma Garcia Calatayud gemma.garcia.calatayudupc.edu
Antoni Hernandez Fernandez 93 4016066 antonio.hernandezupc.edu
Flors Llarden Fillat 934016066 flors.llardenupc.edu
Raúl López Sánchez 934016066 raul.lopez.sanchezupc.edu
Ramón Marti Maranillo 93 4016132 ramon.martiupc.edu
Sonia Mora Mora 934016066 sonia.moraupc.edu
Maria del Carmen Perseguer Esteve 93 4016066 carme.perseguerupc.edu
Maica Sanz Gomez 934015727 maica.sanzupc.edu
Judith Tello Artigas 934016066 judith.telloupc.edu
Maria Pilar Vegas Masià maria.pilar.vegasupc.edu
Silvia Zurita Mon silvia.zuritaupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 08 novembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech