Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei de Desenvolupament Organitzatiu > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei de Desenvolupament Organitzatiu
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei de Desenvolupament Organitzatiu
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Susana Altisen Palmada 93 4054079 susana.altisenupc.edu
Maria Montserrat Añor Javega 93 4016211 m.anyorupc.edu
Andres Arauz de Zabala 93 4012516 andres.arauzupc.edu
Jordi Camprubi Paretas 93 4012521 jordi.camprubiupc.edu
Sandra Domenech Milan 93 4017467 sandra.domenechupc.edu
Pilar Jimenez Selva 93 4054320 pilar.jimenezupc.edu
Montse Mulet Perez 93 4015835 montse.muletupc.edu
Remei Parejo Perogil 93 4016168 remei.parejoupc.edu
Cristina Perez Cachon 93 4015735 cristina.perezupc.edu
Sara Piqueras Muñoz 93 4054304 sara.piquerasupc.edu
Vanesa Ranchal Martin 93 4054011 vanesa.ranchalupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 12 juliol 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech