Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > rea Serveis Jurdics i Avaluaci Riscos > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: rea Serveis Jurdics i Avaluaci Riscos
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del rea Serveis Jurdics i Avaluaci Riscos
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
COLOMA BARCELO FONTANALS 934016133 coloma.barceloupc.edu
GEMMA BUSQUETS VALL 935521125 gemma.busquets.vallupc.edu
CRISTINA GUZMAN ALVAREZ 934054699 cristina.guzman.alvarezupc.edu
LUIS RAMOS MANSINO 934010955 LUIS.RAMOSUPC.EDU
MIRIAM RODRIGUEZ GALVEZ 93 4016929 miriam.rodriguez.galvezupc.edu
MAITE SAU NEGRE 934010772 maite.sauupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 juny 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech