Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei Transversal de Gesti Econmica > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei Transversal de Gesti Econmica
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei Transversal de Gesti Econmica
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
ANA MARIA ONTALVILLA JIMENEZ 934016156 ana.maria.ontalvillaupc.edu
CARLOS VEGA CORONAS 934011923 carlos.vega.coronasupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 30 setembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech