Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Utg Campus de Manresa > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Utg Campus de Manresa
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Utg Campus de Manresa
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Josep Abellan Roman josep.abellanupc.edu
Jordi Albiol Rodriguez 93 8777293 jordi.albiolupc.edu
Gemma Amblas Marondo 93 8777207 gemma.amblasupc.edu
Inmaculada Bascuñana Granado 93 8777203 inmaculada.bascunanaupc.edu
Inmaculada Betoret Perez 93 8777270 inmaculada.betoretupc.edu
Manuel Blanes Priego 93 8777252 manuel.blanesupc.edu
Jordi Bofill Abello jordi.bofillupc.edu
Fatima Brunet Guarch 93 8777222 fatima.brunetupc.edu
Maria Chavarria Puigferrat 93 8777205 maria.chavarriaupc.edu
Ivo Clotet Nyffenegger 93 8777216 ivo.clotetupc.edu
Lluis Clotet Vilalta 93 8777301 lluis.clotetupc.edu
Cristina Coll Beltran 93 4054275 cristina.collupc.edu
Luis Comellas Vilalta 93 8777224 lluis.comellasupc.edu
Anna Espinosa Perez 93 8777299 anna.espinosaupc.edu
M.Del Claustre Fontanet Cuenca 93 8777204 claustreepsem.upc.edu
Sandra Franch Monras 93 8777339 sandra.franchupc.edu
Inmaculada Gomez Gomez 93 8777208 inmaculada.gomezupc.edu
Xavier Guimera Villalba 93 8777294 xavier.guimeraupc.edu
Montse Guitart Busquet 93 8777210 montsegepsem.upc.edu
Lidia Lanza Prieto 93 8777200 lydiaepsem.upc.edu
Ernest Llimos Oriols 93 8777273 ernestepsem.upc.edu
Francesc Mancho Ferreras 93 8777394 francesc.manchoupc.edu
Jose Manuel Martin Torilo 93 8777397 jmartinepsem.upc.edu
Juan Martinez Domene 93 8777252 juan.martinez.domeneupc.edu
Jose Martinez Sanchez 93 8777200 jmartinezepsem.upc.edu
Ana Mieza Sanchez 93 8777203 ana.miezaupc.edu
Juan Manuel Moreno Moreno 93 8777224 juan.manuel.moreno-morenoupc.edu
Llucia Rexach Cabrera 93 8777228 llucia.rexachupc.edu
Josep Rial Fito 93 8272615 josep.rialupc.edu
Joan Roma Salvo 93 8777211 joan.romaupc.edu
Manuel Romera Garcia 93 8777223 manel.romeraupc.edu
Francesca Sala Farre 93 8777229 xescaepsem.upc.edu
Fede Sanchez Balfego 93 8777200 fsanchezepsem.upc.edu
Olga Santamaria Soler 93 8777206 olga.santamariaupc.edu
Maria del Carmen Zamora Arredondo 93 8777200 carmenepsem.upc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Utg Campus de Manresa
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 14 febrer 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech