Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > rea Tic > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: rea Tic
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del rea Tic
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
ANA LATORRE MARIN 934015825 ANA.LATORREUPC.EDU
FRANCESC MANCHO FERRERAS 934054127 francesc.manchoupc.edu
MERC OLLER AUBIA 934016576 MERCE.OLLERUPC.EDU
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARRIDO 93 4016205 jose.rodriguezupc.edu
JOSEP LLUIS RODRIGUEZ PEREZ 934016223 JOSE.LUIS.RODRIGUEZUPC.EDU
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 23 febrer 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech