Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Facultat d'Informtica de Barcelona > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Facultat d'Informtica de Barcelona
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Facultat d'Informtica de Barcelona
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
MARC CATRISSE I PREZ 934017737 marc.catrisseupc.edu
JOS FRANCISCO CRESPO SANJUSTO 93 4054190 jose.francisco.crespo-sanjustoupc.edu
MARTA CUATRECASAS CAPDEVILA 934011616 MARTAFIB.UPC.EDU
SUSANA FRANCISCO BUENO 934011017 SUSANAFFIB.UPC.EDU
ANTONIA GOMEZ GONZALEZ 934054693 ANTONIAFIB.UPC.EDU
FRANCESC HOLLY MIR francesc.hollyupc.edu
CAROLINE KNIG 934137796 caroline.leonore.konigupc.edu
JORDI MONTERO GARCIA 934054689 JORDI.MONTEROUPC.EDU
ALBERT OBIOLS VIVES 934016946 ALBERTFIB.UPC.EDU
XAVIER ORIOL HILARI XORIOLESSI.UPC.EDU
ALBERT RENOM VILARO 934017732 ALBERT.RENOMFIB.UPC.EDU
ARMANDO RODRIGUEZ RAMOS armando.rodriguezupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 17 mar 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech