Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Àrea Serveis Jurídics i Avaluació Riscos > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Àrea Serveis Jurídics i Avaluació Riscos
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Àrea Serveis Jurídics i Avaluació Riscos
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Coloma Barcelo Fontanals 93 4016133 coloma.barceloupc.edu
Jaume Campmany Roig 93 4016929 jaume.campmanyupc.edu
Cristina Guzman Alvarez 93 4017058 cristina.guzman.alvarezupc.edu
Arantxa Herrero Fernández 93 4015899 arantxa.herreroupc.edu
Victor Huerta Cerezuela 93 4054699 victor.huertaupc.edu
Luis Ramos Mansino 93 4010955 luis.ramosupc.edu
Maite Sau Negre 93 4016133 maite.sauupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 29 novembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech