Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Ctedra Unesco de Sostenibilitat > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Ctedra Unesco de Sostenibilitat
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Ctedra Unesco de Sostenibilitat
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
GUILLERMO LEON PENAGOS GARCIA guillermo.penagosupc.edu
LEONARDO MARTIN PEREZ 937398566 leonardo.martin.perezupc.edu
OLGA LUCIA SANCHEZ SANTANDER olga.lucia.sanchezupc.edu
BRENT VILLANUEVA ESCOBEDO 93 7399866 brent.villanuevaupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 29 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech