Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Gabinet Planificaci Aval. i Qualitat > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Gabinet Planificaci Aval. i Qualitat
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Gabinet Planificaci Aval. i Qualitat
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
SERGIO CABALLERO PEA 93 4011884 sergio.caballeroupc.edu
LAURA CAMPENY CARRASCO 934015776 laura.campeny.carrascoupc.edu
CARLOS COROMINOLA SANCHEZ OSORIO 934012564 CARLOS.COROMINOLAUPC.EDU
FRANCESC DAPIA DE DIOS 934015731 FRANCESC.DAPIAUPC.EDU
RICARDO DE LA VEGA ALEMPARTE 934017317 RICARDO.DELAVEGAUPC.EDU
CRISTINA ESTEVE FORNES 934016177 CRISTINA.ESTEVEUPC.EDU
FELISA FERRE OVEJERO 934017745 FELISA.FERREUPC.EDU
MONTSERRAT FOIXENCH SEUBA 934054117 montse.foixenchupc.edu
MARIA DOLORES GOMEZ MAQUEDA 93 4011903 maria.dolores.gomezupc.edu
MARIA MERCE GRAU MAA 934011883 MERCE.GRAUUPC.EDU
RAMON MIRALLES MARSA 934134031 ramon.mirallesupc.edu
ANA MUOZ MEDINA 935521037 ana.jose.munozupc.edu
FRANC MURCIA RODRIGUEZ 934015732 FRANCISCO.MURCIAUPC.EDU
MANEL ROJAS GIL 934054660 MANEL.ROJASUPC.EDU
JORDI SALLARES GONZALEZ NOVELLES 934015736 JORDI.SALLARESUPC.EDU
ESTHER SANS GAYA 934011885 ESTHER.SANSUPC.EDU
MONICA VICENTE GARCIA 934137939 monica.vicenteupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 juny 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech