Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Coordinació del Campus Nord > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Coordinació del Campus Nord
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Coordinació del Campus Nord
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Valle Aguilar Ortega 93 4016187 valle.aguilarupc.edu
Eduardo Alarcon Granja 93 4016187 eduardo.alarconupc.edu
Nuria Algarra Pomedio 93 4137811 nuria.algarraupc.edu
Carlos Alonso Ortin 93 4016525 carlos.alonsoupc.edu
Rogelio Benitez Benitez 93 4016525 rogelio.benitezupc.edu
Adelaida Blanch Ruiz 93 4016525 adelaida.blanchupc.edu
Fco. Javier Caceres Lopez 93 4017412 fco.javier.caceresupc.edu
Antonio Cardenas Delgado 93 4137810 antonio.cardenasupc.edu
Carme Casas Colet 93 4137800 carme.casasupc.edu
Jorge Clavijo Sampedro 93 4137806 jorge.clavijoupc.edu
Joan Carles del Rio Galan 93 4017415 joan.carles.del.rioupc.edu
Octavi Dolcet Rodriguez 93 4017063 octavi.dolcetupc.edu
Olga Feijoo Carballada 93 4016100 olga.feijooupc.edu
Manuel Fernandez Blanco 93 4137807 manolo.fernandezupc.edu
Pere Fernandez Comas 93 4017063 pere.fernandezupc.edu
Carolina Garcia Mañe 93 4017063 carolina.garcia.maneupc.edu
Enrique Garcia Saiz 93 4017412 enrique.garciaupc.edu
Dolors Granero Peñalver 934137802 dolors.graneroupc.edu
Maria Angeles Jordi Fresquet 934017063 maria.angels.jordiupc.edu
Alberto Lapuente Fernandez 93 4016525 alberto.lapuenteupc.edu
Antoni Lazaro Romero 93 4137808 antoni.lazaroupc.edu
Miguel Luesma Alvaro 93 4017414 miguel.luesmaupc.edu
Jose Miguel Luna Mayans 93 4017770 jmiguel.lunaupc.edu
Francisco Morales Salmeron 93 4017384 francisco.moralesupc.edu
Celia Morillas Izquierdo 93 4137804 celia.morillasupc.edu
Carlos Quiñones Diez 93 4016500 carlos.quinonesupc.edu
Raquel Revilla Revilla 93 4044022 raquel.revillaupc.edu
Juan de Dios Roman Bruno 93 4016525 juan.de.dios.romanupc.edu
Francisco Rubio Parellada 93 4016187 francisco.rubioupc.edu
Angels Salazar Garcia 93 4137803 angels.salazarupc.edu
Pilar Sales Bertran 93 4017412 pilar.salesupc.edu
Artur Sans Estivill 93 4137811 artur.sansupc.edu
Jose Luis Sempere Parada jose.luis.sempereupc.edu
Joaquim Subirats Vidal 93 4011797 joaquim.subiratsupc.edu
Jordi Torrades Aladren 93 4054012 jordi.torradesupc.edu
Enrique Ulibarri Domingo 93 4016187 enric.ulibarriupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Coordinació del Campus Nord
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech