Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Serv.Gest.econ.recerca i Innovació > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Serv.Gest.econ.recerca i Innovació
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Serv.Gest.econ.recerca i Innovació
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Elvira Aguilar Parejo 93 4017133 elvira.aguilarupc.edu
Cristina Blanch Gonzalez 93 4016122 cristina.blanchupc.edu
Antoni Casas Carbonell 93 4010798 antoni.casas.carbonellupc.edu
Carmen Dengra Bolaños 93 4016221 carmen.dengraupc.edu
Anna Duro Beltran 93 4137622 anna.duroupc.edu
Robert Gago Lopez 93 4011824 robert.gagoupc.edu
Silvia Garceso Calpe 93 4010770 silvia.garcesoupc.edu
Monica Gimenez Font 93 4015841 monica.gimenez.fontupc.edu
Miriam Hernandez Heras 93 4054145 miriam.hernandez-herasupc.edu
Carlos Laffitte Orti 93 4016154 carlos.laffitteupc.edu
Agata Marce Pujol 93 4010756 agata.marceupc.edu
Carme Mestres Murgades 93 4054612 carme.mestresupc.edu
Zaida Mojal Merino 93 4010931 zaida.mojalupc.edu
Maribel Pachon Gutierrez 93 4017765 maria.isabel.pachonupc.edu
Elena Romero Rojas 93 4017764 elena.romero.rojasupc.edu
Marta Salinas Bernal 93 4010802 marta.salinasupc.edu
Sergi Sampere Navarro sergi.sampereupc.edu
Fco. Javier Sanchez Gonzalo 93 4015658 fco.javier.sanchezupc.edu
Eva Maria Sarria Rivas 93 4010778 eva.sarriaupc.edu
Merce Torrellas Font 93 4017788 merce.torrellasupc.edu
Elisabet Torres Gonzalez 93 4054345 elisabet.torresupc.edu
Esther Xalabarder Romero 93 4017326 esther.xalabarderupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 06 desembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech