Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Coordinaci del Campus Nord > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Coordinaci del Campus Nord
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Coordinaci del Campus Nord
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
VALLE AGUILAR ORTEGA 934016187 VALLE.AGUILARUPC.EDU
EDUARDO ALARCON GRANJA 934016187 EDUARDO.ALARCONUPC.EDU
CARLOS ALONSO ORTIN 934016525 CARLOS.ALONSOUPC.EDU
ADELAIDA BLANCH RUIZ 934016525 ADELAIDA.BLANCHUPC.EDU
ROSA MARIA BONET ROCHER 934137811 rosa.maria.bonetupc.edu
FCO. JAVIER CACERES LOPEZ 934017412 FCO.JAVIER.CACERESUPC.EDU
ANTONIO CARDENAS DELGADO 934137810 ANTONIO.CARDENASUPC.EDU
CARME CASAS COLET 934137800 CARME.CASASUPC.EDU
JORGE CLAVIJO SAMPEDRO 934137806 JORGE.CLAVIJOUPC.EDU
OCTAVI DOLCET RODRIGUEZ 934017063 OCTAVI.DOLCETUPC.EDU
MANUEL FERNANDEZ BLANCO 934137807 MANOLO.FERNANDEZUPC.EDU
CAROLINA GARCIA MAE 934017063 carolina.garcia.maneupc.edu
ENRIQUE GARCIA SAIZ 934017412 ENRIQUE.GARCIAUPC.EDU
DOLORS GRANERO PEALVER 934137802 DOLORS.GRANEROUPC.EDU
NRIA JAN MEDINA nuria.jane.medinaupc.edu
MARIA ANGELES JORDI FRESQUET 934017063 MARIA.ANGELS.JORDIUPC.EDU
ALBERTO LAPUENTE FERNANDEZ 934016525 ALBERTO.LAPUENTEUPC.EDU
ANTONI LAZARO ROMERO 934137808 ANTONI.LAZAROUPC.EDU
JOSE MIGUEL LUNA MAYANS 934017770 JMIGUEL.LUNAUPC.EDU
ANDREA MARTIN LORA andrea.martin.loraupc.edu
FRANCISCO MORALES SALMERON 934017384 FRANCISCO.MORALESUPC.EDU
CELIA MORILLAS IZQUIERDO 934137804 CELIA.MORILLASUPC.EDU
CARLOS QUIONES DIEZ 934016500 CARLOS.QUINONESUPC.EDU
RAQUEL REVILLA REVILLA 934044022 raquel.revillaupc.edu
JUAN DE DIOS ROMAN BRUNO 934016525 JUAN.DE.DIOS.ROMANUPC.EDU
PILAR SALES BERTRAN 934017412 PILAR.SALESUPC.EDU
JOSE LUIS SEMPERE PARADA JOSE.LUIS.SEMPEREUPC.EDU
JOAQUIM SUBIRATS VIDAL 934011797 JOAQUIM.SUBIRATSUPC.EDU
ENRIQUE ULIBARRI DOMINGO 934016187 enric.ulibarriupc.edu
DAVID VALLDEORIOLA SERRACARBASA 934017416 david.valldeoriolaupc.edu
RICARDO VICENTE RIAZOR 934017413 ricardo.vicenteupc.edu
amunt
Cercador
Cercar a: Coordinaci del Campus Nord
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 desembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech