Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Gabinet del Rector > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Gabinet del Rector
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Gabinet del Rector
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
VALLE GARCIA ORTEGA 934016101 VALLE.GARCIAUPC.EDU
GEMMA MARTIN ORDEN 93 4016139 gemma.martin.ordenupc.edu
LLUS MONFORT PELIGERO 934016132 lluis.monfortupc.edu
ESPERANZA NOVO REAL 934016132 esperanza.novoupc.edu
NURIA PORTABELLA CASTANY 934016102 nuria.portabellaupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 desembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech