Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > rea de Personal i Organitzaci > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: rea de Personal i Organitzaci
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del rea de Personal i Organitzaci
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
MARTA CARBONELL FORMIGUERA marta.carbonellupc.edu
JOSE MIGUEL QUIONES RUIZ jose.miguel.quinonesupc.edu
JOAN MANEL REBOLLO TORRECILLAS joan.manel.rebolloupc.edu
ESTEFANIA SILES LOPEZ 934016164 estefania.silesupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 23 febrer 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech