Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei Suport a Recerca i la Innovació > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei Suport a Recerca i la Innovació
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei Suport a Recerca i la Innovació
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Esther Alsina Salas 93 4015844 esther.alsinaupc.edu
Montserrat Banegas Vila 93 4016930 montserrat.banegasupc.edu
Ana Canales Martinez 93 4011745 ana.canalesupc.edu
Alexandra Chaves Jimenez 93 4010914 alexandra.chavesupc.edu
Rosalia Dorado Morales 93 4017128 rosalia.doradoupc.edu
Antonio Florencio Calderon 93 4137558 toni.florencioupc.edu
Montse Garcia Dominguez 93 4054649 montse.garcia.dominguezupc.edu
Montserrat Garcia Hernandez 93 4017309 montserrat.garcia.hernandezupc.edu
Montserrat Gasco Paredes 93 4137002 montserrat.gascoupc.edu
Lidia Herrera Arias 93 4137628 lidia.herreraupc.edu
Cristina Lasheras Rodriguez 93 4017746 cristina.lasherasupc.edu
Judith Losada Lopez 93 4054164 judith.losadaupc.edu
Irene Marente Torres 93 4017836 irene.marenteupc.edu
David Prat Abella 93 4010838 david.pratupc.edu
Mireia de la Rubia Garrido 93 4137624 mireia.de.la.rubiaupc.edu
Cristina Salinas Vivancos 93 4016931 cristina.salinasupc.edu
Ana Tor Font 93 4015863 anna.tor.fontupc.edu
Laura Tuduri Sanchis laura.tuduriupc.edu
Jaume Uros Guijarro 93 4137701 jaume.urosupc.edu
Carolina Yela Canencia 93 4137509 carolina.yelaupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 12 juliol 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech