Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Utg Àmbit Matemàtiques > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Utg Àmbit Matemàtiques
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Utg Àmbit Matemàtiques
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Jordi Aguilar Martinez 934017046 jordi.aguilarupc.edu
Monica Albarran Mina 93 4017298 monica.albarranupc.edu
Marc Andreu Garcia 93 4054611 marc.andreuupc.edu
Lluis F. Bayona Villarroya 93 4015880 luis.fernando.bayonaupc.edu
Marc Buñesch Rocafort 93 4015882 marc.buneschupc.edu
Rosa Cadena Fortuny 93 4017298 rosa.cadenaupc.edu
Jordi Calvo Gauchia 93 4015880 jordi.calvoupc.edu
Carme Capdevila Tudo 93 4015861 carme.capdevilaupc.edu
Sandra Carbajo Olsina 93 4015699 sandra.carbajoupc.edu
Pep Ciuraneta Sanchez 93 4015853 josep.ciuranetaupc.edu
Fernando Cortes Celigüeta 93 4015788 fcortesiri.upc.edu
Noemi Dengra Bolaños 93 4010784 noemi.dengraupc.edu
Carme Fernandez Gutierrez 93 4011878 carme.fernandezupc.edu
Jaume Fuste Pratdesaba 93 4017044 jaume.fusteupc.edu
Julia Gonzalez Bolaños 93 4017299 julia.gonzalezupc.edu
Loli Hernandez Esquivel 93 4137640 loli.hernandezupc.edu
Jose Lazaro Perez 93 4011886 jlazaroiri.upc.edu
Anibal Mañas Navas 93 4017715 annibal.manyasupc.edu
Carlos Mariño Miguez 93 4015880 carlos.marinyoupc.edu
Enric Millan Meca 93 4015880 enric.millanupc.edu
Eva Monclús Lahoya 93 4011700 emoncluscs.upc.edu
David Navarrete Taboada 93 4015882 david.navarrete-taboadaupc.edu
Mireia Ribera Mitjans 93 4017301 mireia.ribera.mitjansupc.edu
Norma Rojo Poch 93 4017289 norma.rojoupc.edu
Jose Luis Roncero Hervas 93 4015807 jronceroiri.upc.edu
Neus Salleras Grau 93 4010870 neus.sallerasupc.edu
Silvia Selva Ripoll 93 4015921 silvia.selvaupc.edu
Susy Tur Planells 93 4054485 susy.turupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech