Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei de Control de Gestió > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei de Control de Gestió
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei de Control de Gestió
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Carles Lazaro Morales 93 4016157 carlos.lazaroupc.edu
Nuria Pla Ferrer 93 4011656 nuria.pla-ferrerupc.edu
Arantxa Valenzuela Izquierdo 93 4011852 arantxa.valenzuelaupc.edu
Laura Vivo Mestres 93 4010985 laura.vivoupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 24 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech