Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Gabinet Planificació, Aval. i Qualitat > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Gabinet Planificació, Aval. i Qualitat
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Gabinet Planificació, Aval. i Qualitat
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Sergio Caballero Peña 93 4011884 sergio.caballeroupc.edu
Laura Campeny Carrasco 93 4015776 laura.campeny.carrascoupc.edu
Carlos Corominola Sanchez Osorio 93 4012564 carlos.corominolaupc.edu
Francesc Dapia de Dios 93 4015731 francesc.dapiaupc.edu
Cristina Esteve Fornes 93 4016177 cristina.esteveupc.edu
Felisa Ferre Ovejero 934017745 felisa.ferreupc.edu
Sara Gonzalez Villafranca 93 4012507 sara.gonzalez.villafrancaupc.edu
Maria Merce Grau Maña 93 4011883 merce.grauupc.edu
Ramon Miralles Marsa 93 4134031 ramon.mirallesupc.edu
Franc Murcia Rodriguez 93 4015732 francisco.murciaupc.edu
Lydia Prellezo Enedaguila 93 4134058 lydia.prellezoupc.edu
Manel Rojas Gil 93 4054660 manel.rojasupc.edu
Jordi Sallares Gonzalez Novelles 93 4015736 jordi.sallaresupc.edu
Esther Sans Gaya 93 4011885 esther.sansupc.edu
Ricardo Vega Alemparte 93 4017317 ricardo.delavegaupc.edu
Monica Vicente Garcia 93 4137939 monica.vicenteupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 06 desembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech