Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei de Personal d'Adm. i Serveis > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei de Personal d'Adm. i Serveis
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei de Personal d'Adm. i Serveis
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
MARIBEL ARRONIZ SAIZ 934010880 maribel.arronizupc.edu
MONTSE ATANCE ELIPE 934010880 montserrat.atanceupc.edu
SANDRA BARBERA CORREAS 934010880 sandra.barberaupc.edu
DAVID CHOUACHOUA MARTINEZ 934010880 david.chouachouaupc.edu
ROGER CODINA YAEZ 934010880 roger.codinaupc.edu
ANA CUELLO SEGURA 934010880 anna.maria.cuelloupc.edu
OLGA DE LA FUENTE BURGUEO 934010880 olga.de.la.fuenteupc.edu
AARON DONOSO DIAZ 934010880 aaron.donosoupc.edu
JUAN FUENTES JIMENEZ 934011876 juan.antonio.fuentesupc.edu
MARI ANGELES GARCIA AGUDO 934010880 ma.angeles.garciaupc.edu
SANDRA GARCIA PLA 934010880 sandra.garcia.plaupc.edu
FRANCISCO RAMON GIRALDEZ SANCHEZ 934010880 francisco.ramon.giraldezupc.edu
GEMMA MARQUS MART 934010880 gemma.marquesupc.edu
MARIA JOSE MURIEL MERCHAN 934010880 maria.jose.murielupc.edu
IVAN NAVARRO CAIZARES 934010880 ivan.navarro.canizaresupc.edu
CARME OLAYA GUZMAN maria.carme.olayaupc.edu
ARACELI PADILLA MONTERO 934010880 araceli.padillaupc.edu
ANTONIO PEREZ MARTI 934010880 toni.perezupc.edu
GONZALO RUIZ MARIN 934054668 gonzalo.ruizupc.edu
CRISTINA SELVA RIPOLL 934010880 cristina.selvaupc.edu
SONIA VELASCO MARIN 934010880 sonia.velascoupc.edu
SUSANA VERA MARTINEZ 934010880 susana.veraupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 25 novembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech