Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Ets Arquitectura del Vallès > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Ets Arquitectura del Vallès
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Ets Arquitectura del Vallès
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Laura Baringo Sanchez 93 4017903 laura.baringoupc.edu
Marti Obiols Gali 93 4017884 marti.obiolsupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 06 desembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech