Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Facultat d'Informàtica de Barcelona > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Facultat d'Informàtica de Barcelona
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Jordi Casanovas Muñoz 93 4016222 jordi.casanovasupc.edu
José Francisco Crespo Sanjusto 93 4054190 josefranfib.upc.edu
Marta Cuatrecasas Capdevila 93 4011616 martafib.upc.edu
Susana Francisco Bueno 93 4011017 susanaffib.upc.edu
Antonia Gomez Gonzalez 93 4054693 antoniafib.upc.edu
Maria Paz Linares Herreros 93 4011019 mari.paz.linaresupc.edu
Jordi Montero Garcia 93 4017731 jordi.monteroupc.edu
Albert Obiols Vives 93 4016946 albertfib.upc.edu
Xavier Oriol Hilari 93 4016190 xoriolessi.upc.edu
Albert Renom Vilaro 93 4017732 albert.renomfib.upc.edu
Antonio Rodriguez i Garcia antonio.rodriguez.gfib.upc.edu
Juan Salmeron Moya juan.salmeronupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 16 agost 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech