Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Gabinet del Rector > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Gabinet del Rector
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Gabinet del Rector
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Cristina Escrigas Paez-Centella 93 4016112 cristina.escrigasupc.edu
Carme Fenoll Clarabuch 93 4016132 carme.fenollupc.edu
Valle Garcia Ortega 93 4016101 valle.garciaupc.edu
Nuria Portabella Castany 93 4016102 nuria.portabellaupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech