Directori UPC Universitat Polit�cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > rea Serveis Jurdics i Avaluaci Riscos > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: rea Serveis Jurdics i Avaluaci Riscos
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del rea Serveis Jurdics i Avaluaci Riscos
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
COLOMA BARCELO FONTANALS 934016133 coloma.barceloupc.edu
GEMMA BUSQUETS VALL 935521125 gemma.busquets.vallupc.edu
CRISTINA GUZMAN ALVAREZ 934017058 cristina.guzman.alvarezupc.edu
ARANTXA HERRERO FERNNDEZ 934015899 arantxa.herreroupc.edu
LUIS RAMOS MANSINO 934010955 LUIS.RAMOSUPC.EDU
MAITE SAU NEGRE 934010772 maite.sauupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 11 juny 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech