Directori UPC Universitat Polit�cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Gabinet Planificaci, Aval. i Qualitat > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Gabinet Planificaci, Aval. i Qualitat
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Gabinet Planificaci, Aval. i Qualitat
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
LAURA CAMPENY CARRASCO 934015776 LAURA.CAMPENY.CARRASCOUPC.EDU
CARLOS COROMINOLA SANCHEZ OSORIO 934012564 CARLOS.COROMINOLAUPC.EDU
FRANCESC DAPIA DE DIOS 934015731 FRANCESC.DAPIAUPC.EDU
CRISTINA ESTEVE FORNES 934016177 CRISTINA.ESTEVEUPC.EDU
FELISA FERRE OVEJERO 934017745 FELISA.FERREUPC.EDU
MONTSERRAT FOIXENCH SEUBA 934054117 montse.foixenchupc.edu
SARA GONZALEZ VILLAFRANCA 934012507 sara.gonzalez.villafrancaupc.edu
MARIA MERCE GRAU MAA 934011883 MERCE.GRAUUPC.EDU
RAMON MIRALLES MARSA 934134031 ramon.mirallesupc.edu
FRANC MURCIA RODRIGUEZ 934015732 FRANCISCO.MURCIAUPC.EDU
MANEL ROJAS GIL 934054660 MANEL.ROJASUPC.EDU
JORDI SALLARES GONZALEZ NOVELLES 934015736 JORDI.SALLARESUPC.EDU
ESTHER SANS GAYA 934011885 ESTHER.SANSUPC.EDU
RICARDO VEGA ALEMPARTE 934017317 RICARDO.DELAVEGAUPC.EDU
MONICA VICENTE GARCIA 934137939 monica.vicenteupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 22 gener 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech