Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Es Eng.Indust.,aeroesp.,i Audio Terrassa > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Es Eng.Indust.,aeroesp.,i Audio Terrassa
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques de l' Es Eng.Indust.,aeroesp.,i Audio Terrassa
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
David Blasco Gomez d.blascoupc.edu
Ángel Fernández Sobrino 93 7398017 angel.fernandez.sobrinoupc.edu
Wenceslao Matarin Hernandez wenceslao.matarinupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 16 agost 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech