Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Utg Campus Vilanova i la Geltrú > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Utg Campus Vilanova i la Geltrú
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Utg Campus Vilanova i la Geltrú
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Victor Manuel Agramunt Ciurana 93 8967853 victor.agramuntupc.edu
Lucia Alandes Albert 93 5523523 lucia.alandesupc.edu
Pilar Alemany Clavero 93 8967706 pilar.alemanyupc.edu
Camilo Bernad Pañella 93 8967714 camilo.bernadupc.edu
Maria Mercè Cabane Franquet 93 8967284 merce.cabaneupc.edu
Maria Luisa Camprubi Gonzalez 93 8967704 marissa.camprubiupc.edu
Alfonso Cano Caba 93 8967701 alfonso.canoupc.edu
Miriam Carreras Villate 93 8967754 miriam.carrerasupc.edu
Kenneth Colell Sole 93 8967222 kenneth.colellupc.edu
Yolanda Collado Martinez 93 8967248 yolanda.colladoupc.edu
Amparo Corral Guerrero 93 8967861 amparo.corralupc.edu
M. Rosa Fernandez Grau 93 8967736 rosaege.upc.edu
Albert Garcia Benadi 93 8967200 albert.garcia-benadiupc.edu
David Grau Mirabent 93 8967714 david.grauupc.edu
Manuel Liebanas Cruz 93 8967773 liebanasee.upc.edu
Mari Carmen Lucas Carmona 93 8967708 m.carmen.lucasupc.edu
Jordi Enric Martinez Osorio 93 8967719 jordi.enric.martinezupc.edu
Nuria Martinez Rovira 93 8967857 nuria.martinez-roviraupc.edu
Sergi Menargues Muñoz 938967215 sergi.menarguesupc.edu
Ruben Menendez Marigo 93 8967854 ruben.menendezupc.edu
Montserrat Mestres Romeu 93 8967253 montserrat.mestresupc.edu
Santiago Miñano Escudero 93 8967788 santiago.minanoupc.edu
German Morillo Velazquez 93 8967286 german.morilloupc.edu
Francisco M. Muñoz Garcia 93 4015612 francisco.miguel.munozupc.edu
Maria Teresa Navarro Puig 93 8967851 teresa.navarroupc.edu
Aurora Ortega Palomares 93 8967702 aurora.ortega-palomaresupc.edu
Jaume Perez Soriano 93 8967709 jaume.perezupc.edu
Raimon Prats Farre raimon.pratsupc.edu
Debora Prieto Hernandez 93 8967740 debora.prietoupc.edu
Elena Cristina Querol Eslava 93 8967255 elena.querolupc.edu
David Raya Marcos 93 8967252 david.rayaupc.edu
Nuria Roca Marcer 93 8967707 nuria.rocaupc.edu
Maria Gumersinda Rodriguez de la Peña 93 8967862 gume.rodriguezupc.edu
Marian Sanchez Jose 93 8967704 marian.sanchezupc.edu
Maria Belen Sanchez Masip 93 8967705 maria.belen.sanchezupc.edu
Oscar Sousa Perez 93 8967285 oscar.de.sousaupc.edu
Eva Vaque Carbonell 93 8967260 eva.vaqueupc.edu
Judith Ventosa Urpi 93 8967701 judith.ventosaupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Utg Campus Vilanova i la Geltrú
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech